Науково-експозиційний відділ

Завданнями Відділу є науково-експозиційна робота, створення виставок; забезпечення взаємодії з установами культури, творчими спілками, збір і підготовка експонатів, розробка й підготовка концепцій та ідейного наповнення експозиційної роботи, розробка проектно-художнього оформлення виставок.

Майже чотири роки колектив Відділу працює над створенням постійної експозиції, яка стане «обличчям» Музею і зробить його несхожим на інші. Першим кроком стало відкриття виставки «Шлях у минуле Десятинної церкви», що розповідає про історію археологічних досліджень першого давньоруського храму.

В основу роботи Відділу покладений принцип «Виставка повинна мати основну, магістральну ідею, висловлену за допомогою експонатів, особливої виставкової атмосфери та цікавої розповіді». Для співробітників Відділу експозиція є засобом поглянути на історичні події через призму сьогодення та допомогти кожному, хто відвідує виставку, знайти особисте сприйняття цього минулого.

Іншим напрямом роботи Відділу є створення тимчасових виставок, присвячених історичній і культурній спадщині, відомим особистостям і сучасному життю України. Серед них особливо запам’яталися виставка пам’яті відомого київського археолога та спелеолога Олександра Авагяна; костюмована екскурсія по Київському Дитинцю; виставки рушників ХІХ ст. та авторських писанок «Великодня писанка», «Красень Київ» до дня міста; «Відродження давніх традицій», присвячена найдавнішим технікам монументального живопису. До Дня соборності України спільно з Музеєм історичного центру міста Києва створено виставку «Акт злуки: шлях до єдності України».

Очолює Відділ Будзинська Наталія Миколаївна