V наукові читання Музею історії Десятинної церкви

Submitted by admin on Sat, 11/18/2017 - 20:10

V наукові читання Музею історії Десятинної церкви, присвячені 250-річчю від дня народження першого дослідника
Десятинної церкви – митрополита Євгенія (Болховітінова) та 140-річчю від дня народження
Миколи Макаренка (4 лютого 1877 – 4 січня 1938)

7 грудня, 10:00                                                                                 Київ, вул. Григорія Сковороди, 9Б

Відкриття конференції

Вступне слово директора Музею історії Десятинної церкви Наталії Писаренко

Привітання директора Державного підприємства Центр археології Києва
Інституту 
археології НАН України Михайла Сагайдака

Головують: Єлизавета Архипова, Дмитро Шевченко

10:15 Тетяна Ананьєва (Музей історії Десятинної церкви)
«“Испытатель отечественной Древности:
до 250-річчя від дня народження митрополита Київського Євгенія (Болховітінова)
»

10:30 Владислав Дятлов (Музей історії Десятинної церкви)
«Внесок митрополита Євгенія (Болховітінова) до історіографії святих Києво-Печерської лаври»

10:45 Артур Кукуїшко (Музей історії Десятинної церкви)
«Митрополит Євгеній у контексті доби»

11:00 Ярослав Затилюк (Інститут історії України НАН України)
«Текст оповіді про віднайдення мощей князя Володимира Петром Могилою та його перші критики»

11:15 Олексій Комар (Музей історії Десятинної церкви) 
«Київський рубль»

11:30 Юрій Коренюк (Музей історії Десятинної церкви)
«Комитет по исследованию архитектуры бывшего Михайловского монастыря
та його історичне значення. Памяті Миколи Макаренка»

11:45 Олександр Кириленко, Альона Тронь-Радомська (Музей історії Десятинної церкви)
«Внесок Миколи Макаренка в дослідження пам'яток трипiльської культури»

12:00 Владислав Бітковський (Музей історії Десятинної церкви)
«Засади музеєфікації 
решток храмів у країнах Європи»

12:15 Дмитро Шевченко (Музей історії Десятинної церкви)
«До проблеми музеєфікації фундаментів Десятинної церкви»

12:30 Роман Луценко (Музей історії Десятинної церкви)
«Липа Петра Могили»

12:45 Андрій Чекановський (Музей історії Десятинної церкви)
«Гора Хрестів у Литві – минуле і сучасність»

13:00 Перерва на обід

Головують: Олексій Комар, Владислав Дятлов

14:00 Віталій Козюба (Музей історії Десятинної церкви)
«Десятинна церква кінця Х – першої половини ХІІІ століття
(історія створення планів-реконструкцій)»

14:15 Катерина Міхеєнко (Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури)
«Архітектура Десятинної церкви: писемні джерела, археологічні дослідження та гіпотези»

14:30 Роман Гуцуляк (Національний заповідник «Софія Київська»),
Наталія Шевченко(Національний науково-дослідний реставраційний центр України)
«Будівельні матеріали перших мурованих споруд на території Дитинця стародавнього Києва» 

14:45 Єлизавета Архипова (Музей історії Десятинної церкви)
«Підлога opus sectile Десятинної церкви в Києві»

15:00 Олена Черненко (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка) 
«Про час використання жолобчатої цегли в будівництві Чернігова»

15:15 Наталія Малюк (Музей історичних коштовностей України)
«Ювелірні вироби з давньоруських скарбів у фондах Музею історичних коштовностей України»

15:30 Олена Журухіна (Музей історії Десятинної церкви)
«Давньоруські скляні лампи з археологічних розкопок Києва»

15:45 Тетяна Левченко (Музей історії Десятинної церкви)
«Графіті-малюнок голови тура-бика на фрагменті фрески із Софії Київської»

16:00 Леся Чміль, Наталя Хамайко, Ельвіра Починок (Музей історії Десятинної церкви)
 «Фаянсове виробництво Межигір’я за археологічними даними»

16:15 Обговорення

17:00 Закриття конференції. Дружня вечеря

Категорию: