Участь у VІІ наукових читаннях Музею історії Десятинної церкви

Submitted by admin on Mon, 04/01/2019 - 18:48
 

Шановні колеги!

Запрошуємо вас узяти участь у

VІІ наукових читаннях Музею історії Десятинної церкви,

присвячених 1030-річчю літописної згадки

про закладення Десятинної церкви,

що відбудуться

10 грудня 2019 року в Центрі археології Києва

Інституту археології НАН України

за адресою: вул. Григорія Сковороди, 9Б.

 

 

Планується розглянути та обговорити широке коло питань з історії християнізації Київської Русі, візантійської спадщини в розвитку культури і мистецтва Русі-України, проблем дослідження, збереження, музеєфікації та популяризації пам’яток культової архітектури, історико-культурних реліквій Києва в колекціях і музейних зібраннях. Перевагу при виборі тем буде надано новітнім дослідженням.

Робочі мови Читань: українська, російська.

Заявки про участь у Читаннях із зазначенням назви теми доповіді та повною інформацією про себе (імʼя, по-батькові, прізвище, науковий ступінь, місце роботи, посада, коло наукових зацікавлень, контактний телефон) просимо надати до 1 вересня 2019 року за адресою: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 21А або за електронними адресами: desitinnai@ukr.net; lizarhip@gmail.com (Архипова Єлизавета Іванівна)

 

Вимоги до оформлення доповідей, що подаються:

обсяг до 10 сторінок форматом А4 (гарнітура Times New Roman, 14-й кегль, через 1,5 інтервала). Ілюстрації, надані в електронному вигляді у форматі tiff або jpeg, повинні мати роздільну здатність не менше 300 dpi. Підписи до ілюстрацій надаються окремим списком наприкінці тексту. Посилання на літературу оформляються напівкодом (у квадратних дужках: прізвище автора, рік видання, сторінка, номер малюнка). Наприклад: [Айналов 1895, с. 233–239; Лукомський 2000, с. 10, рис. 1]. Список літератури подається наприкінці статті за абеткою, наприклад:

- стаття у періодичному виданні: Журухина, Е. Ю., Храмченкова, Р. Х. 2012.
  Стеклоделательные мастерские Киевского Подола.
Филология и культура, 3 (29), с. 226234;

- стаття у збірнику: Сагайдак, М. А., Сергеєва, М. С. 1999.
  Дослідження на Київському Подолі у 1998 р.
Археологічні відкриття в Україні 19981999 рр., с. 4042;

- монографія: Щапова, Ю. Л. 1972. Стекло Киевской Руси. Москва;
- тези: Архипова, Е. И. 2013. Каменная скульптура Южной Руси ХІІ–ХІІІ веков: между Востоком и Западом.
  Древнерусское искусство. 1963–2013. Итоги и перспективы: тезисы докладов международной конференции.
  Москва, 15–17 октября 2013 года.
Москва, с. 6–8;

звіт: Сухобоков, О. В. 1986. Отчет о работах Левобережной славяно-русской экспедиции ИА АН УССР в 1986 г.  Науковий архів ІА НАНУ, ф. е. 1986/31;
стаття в іноземному періодичному виданні: Kröger, J. 2007. An Islamic Mold. Journal of Glass Studies, 49, p. 265266; монографія: Weitzmann, K. 1976. The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai: the Icons. Princeton.

До тексту додається анотація (укр., рос., англ. мовами) із зазначенням ключових слів. Текст має бути поданий у роздрукованому й електронному варіантах у форматі Word (будь-якої версії), ілюстрації подаються окремо.

Автори несуть відповідальність за достовірність наведених фактів, повноту та системність висвітлення досліджуваних питань, написання власних імен та географічних назв, посилання на джерела та літературу.

 

За підсумками Читань заплановано видати збірку матеріалів.

Тексти доповідей мають бути надіслані до 15 вересня 2019 року.

Оргкомітет здійснює відбір запропонованих матеріалів.

У разі недотримання вищенаведених вимог доповідь може бути відхилена.

Оплата витрат для учасників конференції за рахунок організації, яка відряджає.

Довідки за телефоном: 0508735306

 

 

Оргкомітет

 

Категорию: