Публікації

Opus Mixtum № 10
Sat, 12/31/2022 - 19:44,

Матеріали Х наукових читань
Музею історії Десятинної церкви,
присвячених 10-річчю створення
Музею історії Десятинної церкви

Княжі знаки з Десятинної церкви
Mon, 10/17/2016 - 13:29,

Вирази «загадки історії» та «загадки археології» традиційно належать до арсеналу журналістики й науково-популярної літератури, які часто підміняють означення наукових проблем, тобто питань, на які існують різні погляди і немає однозначного вирішення. Проте деякі проблеми вчені самі відносять до реальних загадок історії. Однією з таких є проблема давньоруських князівських знаків – їх походження, значення, персональної атрибуції.

Музеєфікація Десятинної церкви: археологічний аспект
Tue, 01/14/2014 - 14:32,

У доповіді розглядаються перспективи музеєфікації залишків Десятинної церкви через призму археологічних досліджень пам’ятки у 2005–2011 роках. В докладе рассмотрены перспективы музеефикации остатков Десятинной церкви через призму археологических исследований памятника в 2005–2011 годах.