Участь науковців Музею в Міжнародній конференції «Церква – наука – суспільство: питання взаємодії»

Submitted by admin on Sat, 05/31/2014 - 17:30

2830 травня 2014 року на базі Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника відбулася XIІ Міжнародна наукова конференція «Церква – наука – суспільство: питання взаємодії», присвячена пам’яті Київського митрополита Євгенія (Болховітінова). На пленарному засіданні було заслухано спільну доповідь В. Івакіна, В. Козюби (старший науковий співробітник Науково-дослідного відділу фондів МІДЦ), Н. Хамайко та кандидата історичних наук Л. Чміль (провідні наукові співробітники Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень МІДЦ) «Територія Межигірського монастиря як археологічна пам’ятка».

Місцевість під назвою Межигір’я передусім пов’язується з існуванням тут славетного Спасо-Преображенського монастиря, що був широковідомий саме під назвою Межигірський. У доповіді акцентовано увагу на території, де розташовувався монастир на початку ХVI – у XVIII ст., включаючи печерні комплекси у схилах прилеглих терас. Пізніше, з кінця ХІХ ст., тут діяла фаянсова фабрика, а у 20-х роках ХХ ст. – керамічний технікум. Археологічний огляд виявив також матеріали доби трипілля, раннього залізного часу та середньовіччя, що значно розширює хронологію пам’ятки.

Окрім цього, старший науковий співробітник НДВІАД МІДЦ В. Козюба взяв участь у роботі секції «Археологічні дослідження пам’яток церковної давнини» (виступив з доповіддю «Дослідження 1909–1910 рр. храму ХІ ст. в митрополичому саду Софії Київської»), а також у роботі Круглого столу «Давні храми Києва: проблеми дослідження та археології», який відбувся в рамках конференції в Центрі археології Києва. Провідний науковий співробітник НДВІАД МІДЦ кандидат історичних наук Ігор Хроненко взяв участь у роботі секції «Церква в ХІХ–ХХ ст.: джерела, історія та історіографія», що проходила в Церковно-археологічному кабінеті Київської духовної академії і семінарії.

Категорию: