Взаємодія і співпраця Музею історії Десятинної церкви та чоловічого Різдва Пресвятої Богородиці (Десятинного) монастиря: реалії і перспективи

Submitted by admin on Fri, 12/13/2013 - 23:42

Протягом року колектив Музею історії Десятинної церкви працював згідно з планом на 2012–2013 роки, затвердженим відповідними департаментами Міністерства культури України.

У своїй роботі адміністрація Музею і весь колектив керувалися не лише положеннями та статтями чинного законодавства України, але й рекомендаціями канонічної Української Православної Церкви, зокрема рекомендаціями намісника чоловічого Різдва Пресвятої Богородиці (Десятинного) монастиря архімандрита Гедеона (Харона).

Територіальна близькість розташування монастиря й Музею, єдність і спільність поглядів на значну кількість актуальних питань дозволили двом колективам, що різняться соціально, укласти договір про довгострокову співпрацю з метою відродження духовності нації. В основу співробітництва закладено традиційні моральні цінності, християнська мораль і толерантність щодо інших релігійних конфесій, організацій та громадян, котрі не розділяють тією чи іншою мірою ідей православ’я.

Формуючи свої плани за основними напрямами музейної діяльності, визначаючи пріоритетні напрями роботи, керівництво МІДЦ та завідувачі наукових відділів з безмежною вдячністю приймають цінні поради намісника монастиря, що стосуються питань облаштування приміщення, обладнання робочих місць і т.д.

Співробітники всіх відділів Музею під безпосереднім керівництвом директора та його заступників провели різноманітні заходи, виконали великий обсяг наукових та організаційно-господарських робіт. Музей, відчуваючи певні труднощі, пов’язані з недофінансуванням, а часто й через відсутність фінансування на свої проекти, вирішує багато з покладених на нього завдань за допомогою організацій та їхніх керівників, які фінансово ствердилися. Зокрема, особисті контакти архімандрита Гедеона допомогли нашому Музею в обладнанні робочих місць, придбанні програмних продуктів для ведення діловодства. У справі проведення благодійних лекцій та екскурсій для дітей, а також соціально незахищених верств населення беруть участь паломницькі відділи єпархій України. Активно використовується потенціал православних традицій і цінностей у формуванні гармонійно розвиненої особистості, духовно-моральному й патріотичному вихованні дітей та молоді.

Важливе значення в питанні популяризації діяльності будь-якого музею має ефективно діючий сайт, що відображає всі етапи роботи колективу. Архімандрит Гедеон (Харон) активно курирує цей напрям. Музей історії Десятинної церкви на сьогоднішній день має свій сайт, до роботи над яким залучаються високопрофесійні фахівці.

Спільними зусиллями архімандрита Гедеона (Харона) та директора Музею реалізовано випуск серії науково-популярних фільмів, присвячених 1025-річчю Хрещення Київської Русі, під загальною назвою «Відлуння дзвонів Десятинної». На даний час відзнято й розміщено на сайті МІДЦ два фільми. На завершальній стадії роботи перебуває третій фільм.

З благословення намісника співробітники МІДЦ тісно взаємодіють із братією монастиря, що сприяє вирішенню духовно-просвітницьких завдань. Зокрема, завдяки братії колектив Науково-екскурсійного відділу та сектору методичної роботи мають глосарій церковних термінів.

Крім того, співробітники Музею не тільки виступають з доповідями на наукові теми, але й висвітлюють питання церковної тематики, у тому числі християнської етики та естетики, духовного відродження нації та історії православ’я, що відповідає затвердженій директором МІДЦ основній концептуальній науковій темі – «Зруйновані і відновлені храми України».

Шляхи вирішення загальних завдань, співзвучні назви та Єдина Небесна Покровителька сприяють розвитку і зміцненню подальшої співпраці між співробітниками Музею та насельниками монастиря.

Категорию: