Круглий стіл «Десятинна церква – пам’ятка історико-культурного ландшафту Києва»

Submitted by admin on Thu, 05/19/2016 - 11:49

У Міжнародний день музеїв 18 травня 2016 року в Музеї історії Десятинної церкви відбувся круглий стіл «Десятинна церква – пам’ятка історико-культурного ландшафту Києва», присвячений 1020-річчю освячення Десятинної церкви.

Макет-реконструкція забудови Старокиївської гори. Десятинна церква та «Південний» княжий палац (діорама в Археологічному музеї Інституту археології НАН України)

Учасники заходу відзначили важливе значення церкви Богородиці (Десятинної) – першого мурованого храму Київської Русі, який став яскравим матеріальним втіленням Володимирового хрещення, символом кардинальних змін у світогляді й культурі, що визначили вектор розвитку України на тисячоліття наперед. Поринувши в атмосферу далеких часів Київської Русі, учасники обговорили проблеми сприйняття сучасниками становлення нової християнської культури (д.і.н. Володимир Михайлович Ричка; Владислав Анатолійович Дятлов; Артур Анатолійович Кукуішко), підсумували результати археологічних досліджень останніх років (к.і.н. Олексій Вікторович Комар, Віталій Костянтинович Козюба), розглянули проблеми, пов’язані з музеєфікацією церкви й комплексу об’єктів давньоруського часу на Старокиївській горі (Дмитро Олександрович Шевченко; архітектор Віктор Іванович Соченко). Проблемам пам’яті поколінь була присвячена доповідь куратора першого монографічного наукового видання і каталогу старожитностей з території Десятинної церкви Віри Вікторівні Павлової «До історії святкування освячення Десятинної церкви».

Проведення Круглого столу не випадково збіглося із святкуванням Міжнародного дня музеїв. Саме співробітники Національного музею історії України 20 років тому – у 1996 році – стали ініціаторами святкування 1000-літнього ювілею освячення церкви Богородиці Десятинної. Сьогодні цю традицію підхопив нещодавно створений Музей історії Десятинної церкви. Багатий фактичний матеріал, що був отриманий під час широкомасштабних археологічних досліджень, зростаючий інтерес українського суспільства до історії країни надихає наукових співробітників Музею і всю наукову спільноту до поглибленого вивчення, збереження та популяризації культурної спадщини нашого народу.

01 –Підготовка до виступів

02 – Вступне слово в.о. заступника директора Музею історії Десятинної церкви к.і.н. Єлизавети Іванівни Архипової

03 – Доповідь «Десятинные седмины» д.і.н. професора Володимира Михайловича Рички (Інститут історії України НАН України)

04 – Обговорення доповіді В.М. Рички

05 – Доповідь «Освячення Десятинної церкви: новації Володимира в культурному просторі Русі» Владислава Анатолійовича Дятлова (провідний науковий співробітник МІДЦ)

06 – Обговорення доповіді В.А. Дятлова

07 – Доповідь «До історії святкування освячення Десятинної церкви» Віри Вікторівни Павлової

08 – Доповідь «Десятинна церква у світлі нових досліджень» (Гліб Юрійович Івакін, Віталій Костянтинович Козюба, Олексій Вікторович Комар). Доповідає к.і.н. О.В. Комар

09 – Доповідь «Фундаменти Десятинної церкви як музейний об’єкт» Дмитра Олександровича Шевченка

10 – Доповідь «Значення Десятинної церкви в давньоруський час» Артура Анатолійовича Кукуішка

11 – Виступ архітектора Віктора Івановича Соченка, автора книги «Церква Богородиці Десятинної в Києві» (Київ : Мистецтво, 2014)

Категорию: