Доповідь Наталі Хамайко «До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць із хрестами» на ХІ Міжнародній науковій конференції «Церква – наука – суспільство: питання взаємодії» | 29–31.06.2013