АнонсиVІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ
МУЗЕЮ ІСТОРІЇ ДЕСЯТИННОЇ ЦЕРКВИ,
присвячені 1030-річчю хрещення Русі-України, охороні культурної спадщини
та пам’яті Гліба Юрійовича Івакіна (30.01.1947 – 22.05.2018),

відбудуться 11 грудня 2018 року в Центрі археології Києва
Інституту археології НАН України
за адресою: вул. Григорія Сковороди, 9 Б.

11 грудня, 10:00                                                                        Київ, вул. Григорія Сковороди, 9 Б

Відкриття конференції

Вступне слово директора Музею історії Десятинної церкви Наталії Писаренко

Привітання директора Державного підприємства Центр археології Києва Інституту археології НАН України Михайла Сагайдака «“Наш час” з Глібом Юрійовичем»

Володимир Ричка (Інститут історії НАН України) «Пам’яті Гліба: “Як ми шукали могилу Мазепи”»

Головують: Єлизавета Архипова, Тетяна Ананьєва

10:40     Владислав Дятлов (Музей історії Десятинної церкви) «Презентація Десятинної церкви в путівниках по Києву ХІХ – початку ХХ століття»

11:00     Віталій Козюба (Музей історії Десятинної церкви) «“Східний” палац у давньому Києві: новий погляд на відому пам’ятку»

11:20     Юрій Коренюк (Музей історії Десятинної церкви) «Атрибуція залишків стінних розписів мурованих будівель Старокиївської гори у світлі матеріалів розкопок Десятинної церкви 2005–2011 років»

11:40     Олексій Комар (Музей історії Десятинної церкви) «Археологічне та археомагнітне датування печей для випалу плінфи з садиби Десятинної церкви»

12:00     Роман Луценко (Музей історії Десятинної церкви) «Обряд перепоховання на князівському некрополі Десятинної церкви»

12:20     Наталя Хамайко (Музей історії Десятинної церкви) «“Поховання коня” Х століття із садиби Трубецьких у Києві»

12:40     Леся Чміль (Музей історії Десятинної церкви) «Об’єкти другої половини XIІІ – початку ХІХ століття з території Михайлівського Золотоверхого монастиря»

13:00   Перерва на обід

Головують: Олексій Комар, Владислав Дятлов

14:00     Єлизавета Архипова (Музей історії Десятинної церкви) «Воскомастичний образок “Богоматір Знамення” з колекції Богдана і Варвари Ханенків в Національному музеї історії України»

14:20     Олена Журухіна (Музей історії Десятинної церкви) «Віконне скло давнього Києва (за археологічними джерелами)»

14:40   Наталія Малюк (Національний музей історії України) «О фрагменте одного ювелирного изделия Х века»

15:00   Ольга Этингоф (Російський державний гуманітарний університет; Науково-дослідний інститут теорії та історії образотворчих мистецтв при Російській академії мистецтв) «О фресках наоса Георгиевского собора Юрьева монастыря в Новгороде»

15:20     Черненко Олена (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка) «Дослідження печі для випалу вапна на дитинці Чернігова (за матеріалами археологічних розкопок 2017 року)»

15:40     Володимир Гнера, Олександр Пашковський (Музей історії Десятинної церкви) «Застосування 3D- моделювання в музеєфікації фундаментів Десятинної церкви»

16:00     Олена Титова (Центр пам’яткознавства НАН України і Українське товариство охорони пам’яток історії та культури), Дмитро Кепін (Національний науково-природничий музей НАН України) «Музеєфікація архітектурно-археологічних пам’яток в Україні»

16:20     Артур Кукуішко (Музей історії Десятинної церкви) «До передісторії повернення пам’яток історії та культури релігійним громадам»

16:40     Тетяна Ананьєва (Музей історії Десятинної церкви) «“У нас ее знали под именем философки: Анна Турчанінова та археологічний казус 1810-х років»

17:00   Обговорення

18:00   Закриття конференції. Дружня вечеря


23 жовтня 2018 року
Музей історії Десятинної церкви запрошує на доповідь
кандидата історичних наук Анни Пескової
та кандидата історичних наук Кирила Михайлова
(Інститут історії матеріальної культури РАН, Санкт-Петербург, РФ)

006.jpg

«“Изяславль” М.К. Каргера 60 лет спустя
(современное состояние и перспективы исследований)»
Початок о 14-00


У Музеї історії Десятинної церкви відкриті наступні вакансії:

Документознавець
Провідний науковий співробітник
Бухгалтер І категорії
Екскурсовод
Головний бухгалтер
Заступник головного бухгалтера
Шановні колеги!

Запрошуємо вас узяти участь у VІ наукових читаннях Музею історії Десятинної церкви,
присвячених 1030-річчю хрещення Русі-України і охороні культурної спадщини,

що відбудуться 11 грудня 2018 року в Центрі археології Києва Інституту археології НАН України
за адресою: вул. Григорія Сковороди, 9Б.

Планується розглянути та обговорити широке коло питань з історії християнізації Київської Русі, візантійської спадщини в розвитку культури і мистецтва Русі-України, проблем збереження, музеєфікації та популяризації пам'яток культової архітектури, історико-культурні реліквії Києва в колекціях і музейних зібраннях. Перевагу при виборі тем буде надано новітнім дослідженням.

Робочі мови читань: українська, російська

Заявки про участь у читаннях із зазначенням назви теми доповіді і повною інформацією про себе (імʼя, по батькові, прізвище, науковий ступінь, місце роботи, посада, коло наукових зацікавлень, контактний телефон) просимо надати до 1 вересня 2018 року за адресою: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 6/1 або за електронними адресами: desitinnai@ukr.net; lizarhip@gmail.com (Архипова Єлизавета Іванівна)

Вимоги до оформлення доповідей, що подаються:

обсяг до 10 сторінок форматом А4 (гарнітура Times New Roman, 14-й кегль, через 1,5 інтервала). Ілюстрації, надані в електронному вигляді у форматі tiff або jpeg, повинні мати роздільну здатність не менше 300 dpi. Підписи до ілюстрацій надаються окремим списком наприкінці тексту. Посилання на літературу оформляються напівкодом (у квадратних дужках: прізвище автора, рік видання, сторінка, номер малюнка). Наприклад: [Айналов 1895, с. 233–239; Лукомський 2000, с. 10, рис. 1]. Список літератури подається наприкінці статті за абеткою, наприклад: Айналов Д.В. Некоторые христианские памятники Кавказа // Археологические известия и заметки. – Москва, 1895. – № 7–8. – С. 233–239; Лукомський Ю. Архітектурно-археологічні дослідження пам’яток монументального будівництва княжого Галича ХІІ–ХІІІ ст. // Фортеця: збірник заповідника «Тустань»: на пошану Михайла Рожка. – Львів, 2009. – С. 416–431.

До тексту додається анотація (укр., рос., англ. мовами) із зазначенням ключових слів. Текст має бути поданий у роздрукованому й електронному варіантах у форматі Word (будь-якої версії), ілюстрації подаються окремо.

Автори несуть відповідальність за достовірність наведених фактів, повноту та системність висвітлення досліджуваних питань, написання власних імен та географічних назв, посилання на джерела та літературу.

За підсумками читань заплановано видати збірку матеріалів.

Тексти доповідей мають бути надіслані до 15 вересня 2018 року.

Оргкомітет здійснює відбір запропонованих матеріалів. У разі недотримання вищенаведених вимог доповідь може бути відхилена.

Оплата витрат для учасників конференції за рахунок організації, яка відряджає

Довідки за телефонами: (044) 246-47-62; 0508735306

Оргкомітет


Міністерство культури України
Департамент культури КМДА
МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ДЕСЯТИННОЇ ЦЕРКВИ

Круглий стіл

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ

(до 30-річчя початку процесу повернення
культових споруд релігійним конфесіям)

16 травня 2018 року

Головуючий: Архипова Єлизавета – заступник директора з наукової роботи

Регламент: доповідь – 20 хв.; обговорення – 10 хв.

11.00   Початок роботи

Доповіді учасників:

11.10-11.30 Кукуішко Артур старший науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви
«До передісторії повернення пам’яток історії та культури релігійним громадам»

11.40-12.00 Дятлов Владислав провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви
«30 років храмового відродження в Україні: здобутки та втрати»

12.10   Перерва на каву

12.30-12.50 Бітковський Владислав археолог Науково-дослідного відділу музеєфікації археологічних об’єктів
«Повернення культових будівель релігійним громадам в Україні: пам'яткоохоронний аспект»

13.00-13.20 Шевченко Дмитро – завідувач Науково-дослідного відділу музеєфікації археологічних об’єктів
«До питання про правове забезпечення діяльності деяких релігійних громад на території Старокиївської гори»

13.20-13.30    Перерва на каву

13.30-14.30    Обговорення, підведення підсумків

Київ,
Музей історії Десятинної церкви
вул. Володимирська, 6
Круглий стіл


Чуєш, пташечки співають
І веснянку викликають.

О. Роговенко

 

 

Усім, хто вже побував у Музеї історії Десятинної церкви на майстер-класах,
і тим, хто ще тільки планує ...

У березні місяці (у вихідні о 13:00) колектив Музею історії Десятинної церкви
гостинно запрошує охочих на різні майстер-класи, присвячені зустрічі весни.

На наших майстер-класах у вас буде можливість:
• дізнатися про традиції і звичаї зустрічі весни різними народами нашої країни і світу;
• виготовити святкові сувеніри;
• зробити пам'ятну фотосесію з друзями.
По завершенню майстер-класу відбудеться, а однак, це – сюрприз ...

Витрачений на дорогу ваш безцінний час ми компенсуємо відмінним настроєм,
дружньою атмосферою свята, сувенірами і фотографіями на пам'ять.

Вартість майстер-класу – 40 грн. з особи.

Обов'язкова попередня реєстрація:
заявки з контактною інформацією надсилайте на адресу: vvm.midc@gmail.com,
або зателефонуйте: (044) 2464762, 06309214552, 0979750899, 0662624371


 

V наукові читання Музею історії Десятинної церкви,
присвячені 250-річчю від дня народження першого дослідника
Десятинної церкви – митрополита Євгенія (Болховітінова)
та 140-річчю від дня народження Миколи Макаренка
(4 лютого 1877 – 4 січня 1938)

7 грудня, 10:00                                                                                 Київ, вул. Григорія Сковороди, 9Б

Відкриття конференції

Вступне слово директора Музею історії Десятинної церкви Наталії Писаренко

Привітання директора Державного підприємства Центр археології Києва
Інституту 
археології НАН України Михайла Сагайдака

Головують: Єлизавета Архипова, Дмитро Шевченко

10:15 Тетяна Ананьєва (Музей історії Десятинної церкви)
«“Испытатель отечественной Древности:
до 250-річчя від дня народження митрополита Київського Євгенія (Болховітінова)
»

10:30 Владислав Дятлов (Музей історії Десятинної церкви)
«Внесок митрополита Євгенія (Болховітінова) до історіографії святих Києво-Печерської лаври»

10:45 Артур Кукуїшко (Музей історії Десятинної церкви)
«Митрополит Євгеній у контексті доби»

11:00 Ярослав Затилюк (Інститут історії України НАН України)
«Текст оповіді про віднайдення мощей князя Володимира Петром Могилою та його перші критики»

11:15 Олексій Комар (Музей історії Десятинної церкви)
«Київський рубль»

11:30 Юрій Коренюк (Музей історії Десятинної церкви)
«Комитет по исследованию архитектуры бывшего Михайловского монастыря
та його історичне значення. Памяті Миколи Макаренка»

11:45 Олександр Кириленко, Альона Тронь-Радомська (Музей історії Десятинної церкви)
«Внесок Миколи Макаренка в дослідження пам'яток трипiльської культури»

12:00 Владислав Бітковський (Музей історії Десятинної церкви)
«Засади музеєфікації
решток храмів у країнах Європи»

12:15 Дмитро Шевченко (Музей історії Десятинної церкви)
«До проблеми музеєфікації фундаментів Десятинної церкви»

12:30 Роман Луценко (Музей історії Десятинної церкви)
«Липа Петра Могили»

12:45 Андрій Чекановський (Музей історії Десятинної церкви)
«Гора Хрестів у Литві – минуле і сучасність»

13:00 Перерва на обід

Головують: Олексій Комар, Владислав Дятлов

14:00 Віталій Козюба (Музей історії Десятинної церкви)
«Десятинна церква кінця Х – першої половини ХІІІ століття
(історія створення планів-реконструкцій)»

14:15 Катерина Міхеєнко (Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури)
«Архітектура Десятинної церкви: писемні джерела, археологічні дослідження та гіпотези»

14:30 Роман Гуцуляк (Національний заповідник «Софія Київська»),
Наталія Шевченко(Національний науково-дослідний реставраційний центр України)
«Будівельні матеріали перших мурованих споруд на території Дитинця стародавнього Києва» 

14:45 Єлизавета Архипова (Музей історії Десятинної церкви)
«Підлога opus sectile Десятинної церкви в Києві»

15:00 Олена Черненко (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка) 
«Про час використання жолобчатої цегли в будівництві Чернігова»

15:15 Наталія Малюк (Музей історичних коштовностей України)
«Ювелірні вироби з давньоруських скарбів у фондах Музею історичних коштовностей України»

15:30 Олена Журухіна (Музей історії Десятинної церкви)
«Давньоруські скляні лампи з археологічних розкопок Києва»

15:45 Тетяна Левченко (Музей історії Десятинної церкви)
«Графіті-малюнок голови тура-бика на фрагменті фрески із Софії Київської»

16:00 Леся Чміль, Наталя Хамайко, Ельвіра Починок (Музей історії Десятинної церкви)
 «Фаянсове виробництво Межигір’я за археологічними даними»

16:15 Обговорення

17:00 Закриття конференції. Дружня вечеря12 вересня 2017 року об 11-00 у Музеї історії Десятинної церкви відбудеться

Круглий стіл: «До 110-річчя початку дослідження
Старокиївської гори Вікентієм Хвойкою»
та з нагоди п'ятиріччя створення Музею.

До уваги учасників Круглого столу будуть запропоновані доповіді:

Вікторія Колеснікова – к.і.н., завідувач Наукової бібліотеки Інституту археології НАН України
«Історія досліджень Вікентія Хвойки на садибі Петровського»

Віра Павлова – провідний науковий співробітник
Науково-експозиційного відділу Музею історії Десятинної церкви;
Віталій Козюба – к.і.н., провідний науковий співробітник
Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви
«Нові архівні матеріали з археологічних досліджень Вікентія Хвойки»

Олена Журухіна – завідувач Науково-дослідного відділу
історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви
«Склоробна майстерня (розкопки на садибі М. Петровського)»

Олексій Комар – к.і.н., провідний науковий співробітник
Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви
«Розкопки Вікентія Хвойки сіверянських могил»

Запрошуємо до участі всіх охочих
Київ, вул. Володимирська, 6; http://mdch.kiev.ua.

Вхід вільний


 


 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у V наукових читаннях Музею історії Десятинної церкви, присвячених 250-річчю з дня народження першого дослідника Десятинної церкви – митрополита Євгенія (Болховітінова), що відбудуться 7 грудня 2017 року в Центрі археології Києва Інституту археології НАН України за адресою: вул. Григорія Сковороди, 9Б.

Детальніше


3 квітня 2017 року Музей історії Десятинної церкви запрошує відвідувачів на виставку до Дня сміху «І сміх, і гріх. І сум…», присвячену гумористичним і водночас філософським художнім творам Леоніда Тоцького, видатного українського митця, заслуженого художника України, реставратора, художника-монументаліста, члена Національної спілки художників України, члена-кореспондента Української академії архітектури. У картинах та арт-об’єктах, представлених на виставці, відкривається маловідома грань творчості Леоніда Григоровича як майстра дружнього шаржу та сатиричних і гумористичних художніх творів, що виконані в різних техніках та стилях і приваблюють глядача яскравістю й гострим змістом.

Виставка відкриється у виставковій залі галереї «Знак»
у приміщенні бібліотеки ім. Ошера Шварцмана
за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 4/13

3 квітня 2017 р. о 15:00 і триватиме до 21 квітня 2017 р.

Галерея відкрита щоденно з 10:00 до 17:00, вихідний день – субота.  


Зустрічаємо весну весело!!!

Музей історії Десятинної церкви гостинно запрошує всіх охочих
ознайомитися із цікавими традиціями зустрічі весни
та взяти участь в майстер-класі з виготовлення "Ляльки-веснянки".

Майстер-клас відбудеться в приміщенні Музею історії Десятинної церкви
11 березня о 12:00.

Якщо річ зроблена власними руками, з любов’ю,
то це обов’язково відчуває той, хто отримує такий подарунок.

Вартість майстер-класу:
Для дорослих – 30 грн.
Для дітей – 20 грн.


28 березня 2017 року об 11.00 у Музеї історії Десятинної церкви відбудеться Круглий стіл
«Роль Миколи Макаренка в розвитку археології та музейної справи»,
присвячений 140-літтю від дня народження вченого.

До уваги учасників Круглого столу будуть запропоновані доповіді:

Олена Черненко – к.і.н., доцент кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи
Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
«Слідами Миколи Макаренка: дослідження Спасо-Преображенського собору в Чернігові
(за матеріалами досліджень 1923 і 2012–2014 років»

Олексій Комар – к.і.н., провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу
історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви
«Археологічні дослідження М.О. Макаренка на городищі Монастирище»

Катерина Чуєва – заступник генерального директора Національного музею мистецтв
імені Богдана та Варвари Ханенків
«Микола Макаренко: інтелектуальна біографія. Перспективи досліджень»

Тетяна Ананьєва – провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу
історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви
«З передісторії музейних колекцій Києва (1820–1830-ті роки)»

Ольга Друг – завідувач відділу «Київ другої половини 17 – початку 20 століття»
Музею історії міста Києва
«Фотоальбом видів Києва 1870-х років зі збірки Миколи Макаренка»

Віра Павлова – провідний науковий співробітник Науково-експозиційного відділу
Музею історії Десятинної церкви
«Учень Миколи Макаренка – археолог Сильвестр Магура»

Запрошуємо до участі всіх зацікавлених
Київ, вул. Володимирська, 6
Вхід вільний


Переглянути Анонси до 2016 року включно