Анонси до 2020 року включно

Шановні колеги!

Запрошуємо вас узяти участь у

VІІІ наукових читаннях Музею історії Десятинної церкви,

присвячених 185-річчю створення Тимчасового комітету
для дослідження старожитностей у
Києві,

які відбудуться 8 грудня 2020 року в Інституті археології НАН України
за адресою: вул. Григорія Сковороди, 9Б, відділ археології Києва

Планується розглянути й обговорити широке коло питань, повʼязанихіздіяльністю Комітету – першої інституції, створеної для відкриття, дослідження та збереження давніх київських памʼяток. Комітет об’єднав учених щойно створеного в Києві університету і любителів старожитностей для вивчення історії міста, сприяв створенню першого київського музею та поширенню історичних знань.

Серед тем, які планується обговорити: діяльність Тимчасового комітету, результати перших археологічних досліджень Києва,зокрема Десятинної церкви;становлення археології як науки; історія наступників Тимчасового комітету – товариств, гуртків, осередків тощо, які продовжили науково-історичну працю; дослідження, вивчення тапроблеми збереження, музеєфікації і популяризації пам'яток матеріальної та духовної спадщини Києва й Київської Русі.

Перевагу при виборі тем буде надано новітнім дослідженням.

Робочі мови читань: українська, російська.

Заявки про участь у Читаннях із зазначенням назви теми доповіді та повною інформацією про себе (імʼя, по-батькові, прізвище, науковий ступінь, місце роботи, посада, контактний телефон,електронна адреса) просимо надати до 1 серпня 2020 року за адресою: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 21А або за електронними адресами: desitinnai@ukr.net; lizarhip@gmail.com (Архипова Єлизавета Іванівна).

 

За підсумками Читань заплановано видати збірку матеріалів.

Тексти доповідей мають бути надіслані до 15 вересня 2020 року.

Оргкомітет здійснює відбір запропонованих матеріалів.
У разі недотримання вимог доповідь може бути відхилена.

 

Вимоги до оформлення доповідей, що подаються:

обсяг до 15 сторінок форматом А4 (гарнітура TimesNewRoman, 14-й кегль, через 1,5 інтервала).
Ілюстрації, надані в електронному вигляді у форматі tif
f або jpeg, повинні мати роздільну здатність не менше 300 dpi. Підписи до ілюстрацій надаються окремим списком наприкінці тексту. Посилання на літературу оформляються напівкодом (у квадратних дужках: прізвище автора, рік видання, сторінка, номер малюнка). Наприклад: [Айналов 1895, с. 233–239; Лукомський 2000, с. 10, рис. 1].

Список літератури подається наприкінці статті за абеткою, наприклад:

- стаття в періодичному виданні: Журухина, Е. Ю., Храмченкова, Р. Х. 2012. Стеклоделательные мастерские Киевского Подола. Филология и культура, 3 (29), с. 226234;

- статтяв збірнику: Сагайдак, М. А., Сергеєва,М. С. 1999. Дослідження на Київському Подолі у 1998 р. Археологічнівідкриття в Україні 19981999 рр., с. 4042;

- монографія: Щапова, Ю. Л. 1972. Стекло Киевской Руси. Москва;

- тези: Архипова, Е. И. 2013. Каменная скульптура Южной Руси ХІІ–ХІІІ веков: между Востоком и Западом.Древнерусское искусство. 1963–2013. Итоги и перспективы: тезисы докладов международной конференции. Москва, 15–17 октября 2013 года. Москва, с. 6–8;

звіт: Сухобоков, О. В. 1986. Отчет о работах Левобережной славяно-русской экспедиции ИА АН УССР в 1986 г. Науковийархів ІА НАНУ, ф. е. 1986/31;

стаття в іноземному періодичному виданні: Kröger, J. 2007. AnIslamicMold.JournalofGlassStudies, 49, p. 265266;

монографія: Weitzmann, K. 1976. The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai: the Icons.Princeton.

До тексту додається анотація (укр., рос., англ. мовами) із зазначенням ключових слів.
Текст має бути поданий в електронному варіанті у форматі Word (будь-якої версії), ілюстрації подаються окремо.

Автори несуть відповідальність за достовірність наведених фактів, повноту та системність висвітлення досліджуваних питань, написання власних імен та географічних назв, посилання на джерела та літературу.

 

Оплата витрат для учасників конференції за рахунок організації, яка відряджає.

Довідки за телефоном: 0508735306

 

Оргкомітет


 

VІІ наукові читання
Музею історії Десятинної церкви,
присвячені 1030-річчю літописної згадки про закладення
Десятинної церкви

10 грудня, 10:00                                                                                         Київ, вул. Григорія Сковороди, 9 Б

Відкриття конференції
Вступне слово директора Музею історії Десятинної церкви Наталії Писаренко
Привітання завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України Всеволода Івакіна
Регламент: доповідь – 20 хв.
Головує: Тетяна Ананьєва
10:20
Архипова Єлизавета (Музей історії Десятинної церкви) «Бронзові світильники Десятинної церкви в Києві»

10:40
Козюба Віталій
(Музей історії Десятинної церкви) «Південний палац кінця Х століття в Києві»

11:00
Коренюк Юрій (Музей історії Десятинної церкви) «Спостереження за манерою виконавців мозаїк Михайлівського Золотоверхого собору»

11:20
Хамайко Наталя, Чміль Леся, Гунь Мар’яна
(Музей історії Десятинної церкви), Мироненко Людмила (Інститут археології НАН України) «Матеріали до археологічного вивчення Михайлівського Золотоверхого монастиря»

11:40
Перерва на каву

Головує: Єлизавета Архипова
12:20
Журухіна Олена (Музей історії Десятинної церкви) «Скляні кубки з давньоруських поховань Києва»

12:40
Ананьєва Тетяна
(Музей історії Десятинної церкви) «Відкриття київських старожитностей у 30-х роках XIX століття як репрезентація взаємодії вченого стану та влади (за діловодними й особовими документами)»

13:00
Перерва на обід

Головує: Віталій Козюба
13:40
Луценко Роман (Музей історії Десятинної церкви) «Зображення Десятинної церкви на картах та планах Києва XVII – початку ХІХ століття»

14:00
Чекановський Андрій
(Музей історії Десятинної церкви) «Знахідки виробів дрібної керамічної пластики з розкопок церкви Успіння Богородиці Пирогощі в Києві»

14:20
Левченко Тетяна
(Музей історії Десятинної церкви), Крижановський В’ячеслав (Інститут археології НАН України) «Англійський фаянс з археологічних розкопок по вул. Олеся Гончара, 17–23 (м. Київ)»

14:40
Міхeєнко
Катерина (Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури) «Два спрямування в розвитку давньоруської храмової архітектури ХІІ століття»

15:00
Черненко
Олена (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка«Ранньомодерні перебудови Спасо-Преображенського собору ХІІ–ХІІІ століть у Новгороді-Сіверському»

15:20
Ситий Юрій, Терещенко Олександр
(Науково-дослідний центр археології та стародавньої і ранньомодерної історії Північного Лівобережжя імені Д. Я. Самоквасова) «Деякі конструктивні особливості Батуринського Троїцького (Миколаївського?) собору кінця XVII – початку XVIII століття»
15:40
Кукуїшко Артур
(Музей історії Десятинної церкви) «Про деякі аспекти духовної та світської освіти періоду студентства митрополита Київського Євгенія (Болховітінова)»
16:00
Кепін Дмитро
(Національний науково-природничий музей НАН України) «Музеєфікація природної та культурної спадщини: понятійно-термінологічний аспект»
16:20
Писаренко Юрій
(Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України) «З якого місця Тарас Шевченко намалював київський краєвид з Наводницькою вежею, Казармами кантоністів та Андріївським люнетом (1846 р.)»
16:40
Обговорення. Підведення підсумків

17:20
Закриття конференції. Дружня вечеря


 

До уваги відвідувачів Музею!

3 грудня 2019 року від 10:00 до 16:00
запрошуємо на екскурсію Старокиївською горою Київського дитинцю
мешканців і гостей столиці (осіб з інвалідністю)
у захоплюючу подорож у глиб історії нашої чудової країни.


 
24 вересня 2019 року об 11:00
 
в Музеї історії Десятинної церкви відбудеться Круглий стіл
 
«Золоті ворота: з історії дослідження
 
(до 245-річчя з дня народження Кіндрата Лохвицького
 
та 185-річчя першої публікації про пам'ятку)»
 

 

zno-507-uchastnikov-1024x682x.jpg

Тетяна Ананьєва 
«Відкриття Золотих воріт у 1832 році: археологічна подія в особистому та суспільному просторі»

Юрій Коренюк
«Історія створення павільйону з надбрамною церквою Різдва Богородиці над залишками Золотих воріт Києва»

Владислав Дятлов
«Золоті ворота як візитівка Києва ХІХ–ХХІ століть»

Запрошуємо до участі всіх зацікавлених

Київ, вул. Обсерваторна, 21А

Вхід вільний


 

Музей історії Десятинної церкви оголошує набір учнів на курс лекцій

для підготовки до ЗНО з історії України на 2019 / 2020 навчальний рік

 

 

zno-507-uchastnikov-1024x682x.jpg

Під час занять учні забезпечуються всіма необхідними друкованими матеріалами, лекції супроводжуються екскурсіями по серцю історичного Києва – Старокиївській горі, де розташовані пам’ятки архітектури, розпізнавання яких передбачено програмою ЗНО Міністерства освіти та науки України, консультаціями наукових співробітників Музею, археологів, етнографів, кандидатів історичних наук. Використовуються сучасні інтерактивні підходи до викладання навчального матеріалу, захоплюючі ігрові методи перевірки знань, навчальні відеоматеріали.

Під час занять учні вирішують тестові завдання, адаптовані до програми ЗНО з історії України.
Лекції відбуваються в затишній та комфортній атмосфері Музею, їх проводить науковий співробітник
із 10-річним успішним досвідом підготовки до ЗНО з історії України.

Усе це дозволяє максимально ефективно підготуватися до ЗНО з історії України, отримати бажані результати та здійснити мрію кожного випускника – вступ до навчального закладу.

Заняття тривають 2 години та відбуваються двічі на тиждень.
Вартість навчання – 50 гривень за годину.

 


Міністерство культури України
Департамент культури КМДА

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ДЕСЯТИННОЇ ЦЕРКВИ

Круглий стіл

«Тимчасовий комітет для дослідження старожитностей у Києві 
(до 185-річчя створення)»

18 червня 2019 року

Київ,
Музей історії Десятинної церкви
вул. Обсерваторна, 21а

Головує: Єлизавета Архипова – доктор історичних наук, заступник директора з наукової роботи

Регламент: доповідь – 20 хв.; обговорення – 10 хв.

11:00   Початок роботи.

Доповіді учасників:

11:10 - 11:30 Тетяна Ананьєва провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви
«До історії Тимчасового комітету для дослідження старожитностей у Києві»

11:40 - 12:20 Віталій Козюба – кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви
«Археологічні дослідження Києва ХІХ – початку ХХ століття за матеріалами Наукового архіву Інституту археології НАНУ»

12:20   Перерва на каву

12:30 - 12:50 Леся Чміль – кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви
«Оглоблін Олександр Петрович: період роботи в Інституті історії матеріальної культури (1935–1937)»

13:00 - 14:00 Обговорення, підведення підсумків.


Шановні колеги!

Запрошуємо вас узяти участь у

VІІ наукових читаннях Музею історії Десятинної церкви,

присвячених 1030-річчю літописної згадки

про закладення Десятинної церкви,

що відбудуться

10 грудня 2019 року в Центрі археології Києва

Інституту археології НАН України

за адресою: вул. Григорія Сковороди, 9Б.

 

 

Планується розглянути та обговорити широке коло питань з історії християнізації Київської Русі, візантійської спадщини в розвитку культури і мистецтва Русі-України, проблем дослідження, збереження, музеєфікації та популяризації пам’яток культової архітектури, історико-культурних реліквій Києва в колекціях і музейних зібраннях. Перевагу при виборі тем буде надано новітнім дослідженням.

Робочі мови Читань: українська, російська.

Заявки про участь у Читаннях із зазначенням назви теми доповіді та повною інформацією про себе (імʼя, по-батькові, прізвище, науковий ступінь, місце роботи, посада, коло наукових зацікавлень, контактний телефон) просимо надати до 1 вересня 2019 року за адресою: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 21А або за електронними адресами: desitinnai@ukr.net; lizarhip@gmail.com (Архипова Єлизавета Іванівна)

 

Вимоги до оформлення доповідей, що подаються:

обсяг до 10 сторінок форматом А4 (гарнітура Times New Roman, 14-й кегль, через 1,5 інтервала). Ілюстрації, надані в електронному вигляді у форматі tiff або jpeg, повинні мати роздільну здатність не менше 300 dpi. Підписи до ілюстрацій надаються окремим списком наприкінці тексту. Посилання на літературу оформляються напівкодом (у квадратних дужках: прізвище автора, рік видання, сторінка, номер малюнка). Наприклад: [Айналов 1895, с. 233–239; Лукомський 2000, с. 10, рис. 1]. Список літератури подається наприкінці статті за абеткою, наприклад:

- стаття у періодичному виданні: Журухина, Е. Ю., Храмченкова, Р. Х. 2012.
  Стеклоделательные мастерские Киевского Подола. Филология и культура, 3 (29), с. 226234;
- стаття у збірнику: Сагайдак, М. А., Сергеєва, М. С. 1999.
  Дослідження на Київському Подолі у 1998 р. Археологічні відкриття в Україні 19981999 рр., с. 4042;
- монографія: Щапова, Ю. Л. 1972. Стекло Киевской Руси. Москва;
- тези: Архипова, Е. И. 2013. Каменная скульптура Южной Руси ХІІ–ХІІІ веков: между Востоком и Западом.
  Древнерусское искусство. 1963–2013. Итоги и перспективы: тезисы докладов международной конференции.
  Москва, 15–17 октября 2013 года.
Москва, с. 6–8;
звіт: Сухобоков, О. В. 1986. Отчет о работах Левобережной славяно-русской экспедиции ИА АН УССР в 1986 г.  Науковий архів ІА НАНУ, ф. е. 1986/31;
стаття в іноземному періодичному виданні: Kröger, J. 2007. An Islamic Mold. Journal of Glass Studies, 49, p. 265266; монографія: Weitzmann, K. 1976. The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai: the Icons. Princeton.

До тексту додається анотація (укр., рос., англ. мовами) із зазначенням ключових слів. Текст має бути поданий у роздрукованому й електронному варіантах у форматі Word (будь-якої версії), ілюстрації подаються окремо.

Автори несуть відповідальність за достовірність наведених фактів, повноту та системність висвітлення досліджуваних питань, написання власних імен та географічних назв, посилання на джерела та літературу.

 

За підсумками Читань заплановано видати збірку матеріалів.

Тексти доповідей мають бути надіслані до 15 вересня 2019 року.

Оргкомітет здійснює відбір запропонованих матеріалів.

У разі недотримання вищенаведених вимог доповідь може бути відхилена.

Оплата витрат для учасників конференції за рахунок організації, яка відряджає.

Довідки за телефоном: 0508735306

 

 

Оргкомітет

 


VІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ
МУЗЕЮ ІСТОРІЇ ДЕСЯТИННОЇ ЦЕРКВИ,
присвячені 1030-річчю хрещення Русі-України, охороні культурної спадщини
та пам’яті Гліба Юрійовича Івакіна (30.01.1947 – 22.05.2018),

відбудуться 11 грудня 2018 року в Центрі археології Києва
Інституту археології НАН України
за адресою: вул. Григорія Сковороди, 9 Б.

11 грудня, 10:00                                                                        Київ, вул. Григорія Сковороди, 9 Б

Відкриття конференції

Вступне слово директора Музею історії Десятинної церкви Наталії Писаренко

Привітання директора Державного підприємства Центр археології Києва Інституту археології НАН України Михайла Сагайдака «“Наш час” з Глібом Юрійовичем»

Володимир Ричка (Інститут історії НАН України) «Пам’яті Гліба: “Як ми шукали могилу Мазепи”»

Головують: Єлизавета Архипова, Тетяна Ананьєва

10:40     Владислав Дятлов (Музей історії Десятинної церкви) «Презентація Десятинної церкви в путівниках по Києву ХІХ – початку ХХ століття»

11:00     Віталій Козюба (Музей історії Десятинної церкви) «“Східний” палац у давньому Києві: новий погляд на відому пам’ятку»

11:20     Юрій Коренюк (Музей історії Десятинної церкви) «Атрибуція залишків стінних розписів мурованих будівель Старокиївської гори у світлі матеріалів розкопок Десятинної церкви 2005–2011 років»

11:40     Олексій Комар (Музей історії Десятинної церкви) «Археологічне та археомагнітне датування печей для випалу плінфи з садиби Десятинної церкви»

12:00     Роман Луценко (Музей історії Десятинної церкви) «Обряд перепоховання на князівському некрополі Десятинної церкви»

12:20     Наталя Хамайко (Музей історії Десятинної церкви) «“Поховання коня” Х століття із садиби Трубецьких у Києві»

12:40     Леся Чміль (Музей історії Десятинної церкви) «Об’єкти другої половини XIІІ – початку ХІХ століття з території Михайлівського Золотоверхого монастиря»

13:00   Перерва на обід

Головують: Олексій Комар, Владислав Дятлов

14:00     Єлизавета Архипова (Музей історії Десятинної церкви) «Воскомастичний образок “Богоматір Знамення” з колекції Богдана і Варвари Ханенків в Національному музеї історії України»

14:20     Олена Журухіна (Музей історії Десятинної церкви) «Віконне скло давнього Києва (за археологічними джерелами)»

14:40   Наталія Малюк (Національний музей історії України) «О фрагменте одного ювелирного изделия Х века»

15:00   Ольга Этингоф (Російський державний гуманітарний університет; Науково-дослідний інститут теорії та історії образотворчих мистецтв при Російській академії мистецтв) «О фресках наоса Георгиевского собора Юрьева монастыря в Новгороде»

15:20     Черненко Олена (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка) «Дослідження печі для випалу вапна на дитинці Чернігова (за матеріалами археологічних розкопок 2017 року)»

15:40     Володимир Гнера, Олександр Пашковський (Музей історії Десятинної церкви) «Застосування 3D- моделювання в музеєфікації фундаментів Десятинної церкви»

16:00     Олена Титова (Центр пам’яткознавства НАН України і Українське товариство охорони пам’яток історії та культури), Дмитро Кепін (Національний науково-природничий музей НАН України) «Музеєфікація архітектурно-археологічних пам’яток в Україні»

16:20     Артур Кукуішко (Музей історії Десятинної церкви) «До передісторії повернення пам’яток історії та культури релігійним громадам»

16:40     Тетяна Ананьєва (Музей історії Десятинної церкви) «“У нас ее знали под именем философки: Анна Турчанінова та археологічний казус 1810-х років»

17:00   Обговорення

18:00   Закриття конференції. Дружня вечеря


23 жовтня 2018 року
Музей історії Десятинної церкви запрошує на доповідь
кандидата історичних наук Анни Пескової
та кандидата історичних наук Кирила Михайлова
(Інститут історії матеріальної культури РАН, Санкт-Петербург, РФ)

006.jpg

«“Изяславль” М.К. Каргера 60 лет спустя
(современное состояние и перспективы исследований)»
Початок о 14-00


Шановні колеги!

Запрошуємо вас узяти участь у VІ наукових читаннях Музею історії Десятинної церкви,
присвячених 1030-річчю хрещення Русі-України і охороні культурної спадщини,

що відбудуться 11 грудня 2018 року в Центрі археології Києва Інституту археології НАН України
за адресою: вул. Григорія Сковороди, 9Б.

Планується розглянути та обговорити широке коло питань з історії християнізації Київської Русі, візантійської спадщини в розвитку культури і мистецтва Русі-України, проблем збереження, музеєфікації та популяризації пам'яток культової архітектури, історико-культурні реліквії Києва в колекціях і музейних зібраннях. Перевагу при виборі тем буде надано новітнім дослідженням.

Робочі мови читань: українська, російська

Заявки про участь у читаннях із зазначенням назви теми доповіді і повною інформацією про себе (імʼя, по батькові, прізвище, науковий ступінь, місце роботи, посада, коло наукових зацікавлень, контактний телефон) просимо надати до 1 вересня 2018 року за адресою: 01001, м. Київ, вул. Обсерваторна, 21А або за електронними адресами: desitinnai@ukr.net; lizarhip@gmail.com (Архипова Єлизавета Іванівна)

Вимоги до оформлення доповідей, що подаються:

обсяг до 10 сторінок форматом А4 (гарнітура Times New Roman, 14-й кегль, через 1,5 інтервала). Ілюстрації, надані в електронному вигляді у форматі tiff або jpeg, повинні мати роздільну здатність не менше 300 dpi. Підписи до ілюстрацій надаються окремим списком наприкінці тексту. Посилання на літературу оформляються напівкодом (у квадратних дужках: прізвище автора, рік видання, сторінка, номер малюнка). Наприклад: [Айналов 1895, с. 233–239; Лукомський 2000, с. 10, рис. 1]. Список літератури подається наприкінці статті за абеткою, наприклад: Айналов Д.В. Некоторые христианские памятники Кавказа // Археологические известия и заметки. – Москва, 1895. – № 7–8. – С. 233–239; Лукомський Ю. Архітектурно-археологічні дослідження пам’яток монументального будівництва княжого Галича ХІІ–ХІІІ ст. // Фортеця: збірник заповідника «Тустань»: на пошану Михайла Рожка. – Львів, 2009. – С. 416–431.

До тексту додається анотація (укр., рос., англ. мовами) із зазначенням ключових слів. Текст має бути поданий у роздрукованому й електронному варіантах у форматі Word (будь-якої версії), ілюстрації подаються окремо.

Автори несуть відповідальність за достовірність наведених фактів, повноту та системність висвітлення досліджуваних питань, написання власних імен та географічних назв, посилання на джерела та літературу.

За підсумками читань заплановано видати збірку матеріалів.

Тексти доповідей мають бути надіслані до 15 вересня 2018 року.

Оргкомітет здійснює відбір запропонованих матеріалів. У разі недотримання вищенаведених вимог доповідь може бути відхилена.

Оплата витрат для учасників конференції за рахунок організації, яка відряджає

Довідки за телефоном 0508735306

Оргкомітет


Міністерство культури України
Департамент культури КМДА
МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ДЕСЯТИННОЇ ЦЕРКВИ

Круглий стіл

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ

(до 30-річчя початку процесу повернення
культових споруд релігійним конфесіям)

16 травня 2018 року

Головуючий: Архипова Єлизавета – заступник директора з наукової роботи

Регламент: доповідь – 20 хв.; обговорення – 10 хв.

11.00   Початок роботи

Доповіді учасників:

11.10-11.30 Кукуішко Артур старший науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви
«До передісторії повернення пам’яток історії та культури релігійним громадам»

11.40-12.00 Дятлов Владислав провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви
«30 років храмового відродження в Україні: здобутки та втрати»

12.10   Перерва на каву

12.30-12.50 Бітковський Владислав археолог Науково-дослідного відділу музеєфікації археологічних об’єктів
«Повернення культових будівель релігійним громадам в Україні: пам'яткоохоронний аспект»

13.00-13.20 Шевченко Дмитро – завідувач Науково-дослідного відділу музеєфікації археологічних об’єктів
«До питання про правове забезпечення діяльності деяких релігійних громад на території Старокиївської гори»

13.20-13.30    Перерва на каву

13.30-14.30    Обговорення, підведення підсумків

Київ,
Музей історії Десятинної церкви
вул. Обсерваторна, 21А
Круглий стіл


Чуєш, пташечки співають
І веснянку викликають.

О. Роговенко

 

 

Усім, хто вже побував у Музеї історії Десятинної церкви на майстер-класах,
і тим, хто ще тільки планує ...

У березні місяці (у вихідні о 13:00) колектив Музею історії Десятинної церкви
гостинно запрошує охочих на різні майстер-класи, присвячені зустрічі весни.

На наших майстер-класах у вас буде можливість:
• дізнатися про традиції і звичаї зустрічі весни різними народами нашої країни і світу;
• виготовити святкові сувеніри;
• зробити пам'ятну фотосесію з друзями.
По завершенню майстер-класу відбудеться, а однак, це – сюрприз ...

Витрачений на дорогу ваш безцінний час ми компенсуємо відмінним настроєм,
дружньою атмосферою свята, сувенірами і фотографіями на пам'ять.

Вартість майстер-класу – 40 грн. з особи.

Обов'язкова попередня реєстрація:
заявки з контактною інформацією надсилайте на адресу: vvm.midc@gmail.com,
або зателефонуйте: 06309214552, 0979750899, 0662624371


 

V наукові читання Музею історії Десятинної церкви,
присвячені 250-річчю від дня народження першого дослідника
Десятинної церкви – митрополита Євгенія (Болховітінова)
та 140-річчю від дня народження Миколи Макаренка
(4 лютого 1877 – 4 січня 1938)

7 грудня, 10:00 Київ, вул. Григорія Сковороди, 9Б

Відкриття конференції

Вступне слово директора Музею історії Десятинної церкви Наталії Писаренко

Привітання директора Державного підприємства Центр археології Києва
Інституту 
археології НАН України Михайла Сагайдака

Головують: Єлизавета Архипова, Дмитро Шевченко

10:15 Тетяна Ананьєва (Музей історії Десятинної церкви)
«“Испытатель отечественной Древности:
до 250-річчя від дня народження митрополита Київського Євгенія (Болховітінова)
»

10:30 Владислав Дятлов (Музей історії Десятинної церкви)
«Внесок митрополита Євгенія (Болховітінова) до історіографії святих Києво-Печерської лаври»

10:45 Артур Кукуїшко (Музей історії Десятинної церкви)
«Митрополит Євгеній у контексті доби»

11:00 Ярослав Затилюк (Інститут історії України НАН України)
«Текст оповіді про віднайдення мощей князя Володимира Петром Могилою та його перші критики»

11:15 Олексій Комар (Музей історії Десятинної церкви)
«Київський рубль»

11:30 Юрій Коренюк (Музей історії Десятинної церкви)
«Комитет по исследованию архитектуры бывшего Михайловского монастыря
та його історичне значення. Памяті Миколи Макаренка»

11:45 Олександр Кириленко, Альона Тронь-Радомська (Музей історії Десятинної церкви)
«Внесок Миколи Макаренка в дослідження пам'яток трипiльської культури»

12:00 Владислав Бітковський (Музей історії Десятинної церкви)
«Засади музеєфікації
решток храмів у країнах Європи»

12:15 Дмитро Шевченко (Музей історії Десятинної церкви)
«До проблеми музеєфікації фундаментів Десятинної церкви»

12:30 Роман Луценко (Музей історії Десятинної церкви)
«Липа Петра Могили»

12:45 Андрій Чекановський (Музей історії Десятинної церкви)
«Гора Хрестів у Литві – минуле і сучасність»

13:00 Перерва на обід

Головують: Олексій Комар, Владислав Дятлов

14:00 Віталій Козюба (Музей історії Десятинної церкви)
«Десятинна церква кінця Х – першої половини ХІІІ століття
(історія створення планів-реконструкцій)»

14:15 Катерина Міхеєнко (Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури)
«Архітектура Десятинної церкви: писемні джерела, археологічні дослідження та гіпотези»

14:30 Роман Гуцуляк (Національний заповідник «Софія Київська»),
Наталія Шевченко(Національний науково-дослідний реставраційний центр України)
«Будівельні матеріали перших мурованих споруд на території Дитинця стародавнього Києва» 

14:45 Єлизавета Архипова (Музей історії Десятинної церкви)
«Підлога opus sectile Десятинної церкви в Києві»

15:00 Олена Черненко (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка) 
«Про час використання жолобчатої цегли в будівництві Чернігова»

15:15 Наталія Малюк (Музей історичних коштовностей України)
«Ювелірні вироби з давньоруських скарбів у фондах Музею історичних коштовностей України»

15:30 Олена Журухіна (Музей історії Десятинної церкви)
«Давньоруські скляні лампи з археологічних розкопок Києва»

15:45 Тетяна Левченко (Музей історії Десятинної церкви)
«Графіті-малюнок голови тура-бика на фрагменті фрески із Софії Київської»

16:00 Леся Чміль, Наталя Хамайко, Ельвіра Починок (Музей історії Десятинної церкви)
 «Фаянсове виробництво Межигір’я за археологічними даними»

16:15 Обговорення

17:00 Закриття конференції. Дружня вечеря


12 вересня 2017 року об 11-00 у Музеї історії Десятинної церкви відбудеться

Круглий стіл: «До 110-річчя початку дослідження
Старокиївської гори Вікентієм Хвойкою»
та з нагоди п'ятиріччя створення Музею.

До уваги учасників Круглого столу будуть запропоновані доповіді:

Вікторія Колеснікова – к.і.н., завідувач Наукової бібліотеки Інституту археології НАН України
«Історія досліджень Вікентія Хвойки на садибі Петровського»

Віра Павлова – провідний науковий співробітник
Науково-експозиційного відділу Музею історії Десятинної церкви;
Віталій Козюба – к.і.н., провідний науковий співробітник
Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви
«Нові архівні матеріали з археологічних досліджень Вікентія Хвойки»

Олена Журухіна – завідувач Науково-дослідного відділу
історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви
«Склоробна майстерня (розкопки на садибі М. Петровського)»

Олексій Комар – к.і.н., провідний науковий співробітник
Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви
«Розкопки Вікентія Хвойки сіверянських могил»

Запрошуємо до участі всіх охочих
Київ, вул. Обсерваторна, 21А; http://mdch.kiev.ua.

Вхід вільний


 


 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у V наукових читаннях Музею історії Десятинної церкви, присвячених 250-річчю з дня народження першого дослідника Десятинної церкви – митрополита Євгенія (Болховітінова), що відбудуться 7 грудня 2017 року в Центрі археології Києва Інституту археології НАН України за адресою: вул. Григорія Сковороди, 9Б.

Детальніше


3 квітня 2017 року Музей історії Десятинної церкви запрошує відвідувачів на виставку до Дня сміху «І сміх, і гріх. І сум…», присвячену гумористичним і водночас філософським художнім творам Леоніда Тоцького, видатного українського митця, заслуженого художника України, реставратора, художника-монументаліста, члена Національної спілки художників України, члена-кореспондента Української академії архітектури. У картинах та арт-об’єктах, представлених на виставці, відкривається маловідома грань творчості Леоніда Григоровича як майстра дружнього шаржу та сатиричних і гумористичних художніх творів, що виконані в різних техніках та стилях і приваблюють глядача яскравістю й гострим змістом.

Виставка відкриється у виставковій залі галереї «Знак»
у приміщенні бібліотеки ім. Ошера Шварцмана
за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 4/13

3 квітня 2017 р. о 15:00 і триватиме до 21 квітня 2017 р.

Галерея відкрита щоденно з 10:00 до 17:00, вихідний день – субота.  


Зустрічаємо весну весело!!!

Музей історії Десятинної церкви гостинно запрошує всіх охочих
ознайомитися із цікавими традиціями зустрічі весни
та взяти участь в майстер-класі з виготовлення "Ляльки-веснянки".

Майстер-клас відбудеться в приміщенні Музею історії Десятинної церкви
11 березня о 12:00.

Якщо річ зроблена власними руками, з любов’ю,
то це обов’язково відчуває той, хто отримує такий подарунок.

Вартість майстер-класу:
Для дорослих – 30 грн.
Для дітей – 20 грн.


28 березня 2017 року об 11.00 у Музеї історії Десятинної церкви відбудеться Круглий стіл
«Роль Миколи Макаренка в розвитку археології та музейної справи»,
присвячений 140-літтю від дня народження вченого.

До уваги учасників Круглого столу будуть запропоновані доповіді:

Олена Черненко – к.і.н., доцент кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи
Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
«Слідами Миколи Макаренка: дослідження Спасо-Преображенського собору в Чернігові
(за матеріалами досліджень 1923 і 2012–2014 років»

Олексій Комар – к.і.н., провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу
історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви
«Археологічні дослідження М.О. Макаренка на городищі Монастирище»

Катерина Чуєва – заступник генерального директора Національного музею мистецтв
імені Богдана та Варвари Ханенків
«Микола Макаренко: інтелектуальна біографія. Перспективи досліджень»

Тетяна Ананьєва – провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу
історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви
«З передісторії музейних колекцій Києва (1820–1830-ті роки)»

Ольга Друг – завідувач відділу «Київ другої половини 17 – початку 20 століття»
Музею історії міста Києва
«Фотоальбом видів Києва 1870-х років зі збірки Миколи Макаренка»

Віра Павлова – провідний науковий співробітник Науково-експозиційного відділу
Музею історії Десятинної церкви
«Учень Миколи Макаренка – археолог Сильвестр Магура»

Запрошуємо до участі всіх зацікавлених
Київ, вул. Обсерваторна, 21А
Вхід вільний


До Дня закоханих

Музей історії Десятинної церкви гостинно запрошує дорослих та малечу відвідати майстер-клас із виготовлення вітальних «валентинок», що відбудеться в приміщенні музею 11 лютого о 13:00.

Даруймо тепло і любов усім, хто цього вартий!

Вартість майстер-класу:

Для дорослих – 30 грн.

Для дітей – 20 грн.Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у
IV наукових читаннях Музею історії Десятинної церкви,
присвячених 1020-річчю освячення церкви Богородиці Десятинної,
«Десятинна церква – пам’ятка історико-культурного ландшафту Києва»,
що відбудуться 26 жовтня 2016 року

за адресою: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, 9
(Центр археології Києва Інституту археології НАН України)

Робочі мови читань: українська, російська.

Заявки про участь у Читаннях із зазначенням назви теми і повною інформацією про себе (ім?я, по-батькові, прізвище, вчений ступінь, місце роботи, посада, контактний телефон) просимо надати до 15 вересня 2016 року за адресою:
01001, м. Київ, вул. Володимирська, 6/1 або за електронними адресами:
desitinnai@ukr.net; lizarhip@gmail.com (Архипова Єлизавета Іванівна)

Вимоги до оформлення статей, що подаються:

обсяг до 10 сторінок форматом А4 (гарнітура Times New Roman, 14-й кегль, через 1,5 інтервала). Ілюстрації, надані в електронному вигляді у форматі tiff або jpeg, повинні мати роздільну здатність не менше 300 dpi. Підписи до ілюстрацій надаються окремим списком наприкінці тексту. Посилання на літературу оформляються напівкодом (у квадратних дужках: прізвище автора, рік видання, сторінка, номер малюнка). Наприклад: [Айналов, 1895, с. 233–239; Лукомський, 2000, с. 10, рис. 1]. Список літератури подається наприкінці статті за абеткою, наприклад: Айналов Д.В. Некоторые христианские памятники Кавказа // Археологические известия и заметки. – Москва, 1895. – № 7–8. – С. 233–239; Лукомський Ю. Архітектурно-археологічні дослідження пам’яток монументального будівництва княжого Галича ХІІ – ХІІІ ст. // Фортеця: збірник заповідника "Тустань": на пошану Михайла Рожка. – Львів, 2009. – С. 416–431.
До тексту додається анотація (укр., рос., англ. мовами) із зазначенням ключових слів. Текст має бути поданий у роздрукованому й електронному варіантах у форматі Word (будь-якої версії), ілюстрації подаються окремо. Назва файлів латинськими літерами (прізвище автора).
Автори несуть відповідальність за достовірність наведених фактів, повноту та системність висвітлення досліджуваних питань, написання власних імен та географічних назв, посилання на джерела та літературу.
Матеріали конференції планується видати окремою збіркою.

Статті мають бути надіслані не пізніше 1 жовтня 2016 року.

Оргкомітет здійснює відбір запропонованих матеріалів.
У разі недотримання вищенаведених вимог доповідь може бути відхилена.

Оплата витрат для учасників конференції за рахунок організації, яка відряджає.

Довідки за телефонами: 0508735306 (Оргкомітет)ОГОЛОШЕННЯ

21 травня 2016 року о 14 годині на фундаментах Десятинної церкви відбудеться Пісенний фестиваль «Свято Духовності» до 1020-річчя освячення Десятинної церкви (адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 2). У програмі фестивалю виконання духовних класичних творів співочими колективами Києва та вистава Київського академічного театру «Колесо».


ОГОЛОШЕННЯ

18 травня 2016 року об 11:00 у Музеї історії Десятинної церкви відбудеться науковий Круглий стіл «Десятинна церква – пам’ятка історико-культурного ландшафту Києва», присвячений 1020-річчю освячення Десятинної церкви. До уваги учасників Круглого столу будуть запропоновані теми для обговорення:

1. «Десятинные седмины» (Ричка Володимир Михайлович)
2. «Освячення Десятинної церкви: новації Володимира в культурному просторі Русі» (Дятлов Владислав Анатолійович)
3. «До історії святкування освячення Десятинної церкви» (Павлова Віра Вікторівна)
4. «Десятинна церква у світлі нових досліджень» (Івакін Гліб Юрійович, Козюба Віталій Костянтинович, Комар Олексій Вікторович)
5. «Фундаменти Десятинної церкви, як музейний об’єкт» (Шеченко Дмитро Олександрович)
6. «Значення Десятинної церкви в давньоруський час» (Кукуішко Артур Анатолійович)

Запрошуємо до участі всіх, хто цікавиться окресленою тематикою. Київ, вул. Обсерваторна, 21А http://mdch.kiev.ua

Вхід вільний


ОГОЛОШЕННЯ

 

«І в епіцентрі логіки і стресу,
Де все змішалось – рідне і чуже,
Цінує розум вигуки прогресу,
Душа скарби прадавні стереже.»
                                        Ліна Костенко

19 квітня 2016 р. у виставковій залі МІДЦ пройде науково-практичний семінар «Культові споруди Київського Полісся», приурочений до 30-ї річниці пам'яті Чорнобильської катастрофи.

Зона відчуження вже три десятиліття таїть в собі багато невідомих, загадкових і забутих скарбів народної духовності. Мета семінару – розповісти про маловідомі та вже втрачені для широкого загалу памятки культурної спадщини.

У науковій дискусії приймуть участь відомі етнографи, памяткознавці, краєзнавці, археологи, співробітники МІДЦ та зацікавлені особи.

Під час семінару буде презентовано фотовиставку унікальних авторських зображень більш, ніж двадцяти культових споруд постраждалого під час катастрофи регіону. 

Запрошуємо всіх бажаючих відвідати захід.
Початок о 12:00 за адресою: вул. Обсерваторна, 21А.


ОГОЛОШЕННЯ

 

22 січня 2016 року Музей історії Десятинної церкви та Музей історичного центру міста Києва проводять Круглий стіл, присвячений 97-й річниці виголошення Акту злуки українських земель (22 січня 1919 р.)

Мета зустрічі – обговорення деяких аспектів розбудови української державності на прикладі процесів української інтеграції в ході революційних подій початку ХХ ст.

Зустріч передбачає діалог у вільній, невимушеній формі, висловлення власної думки з приводу проблем національної єдності з урахуванням першого досвіду розбудови Української незалежної держави.
 

Запрошуємо до участі у Круглому столі,
що відбудеться 22 січня 2016 року об 11.00 за адресою:
вул. Обсерваторна, 21А (приміщення Музею історії Десятинної церкви)ОГОЛОШЕННЯ

Відкриття виставки «Відродження давніх традицій»

  Музей історії Десятинної церкви спільно з гуртком «Мистецтво стінопису» Київського Палацу дітей та юнацтва до дня Святого Миколая готує відкриття виставки «Відродження давніх традицій». На ній експонуватимуться роботи, виконані учнями гуртка в техніках мозаїки, фрески та сграфіто, а також мозаїки відомого художника-монументаліста, члена Національної спілки художників, члена-кореспондента Української академії архітектури Леоніда Тоцького.
 

Відкриття відбудеться 18 грудня 2015 року о 16:00 у виставковій залі Музею.

Виставка працюватиме з 21 грудня до 30 квітня 2016 року за адресою:
вул. Обсерваторна, 21А; тел. (097) 0052361


ОГОЛОШЕННЯ

14 грудня 2015 року об 11:00 у конференц-залі Музею історії Десятинної церкви відбудеться
зустріч з відомим письменником, краєзнавцем, екскурсоводом, бібліофілом,
колекціонером, заслуженим діячем культури України
Віктором Киркевичем.

Щиро запрошуємо всіх охочих взяти участь в обговоренні актуальних питань історії Києва


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у IІІ наукових читаннях Музею історії Десятинної церкви,
присвячених 1000-річчю вшанування пам?яті Київського князя Володимира,
що відбудуться 3 листопада 2015 року в приміщенні Музею історії Десятинної церкви
за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 21А. Початок о 10:00

Робочі мови читань: українська, російська. Регламент: до 15 хв.
Заявки про участь у читаннях із зазначенням назви теми і повною інформацією про себе
(ім?я, по-батькові, прізвище, учений ступінь, місце роботи, посада, контактний телефон)
просимо надати до 12 жовтня 2015 року за адресою: 01001, м. Київ, вул. Обсерваторна, 21А
або за електронними адресами: desitinnai@ukr.net; lizarhip@gmail.com (Архипова Єлизавета Іванівна)

Вимоги до оформлення доповідей, що подаються:

обсяг до 10 сторінок форматом А4 (гарнітура Times New Roman, 14-й кегль, через 1,5 інтервала). Ілюстрації, надані в електронному вигляді у форматі tiff або jpeg, повинні мати роздільну здатність не менше 300 dpi. Підписи до ілюстрацій надаються окремим списком наприкінці тексту. Посилання на літературу оформляються напівкодом (у квадратних дужках: прізвище автора, рік видання, сторінка, номер малюнка). Наприклад: [Айналов 1895, с. 233–239; Лукомський 2000, с. 10, рис. 1]. Список літератури подається наприкінці статті за абеткою, наприклад: Айналов Д.В. Некоторые христианские памятники Кавказа // Археологические известия и заметки. – Москва, 1895. – № 7–8. – С. 233–239; Лукомський Ю. Архітектурно-археологічні дослідження пам’яток монументального будівництва княжого Галича ХІІ – ХІІІ ст. // Фортеця: збірник заповідника "Тустань": на пошану Михайла Рожка. – Львів, 2009. – С. 416–431.
До тексту додається анотація (укр., рос., англ. мовами) із зазначенням ключових слів. Текст має бути поданий у роздрукованому й електронному варіантах у форматі Word (будь-якої версії), ілюстрації подаються окремо.
Автори несуть відповідальність за достовірність наведених фактів, повноту та системність висвітлення досліджуваних питань, написання власних імен та географічних назв, посилання на джерела та літературу.

За підсумками читань заплановано видати збірку доповідей.
Тексти доповідей мають бути надіслані до 20 жовтня 2015 року.
Оргкомітет здійснює відбір запропонованих матеріалів.
У разі недотримання вищенаведених вимог доповідь може бути відхилена.

Оплата витрат для учасників конференції за рахунок організації, яка відряджає
Довідки за телефоном: 050-873-53-06

Оргкомітет


ОГОЛОШЕННЯ

24 вересня 2015 року о 12:00 у конференц-залі Музею історії Десятинної церкви
науковий співробітник Науково-екскурсійного відділу та сектору методичної роботи
Гребенник Валентин Андрійович
виголосить доповідь

«Кіндрат Андрійович Лохвицький (1774– 1849) як дослідник Київських старожитностей»


ОГОЛОШЕННЯ

За численними побажаннями відвідувачів термін дії виставки
«Володимир – воїн, хреститель, політик»
буде продовжено до 7 жовтня 2015 року


ОГОЛОШЕННЯ

17 вересня 2015 року о 12:00 у конференц-залі Музею історії Десятинної церкви
старший науковий співробітник Науково-екскурсійного відділу та сектору методичної роботи
Петренко Андрій Арнольдович
виголосить доповідь

«Візія церковних перетворень адміністративно-судових інституцій
київського митрополита Платона (Городецького)»


ОГОЛОШЕННЯ

14 вересня 2015 року о 15:00 у залі засідань Музею історії Десятинної церкви
старший науковий співробітник Науково-дослідного відділу фондів В.К. Козюба
виголосить доповідь

«Археологічні дослідження Десятинної церкви у ХХІ столітті
(до 10-ї річниці від початку останніх розкопок)»


 ОГОЛОШЕННЯ

Виставка «Князь Володимир: воїн, хреститель, політик»

19 серпня 2015 року в приміщенні Музею історії Десятинної церкви о 14:00 відбудеться відкриття оновленої виставки, присвяченої вшануванню пам’яті однієї з найвидатніших постатей давньоруського світу – князя Володимира Святославича. Мета виставки – пробудити цікавість до вітчизняної історії, висвітлюючи окремі яскраві й невідомі сторінки минулого.

Оновлення експозиції вже діючої виставки «Князь Володимир – воїн, хреститель, політик», що відкрилася 15 липня 2015 року, проводилося спільними зусиллями наукових співробітників Музею історії Десятинної церкви та Музею історичного центру міста Києва.

Нові матеріали більш рельєфно розкривають авторський задум у висвітленні визначних подій минулого через призму постаті одного з найвідоміших державних діячів Давньої Русі. Завдяки ним стає можливим зануритися в атмосферу Київської Русі кінця Х ст. і збагнути різні грані діяльності князя Володимира Великого.

Виставкова експозиція має кілька розділів: «Володимир-воїн», «Володимир-державний діяч», «Володимир-хреститель»,
«Джерела про князя Володимира», «Пам’ять про князя Володимира в минулому й сучасності».

Виставка працюватиме до 15 вересня 2015 року в будні з 10:00 до 17:00.

Запрошуємо всіх охочих!


ОГОЛОШЕННЯ

11 серпня 2015 року о 15:00 у конференц-залі Музею історії Десятинної церкви 
кандидат наук з державного управління провідний науковий співробітник
Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень
Валентин Петрик виголосить доповідь

«АНАЛІЗ ВІРОВЧЕННЯ РЕЛІГІЙНОГО РУХУ
“ШКОЛА ЄДИНОГО ПРИНЦИПУ”»


Виставка «Князь Володимир – воїн, хреститель, політик»

15 липня 2014 року в Музеї історії Десятинної церкви о 15:00 відбудеться відкриття виставки,
присвяченої вшануванню пам’яті рівноапостольного князя Володимира Святославича.
Представлені на ній матеріали дозволять зануритися в атмосферу Давньої Русі наприкінці Х ст.,
на тлі якої рельєфно виступає історична постать київського князя Володимира Великого.

Виставкова експозиція має декілька розділів: «Володимир-воїн», «Володимир –державний діяч»,
«Володимир-хреститель», «Джерела про князя Володимира»,
«Пам’ять про князя Володимира в минулому й сучасності» тощо.

Виставки проходитиме з 16 липня по 15 вересня 2015 року
в будні з 10:00 до 17:00.

Запрошуємо всіх охочих!


ОГОЛОШЕННЯ

22 червня 2015 року об 11:30 у конференц-залі МІДЦ
старший науковий співробітник Науково-дослідного відділу фондів МІДЦ
Віталій Костянтинович Козюба
виголосить доповідь

«Археологічні дослідження Десятинної церкви
у ХХІ столітті (до 10-ліття початку останніх розкопок)»


ОГОЛОШЕННЯ

18 червня 2015 року о 12:00 у конференц-залі Музею історії Десятинної церкви
буде виголошено доповіді співробітників Науково-екскурсійного відділу та сектору методичної роботи:

старший науковий співробітник 
Кленус Алла Василівна

«Скансени – острови живої історії сьогодення»;

старший науковий співробітник
Крапивка Владислава В’ячеславівна

«Прибуткові будинки Києва та їхні мешканці на прикладі будівель
по вулицях Володимирській, Десятинній та Великій Житомирській»;

старший науковий співробітник
Петренко Андрій Арнольдович

«Князівські поховання у храмових спорудах як квінтесенція вічного життя»


Роботу виставки «Красень Київ» продовжено

Шановні відвідувачі Музею історії Десятинної церкви!
Колектив Музею повідомляє, що у зв’язку з популярністю виставки «Красень Київ»,
відкриття якої відбулося 27 травня, її роботу буде продовжену до 7 липня 2015 року.
Завітайте до нас у будні з 10:00 до 17:00.
Запрошуємо всіх охочих!


Виставка «Красень Київ»

27 травня 2015 року в приміщенні Музею історії Десятинної церкви о 15.00 відбудеться відкриття виставки «Красень Київ»
з нагоди Дня Києва. Мета цього заходу – пробудити цікавість до історії міста, висвітлюючи окремі яскраві й невідомі
сторінки його минулого.

Представлені на виставці фотографічні, копійні, архівні та речові матеріали ХІХ–ХХ ст. розповідають про розбудову
та формування міста, побут та світосприйняття його мешканців, розвиток Києва від провінційного центру
до великої індустріальної і культурної столиці.

Виставкова експозиція має кілька розділів: «Київ міщанський», «Київ військовий», «Київ спортивний», «Туристичний Київ»,
«Київський трамвай» тощо. Виставка розрахована на широкий загал.

Виставка триватиме з 28 травня по 3 липня 2015 року в будні з 10.00 до 17.00.

Запрошуємо всіх охочих!


ОГОЛОШЕННЯ

19 травня 2015 року об 15:00
у конференц-залі Музею історії Десятинної церкви
старший науковий співробітник
Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень О.А. Кукуішко
виголосить наукову доповідь

«Десятинная церковь – первый памятник формирующегося митрополичьего
(государственно-соборного) жанра церковной архитектуры Киевской Руси»


ОГОЛОШЕННЯ

7 травня 2015 року об 11:00
у залі засідань відділів МІДЦ старший науковий співробітник
Науково-екскурсійного відділу А.В. Кленус
виголосить доповідь

«Поняття скансен і його яскравий приклад – Національний музей народної архітектури та побуту України»


ОГОЛОШЕННЯ

28 квітня 2015 року о 15:00
у конференц-залі Музею історії Десятинної церкви буде виголошено наукову доповідь
провідного наукового співробітника Н.В. Хамайко
та провідного наукового співробітника Л.В. Чміль
Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень

«Урочище Гончари-Кожум’яки в давньому Києві (нові дослідження)»


ОГОЛОШЕННЯ

21 квітня 2015 року о 15:00
у конференц-залі Музею історії Десятинної церкви науковий співробітник
Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень О.Ю. Журухіна
виголосить наукову доповідь

«Скляні вироби з розкопок Михайлівського Золотоверхого монастиря»


ОГОЛОШЕННЯ

14 квітня 2015 року о 15:00
у конференц-залі Музею історії Десятинної церкви старший науковий співробітник
Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень В.С. Жигола
виголосить наукову доповідь

«Предтеченський вивід укріплень Старокиївської гори в другій половині XVII — середині XVIII століття»


ОГОЛОШЕННЯ

5 квітня 2015 року
у конференц-залі Музею історії Десятинної церкви буде проведено майстер-клас із писанкарства для дітей.
Початок о 10:30


ОГОЛОШЕННЯ

1 квітня 2015 року
у виставковій залі Музею історії Десятинної церкви відбудеться відкриття виставки
«Українська великодня писанка»

На ній будуть представлені авторські писанки з орнаментами всіх регіонів України. Також експонуватимуться ікони ХVIII–XIX ст., вишиті рушники другої половини XIX – початку ХХ ст. з Полтавщини, унікальна столітня митрополича дерев’яна писанка із Закарпаття, великодні вишиті рушники із Закарпаття, дизайнерські писанки, виконані з різноманітних матеріалів. Відвідувачі зможуть ознайомитися з технологією виготовлення писанок і крашанок, відомою з давніх часів, та іншими цікавими великодніми традиціями.

Виставка діятиме до 15 травня в робочі дні з 10:00 до 17:00


ОГОЛОШЕННЯ

30 березня 2015 року об 11:30
у конференц-залі Музею історії Десятинної церкви
провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу фондів
Вячеслав Крижановський виголосить доповідь

«Фонди музею: від давніх часів до сучасності»


ОГОЛОШЕННЯ

23 березня 2015 року об 11:00
у конференц-залі Музею історії Десятинної церкви
провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу фондів
Тетяна Левченко виголосить доповідь

«Російський фарфор та фаянс ХІХ – початку ХХ століття
(із фондів МІДЦ)»


ОГОЛОШЕННЯ

19 березня 2015 року о 12:00
у конференц-залі Музею історії Десятинної церкви
старший науковий співробітник
Науково-екскурсійного відділу та сектору методичної роботи
Андрій Петренко виголосить доповідь

«Шанування християнських святинь на Русі та культ святих патронів
як вияв релігійності князівського роду»


ОГОЛОШЕННЯ

Просимо всіх небайдужих людей, зацікавлених у популяризації освіти, науки та культури
з метою поповнення фонду бібліотеки Музею історії Десятинної церкви
долучитися до благодійної акції «Подаруй книгу».

Якщо у вашій книгозбірні є література за різними напрямами (історія, археологія, архітектура,
мистецтвознавство, теологія, культурологія тощо)
, різними мовами та різних років видання
і ви хотіли б подарувати книгам друге життя, поділившись ними з вдячними читачами,
то приносьте до Музею за адресою:

Київ, вул. Обсерваторна, 21А.

Дарча література бібліотечного фонду буде доступною як співробітникам, так і всім охочим.


ОГОЛОШЕННЯ

17 березня 2015 року о 15:00
у конференц-залі Музею історії Десятинної церкви
кандидат наук з державного управління провідний науковий співробітник
Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень
Валентин Петрик виголосить доповідь

«Псевдоправославне вчення Г. Маковій»


ОГОЛОШЕННЯ

10 березня 2015 року о 15:00
у конференц-залі Музею історії Десятинної церкви провідний науковий співробітник
Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень
Кирило Капустін виголосить доповідь

«Археологічні дослідження Литовського замку в Києві»


ОГОЛОШЕННЯ

3 березня 2015 року об 15:00 у конференц-залі Музею історії Десятинної церкви кандидат історичних наук
провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень Леся Чміль
та провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень Наталя Хамайко
виголосять доповідь

«Урочище Гончарі-Кожум?яки в давньому Києві»


ОГОЛОШЕННЯ

24 лютого 2015 року о 15:00
у конференц-залі Музею історії Десятинної церкви провідний науковий співробітник
Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень
Владислав Дятлов виголосить наукову доповідь

«Оновлення архітектурних ансамблів старовинних монастирів України: здобутки і втрати»


ОГОЛОШЕННЯ

20 лютого 2015 року о 12:00
на засіданні Науково-дослідного відділу фондів
відбудеться зустріч з відомим українським архітектором А. Реутовим,
який виступить з темою

«Прогулянка по Андріївському»
(Андіївський узвіз очима києвознавця)

Запрошуються всі охочіОГОЛОШЕННЯ

17 лютого 2015 року о 15:00

у конференц-залі Музею історії Десятинної церкви кандидат історичних наук
провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень
Олексій Комар виголосить доповідь

«Проблема об’ємної реконструкції Десятинної церкви»


ОГОЛОШЕННЯ

10 лютого 2015 року о 15:00

<у конференц-залі Музею історії Десятинної церкви буде виголошено доповідь старшого наукового співробітника
Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень
В.С. Жиголи

«До питання відновлення давньоруських валів Старокиївської гори в середині XVII століття»


ОГОЛОШЕННЯ

3 лютого 2015 року о 15:00

у конференц-залі Музею історії Десятинної церкви буде виголошено доповідь
наукового співробітника О. Ю. Журухіної
та провідного наукового співробітника Н. В. Хамайко
з Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень

«Знахідки бурштину з розкопу по вул. Спаській, 35 у м. Києві»


ОГОЛОШЕННЯ

30 січня 2015 року об 11:00
у конференц-залі Музею історії Десятинної церкви буде проведено науково-практичний семінар

«Розробка змін та доповнень до внутрішньо-музейної інструкції МІДЦ
щодо взаємодії між Науково-дослідним відділом фондів та Науково-експозиційним відділом»


ОГОЛОШЕННЯ

27.01.2015 року в приміщенні Музею історії Десятинної церкви об 11:00

відбудеться зустріч з доцентом кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка,
кандидатом педагогічних наук Олександром Феодосійовичем Труханом та викладачами загальноосвітніх шкіл і ліцеїв м. Києва
на тему:

«Можливе використання музейних експонатів на уроках історії в ході виїзних лекцій»


ОГОЛОШЕННЯ

28 січня 2015 року об 11:00
у конференц-залі Музею історії Десятинної церкви буде виголошено
доповідь старшого наукового співробітника Науково-експозиційного відділу
Альони Тронь

«Мозаїчне середньовіччя, або станція метро “Золоті ворота” в Києві»


ОГОЛОШЕННЯ

24 січня 2015 року з 9:30 до 18:00
у приміщенні Музею історії Десятинної церкви буде проведено
учбово-практичний семінар по роботі з молодшими слідопитами БПРС.
Ведучий семінару – керівник БПРС Сергій Ревін

Програма семінару включає:

 
  • обговорення проблеми неформальних організацій
  • програма роботи БПРС
  • програми й проекти організації та підготовки літнього табору БПРС

Повернутися на сторінку Анонси