Доповідь Романа Луценка на науковому Круглому столі «Д.Я. Самоквасов і розвиток археологічних досліджень на Чернігово-Сіверщині (до 170-річчя від дня народження)» | 15.05.2013