Дятлов Владислав Анатолійович (Diatlov Vladyslav)

провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу
історико-археологічних досліджень

Музей історії Десятинної церкви
01001, Київ, вул. Обсерваторна, 21А

email: desitinnai@ukr.net

Народився:

20 квітня 1974 р.

Освіта:

1996 – Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, історик, спеціальність: історія і правознавство

Службова діяльність:

1993 – співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (наглядач Великої дзвіниці);

1996 – 2008 – співробітник відділу «Київ підземний» Музею історії міста Києва;

2008 – 2012 – завідувач відділу «Київ підземний» Музею історії міста Києва;

2012 – 2013 – провідний науковий співробітник Музею історії Десятинної церкви;

2013 – 2014 – в. о. заступника директора Музею історії Десятинної церкви з наукової роботи;

2014 – теперішній час – провідний науковий співробітник Музею історії Десятинної церкви.

Публікації:

2017

Дятлов В. Нарния через дорогу. Часть І // Отрок.ua. - К., 2017. - N 2 (83). - С. 54-59.

Дятлов В. Нарния через дорогу. Часть ІІ // Отрок.ua. - К., 2017. - N 3 (84). - C. 52-57.

Дятлов В. Священное ожерелье Подола // Отрок.ua. - К., 2017. - N 6 (87). - C. 42-48.

Дятлов В. Внесок митрополита Євгенія (Болховітінова) в історіографію святих Києво-Печерської лаври // Opus Mixtum. – Київ: МІДЦ, 2017. – № 5. – С. 27–34.

2015

Дятлов В. Святой князь Владимир в истории Десятинной церкви и Киево-Печерского монастыря // Opus Mixtum. – Київ: МІДЦ, 2015. – № 3. – С.110–118.

Дятлов В. Печерне урочище Церковщина. – Киев, 2015. – 88 с., іл.

Дятлов В. Креститель Киевской Руси. Житие св. равноапостольного князя Владимира. – Киев: Мистецтво, 2015. – 112 с., илл.

2014

Дятлов В.А. Собор Киево-Печерских святых: почитание в начале ХХI в. // Могилянські читання 2013. – Київ: НКПІКЗ, 2014. – С. 273–277.

Дятлов В. Историческая гипотеза как источник церковной традиции // Opus Mixtum. – Київ: МІДЦ, 2014. – № 2. – С. 41–44.

Дятлов В. Один день историка // Отрок.ua. – Киев: Ионинский монастырь, 2014. – № 3. – С. 21–25.

Дятлов В. А. Супровідні імена Києво-Печерських святих // Могилянські читання 2014. - К., 2015. - С. 144-147.

2013

Дятлов В. Проблема музеефикации остатков Десятинной церкви: без права на ошибку // Opus Mixtum. – Київ: МІДЦ, 2013. – № 1. – С. 30–32.

[Дятлов В.] Киев подземный // Вечный Киев. Жизнь большого города / авт.-сост.: В. Ковалинский, О. Друг. – Киев: Балтия-Друк, 2013. – С. 32–35.

Дятлов В., Бигун О. [коментарі] // Афанасий Кальнофойский, иеромонах. Тератургима / пер. с пол. О. Бигун. – Киев: Горлица, 2013. – С. 321–363.

Дятлов В. Монастыри Украины. Справочник. – Киев, 2013. – 544 с., илл.

Дятлов В.А. Гнилецкие пещеры урочища «Церковщина» в Киеве и отдел «Киев подземный» Музея истории города Киева в 2010–2012 гг. // Могилянські читання 2012. – Київ: НКПІКЗ, 2013. – С. 392–400.

Дятлов В. А., Лопухина Е. В. Киево-Печерская Лавра. Святыни // Православная энциклопедия. - М.: "Православная энциклопедия", 2013. - Т. 33. - С. 43-46.

Дятлов В. А. Киевский Церковщинский в честь Рождества Пресвятой Богородицы мужской монастырь // Православная энциклопедия. - М.: "Православная энциклопедия", 2013. - Т. 33. - С. 383-387.

2011

Дятлов В. Участь відділу «Київ підземний» Музею історії міста Києва у корекції церковної іконографії святих Звіринецьких печер // Київ і кияни. Матеріали щорічної науково-практичної конференції. – Київ: МІК, 2011. – Вип. 11. – С. 44–50.

2009

Патерик Киево-Печерский. Т. 2: Святые Киево-Печерской Лавры XVII–XX вв. / под ред. В. Дятлова. – Киев: Киево-Печерская Лавра, 2009. – 760 с., илл.

Дятлов В. До історії київської топоніміки: «Малий Афон» Києва на Видубечах та Звіринці // Київ і кияни. Матеріали щорічної науково-практичної конференції. – Київ: МІК, 2009. – Вип. 9. – С. 75–80.

2008

Дятлов В.А. Киево-Печерская Лавра. Справочник-путеводитель. – Киев: Киево-Печерская Лавра, 2008. – 448 с., илл.

Дятлов В. Колыбель православной Руси: от святого апостола Андрея до наших дней. – Киев, 2008. – 32 с., илл.

2007

Дятлов В. Монастыри Украинской Православной Церкви. Волынь, Подолия, Галиция, Буковина, Закарпатье. Энциклопедический справочник. – Киев: АДЕФ-Украина, 2007. – 188 с., илл.

Архімандрит Іосиф (Левченко), Дятлов В.А. Найдавніший діючий дзвін Києва – дар Івана Мазепи // Лаврський альманах. – Київ: НКПІКЗ, 2007. – Вип. 19. – С. 60–63.

2006

Дятлов В. Подземные памятники и возрожденные монастыри Украинской Православной Церкви // Київ і кияни. Матеріали щорічної науково-практичної конференції. – Київ: МІК, 2006. – Вип. 6. – С. 149–157.

2005

Дятлов В. Новая редакция Киево-Печерского патерика // Київ і кияни. Матеріали щорічної науково-практичної конференції. – Київ: МІК, 2005. – Вип. 4. – С. 16–26.

Дятлов В. Популярнейшая книга Древней Руси «Киево-Печерский Патерик» – в новой редакции // Купола. Исторический альманах. – 2005. – № 2. – С. 64–68.

2004

Патерик Киево-Печерский. Т. 1: Подвижники Киево-Печерской Лавры XI–XV вв. и древние святые, причисляемые к ее чудотворцам / под ред. В. Дятлова. – Киев: Киево-Печерская Лавра, 2004. – 416 с., илл.

2003

Дятлов В. Преподобный Стефан Махрищский в истории великих монастырей Руси: Киево-Печерского, Троице-Сергиева, Кирилло-Белозерского // Київ і кияни. Матеріали щорічної науково-практичної конференції. – Київ: МІК, 2003. – Вип. 3. – С. 84–88.

2002

Дятлов В. Остання книга С.О. Нілуса // Київська старовина. – 2002. – № 3 (травень-червень). – С. 52–59.

2001

Дятлов В. Церковщина. Повесть о забытой киевской святыне. – Киев, 2001. –400 с., илл.

Дятлов В.А. До питання про структуру собору Києво-Печерських святих // Могилянські читання 2000. – Київ: НКПІКЗ, 2001. – С. 100–105.

2000

Дятлов В. Києво-Гнилецький монастир у стародруках та рукописах XVI–XVIII ст. (з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ: НБУВ, 2000. – Вип. 4. – С. 139–145.

1999

Дятлов В. Писемні пам'ятки XVI–XVIII ст. про Києво-Гнилецький монастир // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Збірка наукових статей. – Київ: Науково-дослідний центр «Часи козацькі» Українського товариства охорони пам’яток історії та культури; Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, 1999. – Вип. 8. – С. 183–187.

Дятлов В.А. Історія відкриття пам’яток Києво-Гнилецького монастиря // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Збірник статей. – Київ: Національна академія наук України; Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією», 1999. – Вип. 8. – С. 101–104.

Дятлов В. З історії пам’ятника Хрещення Русі у Києві // Матеріали науково-практичної конференції за підсумками роботи Музею історії м. Києва 1999 року (23 грудня 1999 року). – Київ: МІК, 1999. – С. 12–14.

Дятлов В. Видання ХІХ–ХХ ст. про Києво-Гнилецький монастир // Вісник книжкової палати. – 1999. – № 5. – С. 29–31.

Дятлов В. З історії першого друкованого видання «Києво-Печерського Патерика» (1635) // Вісник книжкової палати. – 1999. – № 7. – С. 25–27.

Дятлов В. Книжкова спадщина Руської Півночі – про видатного киянина киянина ХІІ ст. // Вісник книжкової палати. – 1999. – № 8. – С. 28–31.

Дятлов В.А. Преподобний Герасим Вологодський – місіонер з Києво-Гнилецького монастиря // Український історичний журнал. – 1999. – № 6 (листопад-грудень). – С. 95–101.

1997

Дятлов В. Монастыри Украинской Православной Церкви: справочник- путеводитель. – Киев, 1997. – 96 с., илл.

1994

Дятлов В.А. Киево-Гнилецкий монастырь в XI–XV вв.: вопросы историографии // Матеріальна цивілізація Східної Європи (Київський Університет ім. Т. Шевченка, історичний факультет, кафедра археології, етнографії, музеєзнавства. До 50-річчя кафедри). – Київ, 1994. – С. 50–53.

1993

Дятлов В.А. О спорных вопросах истории Рождество-Богородицкого монастыря киевского урочища Церковщины // Шляхи розвитку слов’янських народів. Актуальні проблеми історії. Збірник науково-методичних праць (КДПІ ім. М. Драгоманова). – Київ, 1993. – Вип. 4. – С. 72–73.

Дятлов В. История Киево-Гнилецкого монастыря и краткое описание его пещер // Сборник материалов Юношеской научно-практической конференции г. Москвы. Секция археологии (Московский городской Дворец творчества детей и юношества; Институт археологии РАН). – Москва, 1993. – Вып. 4. – С. 15–38.