Круглий стіл «Тимчасовий комітет для дослідження старожитностей у Києві (до 185-річчя створення)»

Submitted by admin on Tue, 06/18/2019 - 17:02

 

18 червня 2019 року в Музеї історії Десятинної церкви відбувся круглий стіл «Тимчасовий комітет для дослідження старожитностей у Києві (до 185-річчя створення)»

Обговорювалися попередні заходи до ювілею Тимчасового комітету, який відбудеться в 2020 році.

Тетяна Ананьєва в доповіді «До історії Тимчасового комітету для дослідження старожитностей у Києві» розповіла про діяльність Комітету, який став першою інституцією, що опікувалася відкриттям, дослідженнями та збереженням київських стародавніх памʼяток. Створення в 1835 році при щойно заснованому Київському університеті цього колективного органу, який поєднав групу вчених для вивчення історії міста, поклало початок систематичним науковим археологічним дослідженням Києва, сприяло створенню першого київського музею та поширенню історичних знань.

Оскільки діяльність і матеріали Тимчасового комітету вивчені недостатньо, а досліджень, спеціально присвячених Комітету, практично немає, на Круглому столі було прийнято рішення сприяти підготовці наукових публікацій, введенню до наукового обігу джерел та популяризації інформації про діяльність Тимчасового комітету. За передʼювілейний рік наукові співробітники Музею історії Десятинної церкви – пам’ятки, з якої розпочалися наукові археологічні дослідження Києва, – спрямують свою діяльність на заповнення існуючих лакун в історіографії Тимчасового комітету для дослідження старожитностей Києва.

          Віталій Козюба в доповіді «Археологічні дослідження Києва ХІХ – початку ХХ ст. за матеріалами Наукового архіву Інституту археології НАНУ» розповів про науковий рівень і важливість вивчення результатів перших археологічних досліджень Києва за автентичними матеріалами, а Леся Чміль присвятила свою доповідь науковому вкладу у вивчення пам’яток України Олександра Петровича Оглобліна в складних політичних умовах 1935–1937 років під час його роботи в Інституті історії матеріальної культури.

Категорию: