Південний палац

The "Southern Palace"
of the late 10th century

Пам’ятка архітектури кінця Х ст.

Залишки фундаментів було виявлено під час земляних робіт 1868 і 1893 років і вибрано на будівельні потреби. Археологічні дослідження палацу проводили Д. Мілєєв у 1910 – 1911 роках, С. Вельмін у 1914 році, І. Самойловський 1939 року і Г. Івакін у 2005 і 2016 роках.

Будівля мала розмір 46 × 11,5 м. Фундаменти завширшки 1,5 – 1,7 м заглиблені на понад 1,2 м від рівня давньої поверхні. На дні фундаментних ровів знаходилися дерев’яні лежні по чотири в ряд, скріплені поперечними балками та залізними костилями. Проміжки між балками ущільнені дерев’яними кілками. Мурування фундаментів зроблено з червоного кварциту й залізистого пісковику (у підошві) на вапняному розчині з домішками цем’янки. У плані споруда була розділена на три приміщення – прямокутне центральне і квадратні бічні. Потужність фундаментів свідчить, що будівля була двохярусною.

Будівельна техніка, кам’яна сировина і використана цегла свідчать, що палац споруджувався одночасно з Десятинною церквою.

Architectural site of the late 10th century.

The remnants of the foundations were discovered during excavations in 1868 and 1893 and were taken out for the construction of other buildings. The palace was excavated by D. Mileyev in 1910 – 1911, S. Velmin in 1914, I. Samoilovski in 1939 and G. Ivakin in 2005 and 2016.

The building was of 46 × 11.5 m large. The foundations were of the 1.5 – 1.7 m wide and more than 1,2 m deep from the level of the ancient surface. On the bottom of foundation ditches were wooden rim boards lying on four in row fastened by transverse beams and iron spikes. The gaps between the beams are sealed with wooden pegs. The foundation masonry was made of the red quartzite and iron-bearing sandstone (the bottom raw) on the lime mortar with crushed brick (special filler). The building was divided into three rooms – the rectangular central one and square laterals. The strength of the foundations indicates that the building was two-levelled.

Construction technique, the stone masonry and use of bricks indicate that the Southern Palace was erected simultaneously with the Desyatynna Church.


Джерела:

1. Каргер М.К. Древний Киев. – Москва; Ленинград, 1961. – Т. 2. – С. 67–72.
2. Ёлшин Д.Д. О «монументальной архитектуре» Киева в X в. // Диалог культур и народов средневековой Европы. К 60-летию со дня рождения Евгения Николаевича Носова. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2010. – С. 151–164.
3. Козюба В. Дослідження садиби Десятинної церкви у Києві в 1908–1914 рр. (за матеріалами щоденників Д.В. Мілєєва) // RUTHENICA. – Київ, 2005. – Т. ІV. – С. 208–209.
4. Івакін Г.Ю., Козюба В.К., Манігда О.В., Чекановський А.А. Дослідження Південного палацу в Києві // Археологічні дослідження в Україні 2016. – Київ, 2018. – C. 62–64.


Ілюстрації:

Illustrations:


 1. Північна частина палацу під час розкопок 1911 р. 
The northern part of the palace during the excavation in 1911.

 2. Залишки мурування  фундаментів палацу, виявлені під час розкопок 2005 р. 
Remains of the foundation of the palace found during the excavations in 2005.

 3. Залишки мурування  фундаментів палацу, виявлені під час розкопок 2016 р.
Remains of the foundation of the palace found during the excavations in 2016.

 4. Південний палац за  реконструкцією Ю. Асєєва на макеті «Стародавній Київ». 
Southern Palace for the reconstruction of Yu. Aseyev on the model "Ancient Kiev".