3D-модель Десятинної церкви

Submitted by admin on Sat, 04/06/2024 - 16:18

Модель Церкви Різдва Пресвятої Богородиці Десятинна,

збудованої київським митрополитом Петром Могилою

на місці давньої Десятинної церкви

(Валентин Коваленко, Роман Луценко)

Історія Десятинної церкви не обмежується періодом існування давньоруського храму, а має продовження в храмових спорудах, що їх будували в межах фундаментів давньої церкви після її зруйнування 1240 року. Достеменно нам не відомо, який вигляд мала Десятинна церква, збудована князем Володимиром Великим наприкінці Х ст., проте відомий зовнішній вигляд Десятинних церков пізнішого періоду (т. з. могилянської та стасівської).

Для візуалізації Десятинних храмів різного часу за зображальними джерелами та результатами археологічних досліджень Музеєм історії Десятинної церкви проведено роботу зі створення 3D-моделі мурованої церкви Різдва Пресвятої Богородиці (Десятинної) XVII ст.

У 1635 році за наказом митрополита Петра Могили відбулися роботи з відкриття фундаментів давньоруського храму: «Десятинную церковь Пресвятой Девы выкопать из мрака подземного и открыть к свету дневному». Того року було вирішено використати мурування південно-західного кута давньої церкви для побудови нової споруди. Для цього наступного року дерев’яну церкву Миколи Десятинного, що існувала на місці давнього храму, було розібрано і, вірогідно, використано для будівництва нової. За життя Петра Могили спорудження й облаштування нової церкви не було завершено. У своєму заповіті 1646 року він розпорядився взяти «из своего ларца тысячу золотых наличными “для совершенного возобновления” Десятинной церкви». У середині ХVІІ ст. нова церква мала три куполи, як видно з панорами Києва 1651 року голландського художника А. Ван Вестерфельда.

Пізніше храм зазнав декілька трансформацій (добудов і ремонтів), що змінили його зовнішній вигляд. Близько 1682 року до західної частини добудували «трапезу деревянную», а до 1700 року на східній частині надбудували дерев’яний ярус, у якому містився приділ Петра і Павла.

У 1758 році в церкві відбулися значні ремонтні роботи коштом черниці Флорівського монастиря Нектарії (княгині Наталії Борисівни Долгорукої).

Збереглися кілька зображень фасадів діючої церкви Різдва до її знесення 1828 року, які дають загальне уявлення про вигляд церкви в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст., які стали основою для створення 3D-моделі.

Південний фасад Десятинної церкви Петра Могили та її план (К. Лохвицький)

Південний та західний фасади Десятинної церкви Петра Могили (М. Єфимов, 1826 р.)

Пробно було створено два варіанти: модель 1 (автор – А. Рудь); модель 2 (автор – В. Коваленко).

Модель 1. Церква Різдва Пресвятої Богородиці Десятинна київського митрополита Петра Могили (А. Рудь)

Модель 2. Церква Різдва Пресвятої Богородиці Десятинна київського митрополита Петра Могили (В. Коваленка)

Процес та результати створення моделей 1 і 2 було представлено в доповіді «Модель зруйнованого храму в музейній роботі на прикладі Десятинної церкви за проектом В. Стасова» на V Міжнародній науковій конференції «Фактор простору в історичних дослідженнях» (НІЕЗ «Переяслав», травень 2023 року).

Згодом, після врахування слушних зауважень і рекомендацій колег (окрема подяка Віталію Козюбі та Єлизаветі Архиповій), було підготовлено нову модель (модель 3, автори – В. Коваленко, Р. Луценко), що представлена для ознайомлення.

Роман Луценко
провідний науковий співробітник
науково-дослідного відділу
історико-археологічних досліджень
Музею історії Десятинної церкви

Категорию: