Книги – морська глибина…

Submitted by admin on Fri, 12/12/2014 - 15:49

Чергове робоче засідання Науково-екскурсійного відділу та сектору методичної роботи, яке відбулося 11 грудня2014 року, було присвячено історії друкарства, писемних пам’яток та рукописної спадщини українського народу. За ініціативи старшого наукового співробітника А.А. Петренка та його сприяння в організації, колектив відвідав два надзвичайно цікавих заклади – Відділ рідкісних книг та рукописів Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича та Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Працівники відділу стародруків Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича провели дуже пізнавальну екскурсію. Співробітникам НЕВ вдалося не лише ознайомитися з історією таких унікальних видань, як перші друковані книги, написані старослов’янською мовою, палеотипі, євангелія XVI– XVIІ ст., але й доторкнутися до них. Особливе захоплення викликало друковане видання Светонія Транквілла 1497 року – інкунабула, а також Требник митрополита Петра Могили 1646 року видання.

Ознайомлення з рідкісними писемними джерелами продовжилося в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Співробітники закладу запросили колектив НЕВ оглянути багатства фондів Інституту. Особливу увагу привернули представлені глиняні клинописні таблички, датовані ІІІ тис. до н. е., договірні грамоти XVI ст., факсимільне видання Пересопницького євангелія, а також автографи класиків української літератури.

Категорию: