Друга половина XVII століття

Завершення реставрації церкви, до храму прибудовано дерев’яну трапезну

У 1654 році, після Переяславської угоди, Київ перейшов під владу Московської держави. Садиба Десятинної церкви опинилася всередині дерев’яного острогу, збудованого стрільцями. У південно-західній частині стародавнього храму функціонувала невелика церква в ім’я Різдва Богородиці (інша назва – Миколи Десятинного), що включала у свій об’єм частину стін давньої Десятинної церкви. Її облаштування й реставрацію було проведено за ініціативи та фінансування митрополита Петра Могили в 30–40-х роках ХVІІ ст. У другій половині ХVІІ ст. реставрацію церкви було завершено. Були збережені кам’яні кладки: на два яруси в західній частині та на один – у східній (другий ярус був дерев’яним). Із західного боку церкви існував дерев’яний приділ, про що свідчить зображення церкви на панорамі Києва 1651 року. Зовнішній вигляд споруди другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст. можна уявити з графічних матеріалів ХVІІ – початку ХІХ ст.: гравюра І. Щирського «Тези Обідовського» 1688–1691 рр., план Києва І. Ушакова 1695 р., малюнки-креслення з альбому К.М. Бороздина, малюнок К.А. Лохвицького (іл. 1), малюнки М.Є. Єфимова. Згідно із цими зображеннями, церква була двоярусною, тричастинною, з однією банею над центральною частиною.


 Іл. 1. К.А. Лохвицький. Креслення південного фасаду церкви

Джерела та література

Асєєв Ю. Дослідження архітектури Десятинної церкви // Церква Богородиці Десятина в Києві. До 1000-ліття освячення. – Київ: АртЕк, 1996. – С 29–31.

Елшин Д.Д. Комплекс монументальных сооружений конца Х века на Старокиевской горе: археологический, историко-архитектурный и градостроительный аспекты: дис. на соискание ученой степени канд. ист. наук. – Санкт-Петербург, 2008.

Ёлшин Д., Ивакин Г. Церковь Рождества Богородицы Десятинная митрополита Петра Могилы (история, археология, изобразительные источники) // Ruthenica. – 2010. – Вип. IX. – C. 74–109.

План первобытной Киевской Десятинной Богородицкой церкви с объяснениями оного // Отечественные записки. – 1825. – № 59. – С. 380–403.


Повернутись до ІСТОРИЧНОЇ ХРОНОЛОГІЇ ЦЕРКВИ БОГОРОДИЦІ ДЕСЯТИННОЇ