IV наукові читання Музею історії Десятинної церкви, присвячені 1020-річчю освячення церкви Богородиці Десятинної

Submitted by admin on Tue, 10/11/2016 - 11:41

«ДЕСЯТИННА ЦЕРКВА –

ПАМ’ЯТКА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТУ КИЄВА»

26 жовтня, 10:00                                                                          Київ, вул. Володимирська, 6

 

Відкриття конференції

Вступне слово директора Музею історії Десятинної церкви Наталії Писаренко

Головують: Єлизавета Архипова, Дмитро Шевченко

 

10:15 Тетяна Люта (Музей історії міста Києва), «До історії посвят Десятинної церкви та її престолів»

10:30 Артур Кукуішко (Музей історії Десятинної церкви), «Стасівська Десятинна церква (1828–1842): історико-культурний контекст»

10:45 Юрій Лосицький, Юрій Коренюк, «До питання реконструкції Десятинної церкви»

11:00 Тетяна Ананьєва (Музей історії Десятинної церкви), «Сей камень от церкви Десятинной: археологические находки начала XIX века – древности ископаемые и символические»

11:15 Єлизавета Архипова (Музей історії Десятинної церкви), «Іконки з Десятинної церкви і міста Володимира»

11:30 Любов Клочко, Ніна Малюк (Музей історичних коштовностей України), «Знахідки текстилю з поховань Десятинної церкви»

11:45 Олексій Комар, Віталій Козюба (Музей історії Десятинної церкви), «Братські могили 1240 року Десятинної церкви»

12:00 Наталя Хамайко (Музей історії Десятинної церкви), «Давньоруські поховання з розкопок С. Гамченка на садибі Трубецького»

12:15 Олена Журухіна (Музей історії Десятинної церкви), «Намисто з поховань Х–ХІ ст. з розкопок у Києві»

12:30 Роман Луценко (Музей історії Десятинної церкви), «Остання путь Ізяслава Ярославича»

12:45 Віра Павлова (Музей історії Десятинної церкви), «Петро Вельмін – настоятель церкви Різдва Богородиці Десятинної у Києві»

13:00 Перерва на обід

Головують: Олексій Комар, Олена Журухіна

14:00 Дмитро Шевченко (Музей історії Десятинної церкви), «Верхнє місто як окремий культурно-історичний ареал Києва (музейний аспект)»

14:15 Володимир Гнера (Музей історії Десятинної церкви), «Музеєфікація пам’яток археології у міському середовищі»

14:30 Олена Черненко (Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка), «Древнерусские храмы Чернигова и монголо-татарское нашествие»

14:45 Ірина Чугаєва (Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка), «Згадування давньоруських церков і монастирів Київського, Чернігівського та Переяславського князівств у Повісті временних літ: компаративний аналіз»

15:00 Олег Дорошенко (Центр пам’яткознавства НАН України), «Досвід каталогізації пам’яток давньоруської монументальної архітектури Чернігово-Сіверщини»

15:15 Ольга Гейда (Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка), «Маловідомі храми Остра на планах ХІХ ст.»

15:30 Тетяна Новик (Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній»), «Оборонні споруди Єлецького монастиря в Чернігові за археологічними даними»

15:45 Леся Чміль, Андрій Чекановський (Музей історії Десятинної церкви), «Нові знахідки дрібної керамічної пластики на вул. Кирилівській»

16:00 Тетяна Левченко, Олена Корусь (Музей історії Десятинної церкви, Київський національний музей російського мистецтва), «Нові знахідки фарфоро-фаянсового посуду з Верхнього Києва»

16:15 Ельвіра Починок (Музей історії Десятинної церкви), «“Дві скляні пляшечки” із зібрання Музею історії Десятинної церкви»

16:30 Обговорення

17:00 Закриття конференції. Дружня вечеря

Категорию: