Науковці НДВІАД відвідали експозицію «Храм. Град. Держава. Перші муровані християнські храми Києва»

Submitted by admin on Tue, 06/03/2014 - 17:32

2 червня 2014 року співробітники Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень МІДЦ на чолі із завідувачем Ярославом Кризиною ознайомилися з експозицією «Храм. Град. Держава. Перші муровані християнські храми Києва», що розташована в приміщенні Трапезної церкви (XVIII ст.) на території Національного заповідника «Софія Київська». Екскурсію провела ініціатор та організатор експозиції науковий співробітник Заповідника Віра Павлова.

Експозиція виставки репрезентує культуру тієї історичної доби, яка збіглася з початком християнської ери на теренах Русі-України. Цьому передував період економічного й політичного розвитку східнослов’янського суспільства, що зумовив у ІХ ст. створення могутньої держави – Київської Русі.

Протягом Х–ХІІ ст. у давньому Києві творився і зміцнювався інститут столиці, який супроводжувався інтенсивним будівництвом: формувалася планувальна структура міста, зводилися муровані храми і князівські палаци. Утвердження стольного града Києва як найсвятішого міста середньовічної Русі-України пов’язане з візантійською соціальною моделлю, у якій були поєднані церковний і державний церемоніали.

Давньоруський християнський храм був центром духовного життя, осередком розвитку освіти і мистецтв. Перші муровані християнські храми Києва будувалися й оздоблювалися мозаїками та фресками за зразками візантійських.

В експозиції представлено архітектурні деталі та будівельні матеріали з археологічних розкопок найдавніших християнських храмів і мурованих палаців Києва, церковне начиння, а також предмети побуту киян Х–ХІІІ ст., що втілили майстерність давніх зодчих і ремісників. Частина матеріалів експонується вперше.

На завершення екскурсії Я. Кризина подарував В. Павловій перший випуск бюлетеня МІДЦ «Opus Mixtum».

Категорию: