Доповідь Наталі Хамайко

Submitted by admin on Tue, 06/25/2019 - 14:13

25 червня 2019 року в Музеї історії Десятинної церкви відбулася доповідь Наталі Хамайко «Періодизація поховань з розкопок 1926–1927 років на садибі Трубецького в м. Києві».

Під час археологічних розкопок Сергія Свиридовича Гамченка на садибі Трубецьких у м. Києві в 1926–1927 роках було виявлено 14 поховань in situ і 5 перевідкладених. Автор досліджень не визначився з датуванням і культурною атрибуцію цих поховань, але результати його розкопок неодноразово залучалися до аналітичних праць і, зрештою, увійшли як поховання давньоруського часу до зводу київських поховань М.К. Каргера, що став хрестоматійним довідником. Утім, стисла публікація більшості поховань не давала повного уявлення про їх особливості та обставини виявлення. Тоді як архівні матеріали свідчать, що дослідження проводилися на високому фаховому рівні: велися статистичні обрахунки, щоденникові записи, замальовки, фотографування ходу робіт, загального вигляду розкопів та об’єктів. Вивчення цього масиву документів дає підстави Наталі Хамайко уточнити датування поховань і переглянути історичну топографію цієї ділянки давнього Києва. Так, можна впевнено констатувати, що давньоруськими є не більше чотирьох могил, тоді як як більшість поховань, вочевидь, належить до постмонгольського часу.

Категорию: