ІІ Наукові читання МІДЦ

Submitted by admin on Mon, 11/17/2014 - 09:16

13–14 листопада 2014 року відбулися ІІ Наукові читання МІДЦ, присвячені 190-річчю археологічних досліджень Десятинної церкви. Крім співробітників Музею історії Десятинної церкви, у заході взяли участь науковці з Інституту археології Національної академії наук України, Чернігівського та Ужгородського університетів, ДНУ «Енциклопедичне видання» та ін. Робота конференції проходила за двома секціями.

Перший день засідань, що відбулися в приміщенні Національного музею історії України, був присвячений теоретичним питанням музеєзнавства, охорони культурної спадщини та історії православ’я в Україні.

Особливу увагу серед слухачів та колег привернули доповіді В.М. Петрика, В.А. Дятлова та В.О. Битковського. Вони були різні за темами (перша – присвячена фольклорній традиції, що пов’язана з Десятинною церквою та Старокиївською горою; друга – аспектам формування церковної традиції під впливом історичних даних, третя – місцю храмової архітектури у вигляді сучасного міста), але, маючи за мету поєднання церковного та наукового світогляду, зробили роботу конференції більш рельєфною та цікавішою.

Засідання другої секції, присвяченої практичним питанням археологічних досліджень Києва та Десятинної церкви, відбулося в Центрі археології Києва Інституту археології НАН України. Серед проблем, що озвучувалися доповідачами, одними з найцікавіших можна назвати введення в науковий обіг нових архівних матеріалів (В.К. Козюба); переосмислення результатів уже відомих археологічних розкопок (Л.В.  Чміль); залучення нових методів досліджень Старокиївської гори (В.А. Гнера) та розвиток у рамках музейної справи нових наукових тем, як наприклад некрополістики (Р.М. Луценко).

Звісно, обсяги та формат Наукових читань не дає змоги охопити ввесь спектр питань, пов’язаних з Десятинною церквою, не кажучи про можливість вирішення проблем суміжних галузей , однак ця конференція стала науковим звітом співробітників Музею історії Десятинної церкви, що вже набув вигляду традиції та привернув неабияку увагу наукової громадськості. Тому можна сподіватися, що наступна зустріч науковців і музейників під егідою Десятинної церкви відбудеться в ще ширшому масштабі як у представницькому, так і в науковому сенсі.

Категорию: