Доповідь провідного наукового співробітника МІДЦ Наталії Хамайко

Submitted by admin on Thu, 12/04/2014 - 18:11

2 грудня 2014 року в конференц-залі Музею історії Десятинної церкви провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень Наталя Хамайко виголосила наукову доповідь «Камернi поховання некрополя Десятинної церкви: проблеми інтерпретації», присвячену дискусійності питання інтерпретації давньоруських камерних поховань на садибі Десятинної церкви.

Курганний язичницький могильник, що існував у Х ст. на Старокиївській горі перед побудовою там Десятинної церкви, включав у тому числі й поховання, що в спеціальній літературі дістали назву «камерні». Традиційно історична наука вважає їх язичницькими, утім, останні десятиліття дедалі активніше обговорюється імовірність їх належності до християнського обряду. Основою таких припущень слугують кілька факторів – поява їх у середині Х ст., що пов’язується з проблемою гіпотетичного Аскольдового хрещення Русі у 960-х роках, інгумаційний обряд та наявність у похованнях хрестиків і свічок.

За наявними ознаками проаналізовані камерні поховання на садибі Десятинної церкви не можуть бути охарактеризовані як християнські. За морфологічними й контекстними характеристиками такі могили різко контрастують із класичними християнськими поховальними комплексами. Власне язичницький некрополь Старокиївської гори, у складі якого були камерні поховання, припинив своє існування напередодні побудови там християнського храму.

Категорию: