Запрошення до V наукових читаннь Музею історії Десятинної церкви

Submitted by admin on Wed, 05/03/2017 - 12:59

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у V наукових читаннях Музею історії Десятинної церкви, присвячених 250-річчю з дня народження першого дослідника Десятинної церкви – митрополита Євгенія (Болховітінова), що відбудуться 7 грудня 2017 року в Центрі археології Києва Інституту археології НАН України за адресою: вул. Григорія Сковороди, 9Б.

Робочі мови читань: українська, російська

Заявки про участь у читаннях із зазначенням назви теми і повною інформацією про себе (ім?я, по-батькові, прізвище, учений ступінь, місце роботи, посада, коло наукових зацікавлень, контактний телефон) просимо надати до 1 вересня 2017 року за адресою: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 6/1 або за електронними адресами: desitinnai@ukr.net; lizarhip@gmail.com (Архипова Єлизавета Іванівна).

Вимоги до оформлення доповідей, що подаються:

обсяг до 10 сторінок форматом А4 (гарнітура Times New Roman, 14-й кегль, через 1,5 інтервала). Ілюстрації, надані в електронному вигляді у форматі tif або jpeg, повинні мати роздільну здатність не менше 300 dpi. Підписи до ілюстрацій надаються окремим списком наприкінці тексту. Посилання на літературу оформляються напівкодом (у квадратних дужках: прізвище автора, рік видання, сторінка, номер малюнка). Наприклад: [Айналов, 1895, с. 233–239; Лук омський, 2000, с. 10, рис. 1]. Список літератури подається наприкінці статті за абеткою, наприклад: Айналов Д.В. Некоторые христианские памятники Кавказа // Археологические известия и заметки. – Москва, 1895. – № 7–8. – С. 233–239; Лукомський Ю. Архітектурно-археологічні дослідження пам’яток монументального будівництва княжого Галича ХІІ–ХІІІ ст. // Фортеця: збірник заповідника «Тустань»: на пошану Михайла Рожка. – Львів, 2009. – С. 416–431.

До тексту додається анотація (укр., рос., англ. мовами) із зазначенням ключових слів. Текст має бути поданий у роздрукованому й електронному варіантах у форматі Word (будь-якої версії), ілюстрації подаються окремо.

Автори несуть відповідальність за достовірність наведених фактів, повноту та системність висвітлення досліджуваних питань, написання власних імен і географічних назв, посилання на джерела та літературу.

За підсумками читань заплановано видати збірку матеріалів.
Тексти доповідей мають бути надіслані до 1 жовтня 2017 року.
Оргкомітет здійснює відбір запропонованих матеріалів. У разі недотримання вищенаведених вимог доповідь може бути відхилена.
Оплата витрат для учасників конференції за рахунок організації, яка відряджає
Довідки за телефоном 050-87-35-306

Планується розглянути та обговорити широке коло питань у розвиток тих напрямів, до першооснов яких свого часу був причетний митрополит Євгеній:

  • зміст та значення діяльності митрополита Євгенія з розвитку києвознавчої думки;
  • пам’ятки історії, археології, культури Києва: історія вивчення, дослідники, нові результати;
  • історична топографія Києва: сакральне і мирське в просторі міста (дослідження, інтерпретації, історичні джерела);
  • історико-культурні реліквії Києва в колекціях, зібраннях, музеях міста та за його межами.

Оргкомітет

Категорию: