Відвідання Національного музею історії України

Submitted by admin on Mon, 10/13/2014 - 18:21

13 жовтня 2014 року співробітники Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви на чолі з директором Павлом Дорошенком відвідали Національний музей історії України.

Нині Національний музей історії України є одним із провідних музеїв України. Його фондові збірки нараховують майже мільйон експонатів. Це світового значення археологічні та нумізматичні колекції, етнографічні збірки, колекції зброї, пам?яток декоративно-вжиткового мистецтва, рукописів, стародруків, творів живопису та графіки, реліквій національно-демократичних і соціальних революцій ХХ ст. Вони відображають історію України від найдавніших часів до сьогодення.  

Провідний науковий співробітник НМІУ Олена Попельницька ознайомила науковців МІДЦ з такими постійними експозиціями: «Доба каменю на території України», «Ранній залізний вік. Античні держави Північного Причорномор?я (І тис. до н.е. – IV ст. н.е.)», «Східні слов?яни та давньоруська держава Київська Русь».

Категорию: