IV наукові читання

Submitted by admin on Wed, 08/03/2016 - 15:45

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у
IV наукових читаннях Музею історії Десятинної церкви,
присвячених 1020-річчю освячення церкви Богородиці Десятинної,
«Десятинна церква – пам’ятка історико-культурного ландшафту Києва»,

що відбудуться 26 жовтня 2016 року
за адресою: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, 9
(Центр археології Києва Інституту археології НАН України)

Робочі мови читань: українська, російська.

Заявки про участь у Читаннях із зазначенням назви теми і повною інформацією про себе
(ім?я, по-батькові, прізвище, вчений ступінь, місце роботи, посада, контактний телефон)
просимо надати до 15 вересня 2016 року за адресою:
01001, м. Київ, вул. Володимирська, 6/1 або за електронними адресами:
desitinnai@ukr.netlizarhip@gmail.com (Архипова Єлизавета Іванівна)

Вимоги до оформлення статей, що подаються:

обсяг до 10 сторінок форматом А4 (гарнітура Times New Roman, 14-й кегль, через 1,5 інтервала). Ілюстрації, надані в електронному вигляді у форматі tiff або jpeg, повинні мати роздільну здатність не менше 300 dpi. Підписи до ілюстрацій надаються окремим списком наприкінці тексту. Посилання на літературу оформляються напівкодом (у квадратних дужках: прізвище автора, рік видання, сторінка, номер малюнка). Наприклад: [Айналов 1895, с. 233–239; Лукомський 2000, с. 10, рис. 1]. Список літератури подається наприкінці статті за абеткою, наприклад: Айналов Д.В. Некоторые христианские памятники Кавказа // Археологические известия и заметки. – Москва, 1895. – № 7–8. – С. 233–239; Лукомський Ю. Архітектурно-археологічні дослідження пам’яток монументального будівництва княжого Галича ХІІ – ХІІІ ст. // Фортеця: збірник заповідника "Тустань": на пошану Михайла Рожка. – Львів, 2009. – С. 416–431.
До тексту додається анотація (укр., рос., англ. мовами) із зазначенням ключових слів. Текст має бути поданий у роздрукованому й електронному варіантах у форматі Word (будь-якої версії), ілюстрації подаються окремо. Назва файлів латинськими літерами (прізвище автора).
Автори несуть відповідальність за достовірність наведених фактів, повноту та системність висвітлення досліджуваних питань, написання власних імен та географічних назв, посилання на джерела та літературу.
Матеріали конференції планується видати окремою збіркою.

Статті мають бути надіслані не пізніше 1 жовтня 2016 року.

Оргкомітет здійснює відбір запропонованих матеріалів.
У разі недотримання вищенаведених вимог доповідь може бути відхилена.

Оплата витрат для учасників конференції за рахунок організації, яка відряджає.

Довідки за телефонами: (044) 246-47-62; 0508735306 (Оргкомітет)

Категорию: