Анонси


 
24 вересня 2019 року об 11:00
 
в Музеї історії Десятинної церкви відбудеться Круглий стіл
 
«Золоті ворота: з історії дослідження
 
(до 245-річчя з дня народження Кіндрата Лохвицького
 
та 185-річчя першої публікації про пам'ятку)»
 

 

zno-507-uchastnikov-1024x682x.jpg

Тетяна Ананьєва 
«Відкриття Золотих воріт у 1832 році: археологічна подія в особистому та суспільному просторі»

Юрій Коренюк
«Історія створення павільйону з надбрамною церквою Різдва Богородиці над залишками Золотих воріт Києва»

Владислав Дятлов
«Золоті ворота як візитівка Києва ХІХ–ХХІ століть»

Запрошуємо до участі всіх зацікавлених

Київ, вул. Обсерваторна, 21А

Вхід вільний


 

Музей історії Десятинної церкви оголошує набір учнів на курс лекцій

для підготовки до ЗНО з історії України на 2019 / 2020 навчальний рік

 

 

zno-507-uchastnikov-1024x682x.jpg

Під час занять учні забезпечуються всіма необхідними друкованими матеріалами, лекції супроводжуються екскурсіями по серцю історичного Києва – Старокиївській горі, де розташовані пам’ятки архітектури, розпізнавання яких передбачено програмою ЗНО Міністерства освіти та науки України, консультаціями наукових співробітників Музею, археологів, етнографів, кандидатів історичних наук. Використовуються сучасні інтерактивні підходи до викладання навчального матеріалу, захоплюючі ігрові методи перевірки знань, навчальні відеоматеріали.

Під час занять учні вирішують тестові завдання, адаптовані до програми ЗНО з історії України.
Лекції відбуваються в затишній та комфортній атмосфері Музею, їх проводить науковий співробітник
із 10-річним успішним досвідом підготовки до ЗНО з історії України.

Усе це дозволяє максимально ефективно підготуватися до ЗНО з історії України, отримати бажані результати та здійснити мрію кожного випускника – вступ до навчального закладу.

Заняття тривають 2 години та відбуваються двічі на тиждень.
Вартість навчання – 50 гривень за годину.

 


Міністерство культури України
Департамент культури КМДА

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ДЕСЯТИННОЇ ЦЕРКВИ

Круглий стіл

«Тимчасовий комітет для дослідження старожитностей у Києві 
(до 185-річчя створення)»

18 червня 2019 року

Київ,
Музей історії Десятинної церкви
вул. Обсерваторна, 21а

Головує: Єлизавета Архипова – доктор історичних наук, заступник директора з наукової роботи

Регламент: доповідь – 20 хв.; обговорення – 10 хв.

11:00   Початок роботи.

Доповіді учасників:

11:10 - 11:30 Тетяна Ананьєва провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви
«До історії Тимчасового комітету для дослідження старожитностей у Києві»

11:40 - 12:20 Віталій Козюба – кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви
«Археологічні дослідження Києва ХІХ – початку ХХ століття за матеріалами Наукового архіву Інституту археології НАНУ»

12:20   Перерва на каву

12:30 - 12:50 Леся Чміль – кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви
«Оглоблін Олександр Петрович: період роботи в Інституті історії матеріальної культури (1935–1937)»

13:00 - 14:00 Обговорення, підведення підсумків.


Шановні колеги!

Запрошуємо вас узяти участь у

VІІ наукових читаннях Музею історії Десятинної церкви,

присвячених 1030-річчю літописної згадки

про закладення Десятинної церкви,

що відбудуться

10 грудня 2019 року в Центрі археології Києва

Інституту археології НАН України

за адресою: вул. Григорія Сковороди, 9Б.

 

 

Планується розглянути та обговорити широке коло питань з історії християнізації Київської Русі, візантійської спадщини в розвитку культури і мистецтва Русі-України, проблем дослідження, збереження, музеєфікації та популяризації пам’яток культової архітектури, історико-культурних реліквій Києва в колекціях і музейних зібраннях. Перевагу при виборі тем буде надано новітнім дослідженням.

Робочі мови Читань: українська, російська.

Заявки про участь у Читаннях із зазначенням назви теми доповіді та повною інформацією про себе (імʼя, по-батькові, прізвище, науковий ступінь, місце роботи, посада, коло наукових зацікавлень, контактний телефон) просимо надати до 1 вересня 2019 року за адресою: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 21А або за електронними адресами: desitinnai@ukr.net; lizarhip@gmail.com (Архипова Єлизавета Іванівна)

 

Вимоги до оформлення доповідей, що подаються:

обсяг до 10 сторінок форматом А4 (гарнітура Times New Roman, 14-й кегль, через 1,5 інтервала). Ілюстрації, надані в електронному вигляді у форматі tiff або jpeg, повинні мати роздільну здатність не менше 300 dpi. Підписи до ілюстрацій надаються окремим списком наприкінці тексту. Посилання на літературу оформляються напівкодом (у квадратних дужках: прізвище автора, рік видання, сторінка, номер малюнка). Наприклад: [Айналов 1895, с. 233–239; Лукомський 2000, с. 10, рис. 1]. Список літератури подається наприкінці статті за абеткою, наприклад:

- стаття у періодичному виданні: Журухина, Е. Ю., Храмченкова, Р. Х. 2012.
  Стеклоделательные мастерские Киевского Подола. Филология и культура, 3 (29), с. 226234;
- стаття у збірнику: Сагайдак, М. А., Сергеєва, М. С. 1999.
  Дослідження на Київському Подолі у 1998 р. Археологічні відкриття в Україні 19981999 рр., с. 4042;
- монографія: Щапова, Ю. Л. 1972. Стекло Киевской Руси. Москва;
- тези: Архипова, Е. И. 2013. Каменная скульптура Южной Руси ХІІ–ХІІІ веков: между Востоком и Западом.
  Древнерусское искусство. 1963–2013. Итоги и перспективы: тезисы докладов международной конференции.
  Москва, 15–17 октября 2013 года.
Москва, с. 6–8;
звіт: Сухобоков, О. В. 1986. Отчет о работах Левобережной славяно-русской экспедиции ИА АН УССР в 1986 г.  Науковий архів ІА НАНУ, ф. е. 1986/31;
стаття в іноземному періодичному виданні: Kröger, J. 2007. An Islamic Mold. Journal of Glass Studies, 49, p. 265266; монографія: Weitzmann, K. 1976. The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai: the Icons. Princeton.

До тексту додається анотація (укр., рос., англ. мовами) із зазначенням ключових слів. Текст має бути поданий у роздрукованому й електронному варіантах у форматі Word (будь-якої версії), ілюстрації подаються окремо.

Автори несуть відповідальність за достовірність наведених фактів, повноту та системність висвітлення досліджуваних питань, написання власних імен та географічних назв, посилання на джерела та літературу.

 

За підсумками Читань заплановано видати збірку матеріалів.

Тексти доповідей мають бути надіслані до 15 вересня 2019 року.

Оргкомітет здійснює відбір запропонованих матеріалів.

У разі недотримання вищенаведених вимог доповідь може бути відхилена.

Оплата витрат для учасників конференції за рахунок організації, яка відряджає.

Довідки за телефоном: 0508735306

 

 

Оргкомітет

 


Переглянути Анонси до 2018 року включно