Презентація нових книг Олени Євгенівни Черненко

Submitted by admin on Wed, 05/29/2019 - 20:26

28 травня 2019 року в Музеї історії Десятинної церкви відбулася презентація нових книг історика, археолога, дослідниці пам’яток архітектури Чернігівщини, кандидата історичних наук, доцента Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Олени Євгенівни Черненко

          Науково-довідкове видання пам’яток монументальної архітектури ХІ–ХІІІ ст. півночі Лівобережжя України (Черненко О., Ярошенко О. Пам’ятки монументальної архітектури Північного Лівобережжя ХІ–ХІІІ ст. Каталог. – Чернігів: SCRIPTORIUM, 2019. – 266 с., іл.) містить найновішу інформацію про 18 пам'яток архітектури цього регіону. Треба зазначити, що після видання праці П.О. Раппопорта «Русская архитектура X–XIII вв. Каталог» (САИ (ЕI–47). – Ленинград : Наука, 1982), яка стала настільною для істориків архітектури й археологів, книга Олени Черненко – дослідниці архітектурної спадщини Чернігівщини – перша подібна книга українською мовою про українські пам’ятки.

          Так само актуальною і важливою є друга книга Олени Черненко «Монументальна архітектура Чернігівщини ХVІІ–ХVІІІ ст.: методичні рекомендації для вивчення та датування мурованих споруд. Посібник» (Чернігів: SCRIPTORIUM, 2019. – 52 с., іл.). Книга знайомить з методикою архітектурно-археологічних досліджень та містить дані для вивчення пам’яток мурованої архітектури Чернігівщини ранньомодерної доби, розкриває регіональні особливості будівельної техніки та матеріалів ХVІІ–ХVІІІ ст. Праця орієнтована на здобувачів вищої освіти за спеціальністю «історія та археологія», археологів, культурологів, краєзнавців, мистецтвознавців і всіх, хто цікавиться феноменом ранньомодерної архітектури Чернігово-Сіверщини.

Бажаємо автору наукових здобутків, творчої наснаги

та видання нових книг!

          Книги вийшли у видавництві SCRIPTORIUM, яке діє при Науково-дослідному центрі вивчення історії релігії та церкви імені Лазаря Барановича Національного університету «Чернігівський колегіум». Його засновником та головним редактором є Віталій Шуміло. Електронна адреса видавництва veraizhizn@gmail.com (Шуміло Віталій Вікторович).

          Видавництво публікує книги з історії та духовної культури України, альманах «Афонська спадщина» за матеріалами наукових конференцій з питань історії, культури і православних традицій Святої гори Афон, що проходять за участю вчених з України, Греції, США, Сербії, Болгарії, Хорватії, Англії, Росії, Італії та інших країн. З 2013 року у видавництві також виходить медієвістичний щорічник «Чернігівські Афіни», у якому публікуються наукові монографії з медієвістики та матеріали наукових конференцій.

Категорию: