Доповідь старшого наукового співробітника Музею Віталія Жиголи

Submitted by admin on Wed, 02/05/2014 - 19:04

3 лютого 2014 року в залі засідань Музею історії Десятинної церкви на засіданні Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень старший науковий співробітник Відділу Віталій Жигола виголосив доповідь «Графічні джерела XVII–XIX ст. із зображенням фортифікаційних споруд Старокиївської гори». У доповіді було представлено всі гравюри, плани та мапи XVII–XIX ст. центральної частини Києва; проведено візуальний аналіз джерел; описано конструктивні особливості; згадано спірні та проблематичні питання, пов’язані із джерелами; розглянуто історіографію питання.

Доповідач проаналізував розміщення й типи зображених оборонних споруд, їхні зміни в часі та просторі, зміни окремих частин і загальну тенденцію зображення фортифікацій Києва на джерелах XVII–XIX ст.

В обговорені взяли участь науковці Микола Андрієвський, Наталя Хамайко та Олексій Комар. Останній порушив дискусійне питання про місцезнаходження Київської брами.

Категорию: