Фрагмент арки стіни Десятинної церкви
ХІ ст.

 

Великий блок стінової кладки ХІ ст. періоду добудови чи перебудови храму за часи Ярослава Мудрого (30-ті роки ХІ ст.)
Ймовірно, під час монголо-татарської навали 1240 р. при руйнації храму блок пробив підлогу і потрапив до приміщення під підлогою.
Блок було знайдено під час археологічних досліджень у 2007 р. на глибині близько 2 м від сучасної поверхні.
Виявлений блок має розміри 1,1 × 0,8 × 1,0 м і є частиною двохуступчастої арки, яку змуровано в техніці кладки зі схованим рядом з типової для кінця Х ст. плінфи (цегли) розміром 31 × 31 × 2,5 см зі скошеними торцями. На лицьовій поверхні блоку збереглися залишки фарбування широкими діагональними смугами, вірогідно, червоного кольору.
Цей блок є найбільшим серед уламків стін Десятинної церкви, що збереглися до нашого часу.

 


Джерела:

1. Івакін Г.Ю., Манігда О.В., Іоаннісян О.М., Йолшин Д.Д., Зикін П.П., Лукомський Ю.В. Архітектурно-археологічні дослідження Десятинної церкви 2007 р. // Археологічні дослідження в Україні 2006–2007 рр. – Київ, 2009. – С. 127–132.
2. Козюба В.К. Перспективи музеєфікації нерухомих об’єктів на території Десятинної церкви // Opus Mixtum. – 2013. – № 1. – С. 33–36.