Чекановський Андрій Анатолійович (Chekanovskyi Andrii)

науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень

Музей історії Десятинної церкви
01001, Київ, вул. Володимирська, 6

тел. роб.: 380 (44) 246 47 62
факс: (044) 246-47-62
email: desitinnai@ukr.net

особистий email:       andrewche@ukr.net

Народився:

21 квітня 1965 р. у м. Києві

Освіта:

1990 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історик, спеціальність: викладач історії ті суспільствознавства

Службова діяльність:

1982–1984 – бібліотекар Наукової бібліотеку університету імені Тараса Шевченка;

1985–1987 – співробітник ІА НАНУ;

1987–1990 – лаборант Відділу археології Києва ІА НАНУ;

1990–2001 – старший лаборант Відділу археології Києва ІА НАНУ;

2001– теперішній час – молодший науковий співробітник Відділу археології Києва ІА НАНУ.

2016 – науковий співробітник відділу історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви.

Громадська діяльність:

член Національної спілки фотохудожників України. Член спілки словацьких фотографів

 

Публікації:

2016

Чміль Л., Чекановський А. Знахідки дрібної керамічної пластики з розкопок 2016 року в Києві на вул. Кирилівській // Opus Mixtum. – Київ, 2016. – № 4. – С. 230–234.

Чміль Л.В., Козюба В.К., Чекановський А.А. Археологічні розвідки в Іванківському районі у 2013–2014 рр. // Дослідження Київського Полісся. – Київ: НКПІКЗ, 2016. – С. 93–98.

Чміль Л.В., Козюба В.К., Чекановський А.А. Археологічні розвідки в Іванківському районі у 2013–2014 рр. // Київське Полісся: історія, археологія, етнографія: Матеріали Всеукр. наук. істор.-краєзнавч. конф. (м. Іванків, 9–11 вересня 2015 р.). – Іванків, 2016. – С. 35–41. – 0,4 д.а.

Чекановський А. Типи українських керамічних люльок для куріння тютюну в XVII–XVIII ст. // Нові дослідження пам?яток козацької доби в Україні. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 92–94. – 0,1 д.а.

2015

Починок Э.Ю., Чекановский А.А. Стеклянная посуда из раскопок на территориях киевских монастырей XVII–XVIII веков // Стекло Восточной Европы с древности до начала ХХ века. – Санкт-Петербург: Нестор-История, 2015. – С. 294–299.

Козюба В.К., Оногда О.В., Чекановський А.А., Чміль Л.В. Дослідження об’єкту ХVІ ст. біля Бортничів на південно-східній околиці Києва // Археологічні дослідження в Україні 2014. – Київ: Стародавній світ, 2015. – С. 75–76. – 0,2 д.а.

2014

Чекановський А. Керамічна люлька // Археологічні дослідження у київському Гостинному дворі. Додаток. – Київ, 2014. – С. 85.

Чміль Л.В., Чекановський А.А. Розвідки в смт Іванків і його околицях // Археологічні дослідження в Україні 2013: зб. наук. ст. – Київ, 2014. – С. 159–160.

Чміль Л.В., Чекановський А.А. Давньоруське городище в Іванкові // Міста Давньої Русі. Збірник наукових праць пам?яті В.А. Кузи. – Київ, 2014. – С. 364–368.

Петраускас А., Чекановський А. Люльки з городища Бабина гора (м. Олевськ) // Нові дослідження пам?яток козацької добі в Україні. – Збірник наукових праць. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 227–228.

2013

Козюба В., Чекановський А. Пізньосередньовічна буда на північній околиці Києва // Нові дослідження пам?яток козацької добі в Україні. Зб. наук. пр. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 69–72.

Чміль Л.В., Чекановський А.А. Традиційна технологія виробництва керамічного посуду на Київському Поліссі // Експериментальна археологія: Досвід моделювання об’єктів та виробництв. – Київ, 2013. – (Археологія і давня історія України. – Вип. 10). – С. 165–177.

2012

Чміль Л.В., Чекановський А.А. Про заснування міста Іванкова Київської області // Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. пр. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 256–274.

Тараненко С.П, Чміль Л.В., Чекановський А.А. Нові дослідження Київського Подолу // Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. пр. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 151–160.

2011

Готун І.А., Козюба В.К., Чміль Л.В., Чекановський А.А. Археологічні пам?ятки с. Лісники Києво-Святошинського району // Осипенко В.А., Бондаренко Н.В., Рубан В.Ф. Дослідження історії села Лісники Києво-Святошинського району Київської області. – Київ, ВПЦ «Експрес», 2011. – С. 468–473.

Починок Э.Ю., Чекановский А.А. Стеклянная посуда из раскопок на территориях киевских монастырей XVII–XVIII вв. // Тезисы докл. Междунар. науч. конф. «Стекло Восточной Европы в древности, средневековье и новое время: изучение и реставрация». – Москва, 2011. – С. 39–40.

Чміль Л.В., Чекановський А.А. Про заснування міста Іванкова Київської обл. // Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей Міжнар. наук.-археол. конф. – Київ; Олевськ, 2011. – С. 75–77.

2010

Чекановський А. Геральдичні кахлі з розкопок Старого Арсеналу в Києві // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Зб. наук. пр. – Київ, 2010. – Вип. 19. – С. 137–139.

Оногда О.В., Чміль Л.В., Чекановський А.А. Підсумки, проблеми і перспективи вивчення кераміки Середньої Наддніпрянщини другої половини ХІІІ–ХVIII ст. // Проблеми давньоруської та середньовічної археології – Київ: КОРВІН ПРЕСС, 2010. – (Археологія і давня історія України. – Вип. 1). – С. 446–453.

2009

Івакін Г.Ю., Козубовський Г.А., Чміль В.В., Оногда О.В. Чекановький А.А. Археологічні дослідження на внутрішньому подвір’ї Старого Арсеналу 2007 р. // Археологічні дослідження в Україні 2006–2007 рр. – Київ, 2009. – С. 119–121.

2008

Чекановський А.А. Літописні повідомлення про топографію Києва ІХ–Х ст. // Pereyaslavika. Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Зб. наук ст. – Київ: Міленіум, 2008. – Вип. 2 (4). – С. 54–55.

Павленко Л.В., Павленко С.В., Чекановський А.А. Райковецьке городище: кадри кінохроніки // Наукові записки з української історії. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 20. – С. 530–531.

Чекановський А.А. Фотофіксація в процесі археологічних досліджень і проблема збереження цієї інформації у сучасних умовах // Наукові записки з української історії. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 20. – С. 536–538.

2007

Івакін Г.Ю., Балакін С.А., Відейко М.М., Козубовський Г.А., Оногда О.В., Чміль Л.В., Чекановський А.А. Археологічні дослідження 2006 р. території дівочого Вознесенського монастиря в Києві // Археологічні дослідження в Україні 2005–2007 рр. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 178–180.

Томашевський А.П., Козак О.Д., Павленко Л.В., Павленко С.В., Чекановський А.А. Завдання дослідницької програми і особливості Райковецького проекту // Бердичівська земля у плині часу. Наук. зб. «Велика Волинь». Вип. 37. Матеріали Міжнар. науково-краєзнавчої конф. Т. 2. – Житомир, 2007. – С. 116–122.

Павленко Л.В., Павленко С.В., Чекановський А.А. Фото- та кінофіксації робіт райковецької археологічної експедиції 1929–1935 рр. // Бердичівська земля у плині часу. Наук. зб. «Велика Волинь». Вип. 37. Матеріали Міжнар. науково-краєзнавчої конф. Т. 1. – Житомир, 2007. – С. 374–378.

Чміль Л.В., Чекановський А.А. Дослідження пізньосередньовічного замчища в с. Лісники біля Києва // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – Київ, 2007. – Вип. 16. – С. 91–97.

2006

Івакін Г.Ю, Козюба В.К, Лукомський Ю.В., Єлшин Д.Д., Манігда О.В., Чекановський А.А. Дослідження Десятинної церкви в Киеві 2005 р. // Археологічні дослідження в Україні 2004–2005 рр. – Київ; Запоріжжя, 2006. – С. 171–175.

2005

Готун І.А., Козюба В.К, Чміль Л.В., Чекановський А.А. Археологічні пам’ятки с. Лісники Києво-Святошинського р-ну // Археологічні дослідження в Україні 2004–2005 рр. – Київ; Запоріжжя, 2006. – С. 142–145.

Чміль Л.В., Чекановський А.А. Підставка для випалення люльок // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 94–95.

Козубовський Г.А., Абишкіна О.А., Козюба В.К., Манігда О.В., Чекановський А.А., Чміль Л.В. Робота Архітектурно-археологічної експедиції у Києві в 2004 р. // Археологічні дослідження в Україні 2003–2004 рр. – Запоріжжя, 2005.– С. 169–170.

2004

Івакін Г.Ю., Козубовський Г.А., Козюба В.К., Чекановський А.А. Дослідження Архітектурно-археологічної експедиції в 2002–2003 рр. // Археологічні відкриття в Україні 2002–2003 рр. – Київ, 2004.

2003

Орлов Р.С., Козюба В.К., Чекановський А.А. Пізньосередньовічні матеріали з досліджень Вишгорода 2002 р. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – Київ, 2003. – Вип. 12. – С. 47–48.

Чекановский А.А. Керамические курительные трубки XVII–XVIII вв. Среднего Поднепровья и Крыма // Україна і Туреччина. Тези доповідей Міжнар. наук. конф. – Київ, 2003. – С. 86–88.

2002

Чекановський А.А. Керамічні люльки для куріння тютюну з Середнього і Нижнього Подніпров’я // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький; Чернівці : Золоті литаври, 2002. – Вип. 13.

2000

Чекановський А.А., Мартиненко Л.В. Кахлі з розкопок Михайлівського Золотоверхого Собору // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 44–46.

1999

Чекановський А.А. Проблеми і перспективи вивчення пізньосередньовічних пам’яток археології південно-східної Житомирщини (басейни річок Гнилоп’яті і Гуйви) // Бердичівська земля в контексті історії України. Наук. зб. «Велика Волинь». Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Житомир: МАК, 1999. – Т. 19. – С. 63–64.

Івакін Г.Ю., Козубовський Г.А., Поляков С.Є., Козюба В.К. Чекановський А.А. Нова надбрамна церква ХІІ ст. у Києві // Археологічні відкриття в Україні 1998–1999 рр. – Київ, 1999. – С. 92–94.

1997

Попельницька О., Чекановський А. До історії Грецького монастиря на Подолі в Києві // Нові дослідження пам?яток козацької доби в Україні / ред. кол.: Телегін Д.Я. (відп. редактор), Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – 136 с. – С. 107–109.

Чекановський А.А. Дрібна керамічна пластика. Козацькі люльки // Археологія доби козацтва XVI–XVIII ст. Підручник. – Київ, 1997. – С. 77–81, 103–106.

1996

Чміль Л.В., Чекановський А.А. Люльки з розкопок Гончарів–Кожум’як (на Києво-Подолі) // Українське гончарство: Національний культурологічний щорічник. За рік 1995. – Опішне: Українське народознавство, 1996. – Кн. 3. – С. 99–108.

1995

Попельницька О.О., Чекановський А.А. Побут і виробництво київських цехових гончарів XVIII ст. // Дослідження пам’яток українського козацтва. – Київ, 1995. – Вип. 4. – С. 56–58.

Чмиль Л.В., Чекановский А.А. Керамические трубки из Киева // Архитектурно-археологические исследования в Киеве и Киево-Печерской Лавре. – Киев, 1995. – С. 156–165.

1994

Чекановський А.А. Дрібна керамічна пластика XVII–XVIII ст. з розкопок Києва (до проблеми вивчення) // Дослідження археологічних пам’яток доби українського козацтва. – Київ, 1994. – (Бібліотечка «Часи козацькі»). – Вип. 3. – С. 54–57.

Сергеєва М.С., Чекановський А.А. Керамічні світильники та свічники XVII–XVIII ст. київського Подолу // Дослідження археологічних пам’яток доби українського козацтва. – Київ, 1994. – (Бібліотечка «Часи козацькі»). – Вип. 3. – С. 51–54.

Чміль Л.В., Попельницька О.О., Чекановський А.А. Столовий посуд XVII–XVIII ст. (за матеріалами розкопок на Подолі) // Дослідження археологічних пам’яток доби українського козацтва. – Київ, 1994. – (Бібліотечка «Часи козацькі»). – Вип. 3. – С. 49–51.

Чекановський А.А. Керамічні люльки і письмові джерела про поширення тютюнництва на Україні / Прес-музей, бюлетень № 3. Управління культури КДМА. Фастівський державний краєзнавчий музей. – Фастів, 1994. – С. 11–15.

1993

Чекановський А.А. Керамічні люльки з розкопок 1992 р. в урочищі Гончари–Кожум’яки в Києві // Археологічні дослідження пам’яток українського козацтва / ред. кол.: Заремба С.З. (голова), Телегін Д.Я., Титова О.М. – Київ, 1993. – Вип. 2. – С. 116–119.

Івакін Г.Ю., Козубовський Г.А., Чекановський, А.А., Чміль Л.В., Герасимов Д.М. Дослідження по вул. Сагайдачного в Києві у 1991 р. // Археологічні дослідження в Україні 1991 р. – Луцьк: Надстир’я, 1993. – С. 37, 146.

Чекановський А.А. Про час поширення на Україні одного з типів керамічних люльок для паління тютюну (за знахідками в Чернігові і Києві) // Тези доповідей наукової конференції Чернігівського історико-культурного заповідника. – Чернігів, 1993.

Чекановський А.А. Про місцерозташування Подільських воріт на Копиревому кінці стародавнього Києва // Старожитності Південної Русі. Матеріали історико-археологічного семінару «Чернігів і його округа в ІХ–ХІІІ ст.». Чернігів. 15–18 травня 1990 р. – Чернігів: Сіверянська думка, 1993. – С. 118–121.

Чекановський А.А. Мікротопоніми урочища Гончарі-Кожум’яки // VI Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства. Тези доповідей та повідомлень. – Луцьк, 1993. – С. 212–213.

Сергеєва М.С., Чміль Л.В., Чекановський А.А. Урочище Гончарі в древньому Києві // VI Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства. Тези доповідей та повідомлень. – Луцьк, 1993. – С. 212.

Чекановський А.А. Знахідки керамічних люльок у Кам’янці-Подільському // Хмельницька обласна краєзнавча конференція. – Хмельницький, 1993.

Сергеєва М.С., Чекановський А.А. Про час побутування скляних браслетів у Києві // Шляхи розвитку слов’янських народів. Актуальні проблеми історії / Збірник науково-методичних праць КДПУ ім. Драгоманова. Історичний факультет. Кафедра історії слов’янських народів. – Київ, 1993. – Вип. 4. – С. 57–58.

Івакін Г.Ю., Козубовський Г.А., Чекановський А.А. Дослідження урочищ Гончарі та Кожум’яки у 1987–1989 рр. // Стародавній Київ. Археологічні дослідження 1984–1989 рр. Зб. наук. пр. – Київ: Наукова думка, 1993. – С. 238–270.

1991

Івакін Г.Ю., Козубовський Г.А., Чекановський А.А. Розкопки урочищ Гончарі та Кожум’яки в 1987–1990 рр. // Проблеми вивчення та охорони пам’яток археології Київщини. Тези доповідей І науково-практичної конференції. Білогородка. Жовтень 1991 р. – Київ, 1991. – С. 47–48.

Чекановський А.А. Демографія середньовічного сільського поселення // Історія України: дослідження та інтерпретації. Тези VI республіканських суспільно-політичних читань. 25–29 травня 1991 р. Новгород-Сіверський. – Київ, 1991. – С. 5–8.

Чекановський А.А. Нові дослідження і знахідки на території історичного урочища Гончарі–Кожум’яки в Києві // Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства. – Київ; Кам’янець-Подільський, 1991. – С. 509.

1990

Чекановський А.А. О местонахождении Подольских ворот на Копыревом конце древнего Киева // Тезисы историко-археологического семинара «Чернигов и его округа в ІХ–ХІІІ вв.» (15–16 мая 1990 г.). – Чернигов, 1990. – С. 63–64.

1989

Чекановський А.А. Урочища Гончарі-Кожум’яки в стародавньому Києві // ІV Республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства. Тези доповідей і повідомлень. – Київ, 1989. – С. 520–521.

Чекановський А.А. Монастыри киевской околицы в системе обороны Киева в древнерусское время (Х–ХІІІ вв.) // Материалы научно-практической конференции «Православие: История и современность». КГУ им. Т.Г. Шевченко. Институт общественных наук. Кафедра истории СССР. – Киев, 1989. – С. 17–19.