День народження Музею історії Десятинної церкви

Submitted by admin on Mon, 09/15/2014 - 00:26

10 вересня 2014 року Музей історії Десятинної церкви відсвяткував свої другі роковини.

Із дня організації Музею у 2012 року не тільки минув час, але й змінилося обличчя закладу та його ідейне наповнення. Два роки були періодом становлення, перетворенням закладу, що почався «з нуля», на повноцінний об’єкт культурного життя. За цей час сформувався унікальний колектив Музею. Сьогодні серед наукових співробітників закладу – 5 кандидатів наук; 6 мають багаторічний досвід музейної роботи (у тому числі в національних музеях: Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику та Національному заповіднику «Софія Київська»), знаються на музейній справі та музеєзнавстві; 15 є діючими співробітниками Інституту археології Національної академії наук України або працювали там до переходу на роботу в МІДЦ і володіють неоціненним досвідом науково-дослідницької роботи в галузі археології; 6 співробітників нашого Музею –аспіранти та пошукачі в Інституті археології НАН України, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Київському національному університету культури і мистецтв, Науково-дослідному інституті пам’яткоохоронних досліджень.

Усі наукові співробітники МІДЦ беруть участь у наукових дослідженнях, до того ж не тільки в Музеї, але і в інших музейних та наукових закладах України й зарубіжжя. Їхня участь у конференціях, семінарах, круглих столах та інших заходах відображена в численних публікаціях, монографіях, тезах та статтях, що виходять у друкованому та електронному вигляді. Співробітники Музею активно співпрацюють з іноземними фахівцями в галузі історії, археології та історичної архітектури (наприклад, з Державним Ермітажем Санкт-Петербурга).

Фахівці Музею в галузі археології, музейної та пам’яткоохоронної справи здійснюють усі види робіт, що пов’язані з організацією археологічних досліджень, розбудови експозицій, музеїв та заповідників будь-якого рівня складності.

Щорічно наприкінці жовтня – початку листопада в Музеї проходять Наукові читання – науково-дослідна конференція, що поєднує фахівців у галузі археології, історії та музеєзнавства з України й зарубіжжя. Результати роботи цього наукового заходу публікуються в щорічному науковому виданні «OPUS MIXTUM» та на сайті Музею, що постійно збагачується науковими та науково-популярними статтями.

Діяльність Музею спрямована на збереження та популяризацію пам’ятки національного значення – фундаментів Десятинної церкви, що вважається першим мурованим храмом Давньої Русі, єдиним матеріальним свідоцтвом прийняття Руською землею християнства у Х ст. Територія пам’ятки використовується МІДЦ для проведення екскурсій та інших суспільно-масових заходів. Маємо зазначити, що Музей історії Десятинної церкви – єдиний державний заклад, що використовує територію пам’ятки за її призначенням та опікується станом території фундаментів Десятинної церкви й підтримує її консервацію.

Співробітники Музею розробили й частково реалізували проект із виносу пам’ятки археології в натуру для музеєфікації та створення на її базі музейного комплексу. За час роботи Музею було розроблено програму збереження обліку й переміщення матеріалів, що складають фонди МІДЦ.

Також був розроблений проект постійної експозиції на базі приміщення, що займає Музей. Також у рамках МІДЦ розробляються та здійснюються проекти, пов’язані з віртуалізацією музейної роботи: тривимірне моделювання археологічних пам’яток, віртуальна експозиція та екскурсії тощо.

Два роки – невеликий термін життя не тільки людини, а й музею. Однак це період становлення, у якому закладаються фундаментальні основи подальшого розвитку, риси характеру, що зумовлять подальшу долю. Сподіваємося, те що виникло за два роки розбудови Музею історії Десятинної церкви має неабиякі подальші перспективи для розвитку.

Вітаємо Музей із Днем народження!

Категорию: