Наукові доповіді співробітників НДВФ

Submitted by admin on Sun, 06/01/2014 - 16:37

30 травня 2014 року на черговому засіданні Науково-дослідного відділу фондів співробітники Музею мали можливість прослухати дві доповіді своїх колег.

Доповідь старшого наукового співробітника В’ячеслава Крижановського стосувалася історії та досліджень Західного палацу князя Володимира. Доповідач назвав основні етапи археологічних досліджень, у результаті яких майже повністю було розкрито давні фундаменти; охарактеризував конструктивні особливості укладання фундаментів будівлі. Також автор детально проаналізував усі знахідки з розкопок, які датовані як києворуським періодом, так і пізнішими часами. Цікаво те, що плінфу з руїн цього палацу, можливо,  використовували при будівництві Десятинної церкви.

У доповіді старшого наукового співробітника Віталія Рудя йшлося про вільне програмне забезпечення для електронної каталогізації фондових матеріалів. Автор продемонстрував основні принципи роботи програми «Музеолог». З допомогою останньої можна здійснювати облік та управління музейною колекцією предметів, вивчати колекцію з метою поглиблення знань про експонати, а також забезпечувати доступ громадськості до колекції.

Категорию: