Програма ІІ Наукових читань МІДЦ

Submitted by admin on Fri, 11/07/2014 - 20:52

Головуючий
Директор Музею історії Десятинної церкви
Дорошенко Павло Вікторович
Ведучий
Шевченко Дмитро Олександрович

13 листопада:
НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
6 експозиційний зал
м. Київ, вул. Володимирська, буд. 2

14 листопада:
Центр Археології Києва НАН України
м. Київ, вул. Сковороди, буд. 9-б
10:30–11:00 – реєстрація учасників
11:00 – відкриття секції
11:00–12:30 – виголошення доповідей
12:30–13:00 – перерва
13:00–15:00 – виголошення доповідей
Регламент:
Доповідь до 10 хв.
Обговорення доповіді до 5 хв.

Доповідачі та теми доповідей

Секція І: Історія Православної Церкви та культури

 1. Хроненко Ігор Вікторович (кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень МІДЦ)
  Исследование христианских реликвий (по материалам Всероссийских археологических съездов на территории Украины в конце XIX – начале ХХ века)
 2. Петрик Валентин Михайлович (кандидат наук з державного управління, провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень МІДЦ)
  Вигадки та міфи з історії Десятинної церкви
 3. Калайда Любов Вікторівна (старший науковий співробітник Науково-експозиційного відділу МІДЦ)
  Храм на честь Феодосія Печерського: історія та доля пам’ятки
 4. Дятлов Владислав Анатолійович (провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень МІДЦ)
  Історична гіпотеза як джерело церковної традиції
 5. Крапивка Владислава В’ячеславівна (старший науковий співробітник Науково-екскурсійного відділу МІДЦ)
  Зміни в топоніміці Києва в радянський та сучасний періоди, адміністративно-територіальний поділ міста
  (як змінювалися назви вулиць та назви і межі районів у Києві)
 6. Левченко Тетяна Іванівна (провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу фондів МІДЦ)
  Воспоминания Владимира Пигулевского о посещении Святогорского монастыря. 1915–1916 годы
 7. Пефтиць Дмитро Миколайович (старший науковий співробітник Науково-експозиційного відділу МІДЦ)
  Досвід музейної реконструкції на прикладі парку «Київська Русь»
 8. Писаренко Наталя Федорівна (провідний науковий співробітник Науково-експозиційного відділу МІДЦ)
  Писаренко Юрій Георгійович (кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України)
  Народне сприйняття образу Богородиці
 9. Петренко Андрій Арнольдович (старший науковий співробітник Науково-екскурсійного відділу МІДЦ)
  Боротьба Київського митрополита Платона (Городецького) з розколом та сектанством
 10. Зайцева Ольга Вікторівна (провідний науковий співробітник Науково-екскурсійного відділу МІДЦ)
  Рудь Віталій Сергійович
  Дерев’яні храми Вінниччини: до історіографії питання
 11. Тронь Альона Юріївна (провідний науковий співробітник Науково-експозиційного відділу МІДЦ)
  Радомський Іван Сергійович (старший науковий співробітник Науково-експозиційного відділу МІДЦ)
  Вплив системи «трьох віків» К. Томсена на побудову музейних експозицій
 12. Данилець Юрій Васильович (кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України ДВНЗ «УжНУ», директор богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна) Мукачівської єпархії УПЦ, керівник Закарпатського відділення Міжнародного інституту афонської спадщини в Україні)
  Антирелігійна політика проти православної церкви в 1950–1960-х роках (на матеріалах Закарпаття)

Секція ІІ: Археологія Десятинної церкви та Києва

 1. Комар Олексій Вікторович (кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень МІДЦ)
  До питання про метрологію плану Десятинної церкви
 2. Хамайко Наталя Віталіївна (провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень МІДЦ)
  Камернi поховання некрополя Десятинної церкви: проблеми інтерпретації
 3. Чміль Леся Володимирівна (кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень МІДЦ)
  Гончарні горни на Старокиївській горі: до постановки проблеми
 4. Капустін Кирило Миколайович (провідний науковий співробітникНауково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень МІДЦ)
  Матеріали золотоординського та литовського часів на території Києва
 5. Жигола Віталій Сергійович (старший науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень МІДЦ)
  Рови укріплень Старокиївської гори в другій половині XVII століття
 6. Козюба Віталій Костянтинович (старший науковий співробітник Науково-дослідного відділу фондів МІДЦ)
  Розкопки храму ХІ століття в митрополичому саду Софії Київської (за фотоматеріалами 1909–1910 років)
 7. Крижановський В’ячеслав Олегович (старший науковий співробітник Науково-дослідного відділу фондів МІДЦ)
  Археологічні об’єкти XVII–ХІХ століть, знайдені під час розкопок по вул. Олеся Гончара, 17–23 у м. Києві
 8. Вікторова Поліна Євгенівна (старший науковий співробітник Науково-дослідного відділу фондів МІДЦ)
  Поховання вагітної жінки, знайденої під час розкопок церкви Різдва Богородиці Десятинної: палеопаталогічні аспекти
 9. Гнера Володимир Анатолійович (старший науковий співробітник Науково-експозиційного відділу МІДЦ)
  Застосування безпілотних літаючих апаратів у дослідженні Давньоруських храмів
 10. Луценко Роман Миколайович (співробітник Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»)
  Давньоруський некрополь Десятинної церкви
 11. Журухіна Олена Юріївна (науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень МІДЦ)
  Морфологічна та технологічна характеристика намиста з поховань давньоруського часу на території Десятинної церкви
Категорию: