Склад музейних фондів та облік музейних предметів і колекцій, застосування автоматизованих систем

Submitted by admin on Tue, 04/08/2014 - 21:30

28 лютого 2014 року на черговому засіданні Науково-дослідного відділу фондів співробітники Музею заслухали дві доповіді із запланованого співробітниками відділу циклу лекцій, присвячених фондовій роботі Музею.

Старший науковий співробітник Олег Васильєв у доповіді «Склад музейних фондів, класифікація» торкнувся проблем, що стосуються поняття фондів музею, типології музейних предметів і колекцій, наукової організації фондів та джерел формування музейних колекцій.

Старший науковий співробітник Поліна Вікторова виголосила доповідь «Облік музейних предметів і колекцій: етапи та документація». Основні питання, висвітлені доповідачкою, стосувалися характеристики державної та недержавної частин фондів, регламентованих положень законів України щодо фондової документації. Найголовнішим блоком подано інформацію щодо обліку музейних фондів та облікової документації, первинної реєстрації предметів, що надішли до державного фонду, інвентаризації музейних предметів основного фонду, характеристики основного й допоміжного фондів, специфіки прийому матеріалів на тимчасове зберігання, каталогізації та комп’ютеризації музейних фондів. Також доповідачка дала загальну характеристику документації в разі втрати музейних предметів.

Продовженням попередньої лекції став виступ старшого наукового співробітника Віталія Рудя «Оформлення облікової документації за допомогою автоматизованих інформаційних систем», у якому йшлося про досвід застосування автоматизованих інформаційних систем у музейних закладах України й Росії.

Категорию: