1996 р.

До 1000-ліття освячення Десятинної церкви
 
Національний музей історії України видав книгу
 
«Церква Богородиці Десятинна в Києві»

Ювілейне видання «Церква Богородиці Десятинна в Києві. До 1000-ліття освячення» (Київ: АртЕк, 1996. 224 с., іл.; колектив авторів; наук. ред. П. Толочко, упоряд. В. Павлова, М. Панченко), присвячене 1000-літтю освячення першого кам’яного храму Русі – церкви Богородиці Десятинної в Києві, здійснене за підтримки міжнародного фонду «Відродження». Автори збірника у своїх наукових статтях визначають місце храму в історико-культурному контексті східно-слов’янської цивілізації, знайомлять з колом писемних джерел, пов’язаних з пам’яткою. Уперше зроблено спробу узагальнити результати більш ніж 170-літніх досліджень і максимально повно репрезентувати всі категорії пам'яток матеріальної культури давньоруського часу із фондів Національного музею історії України і заповідника «Софія Київська», а також з деяких зарубіжних колекцій. У збірник включено статті 37-ми авторів та ілюстрований каталог знахідок з території досліджень храму.

Зміст збірки

Г. Івакін (Київ). Літописні повідомлення про Десятинну церкву.

П. Толочко (Київ). Десятинна церква – центр давньоруської духовності.

Т. Ананьєва (Київ). Десятинна церква: коло витоків археологічних досліджень.

Н. Грибанова (Київ). Втрачене джерело про археологічні дослідження 1908–1914 рр.

Ю. Асеєв  (Київ). Дослідження архітектури Десятинної церкви.

А. Реутов  (Київ). До проблеми реконструкції Десятинної церкви.

М. Брайчевський (Київ). З історії Десятинної церкви.

О. Іоаннесян (Санкт-Петербург). Зодчества Давньої Русі від Десятинної церкви до монгольської навали (традиції, зв’язки, розвиток).

Ф. Андрощук, Ф. Панченко, М. Ковалюх (Київ). До передісторії спорудження Десятинної церкви (хронологічний аналіз поховальних комплексів)

Н. Бредіс (Київ). Технологічні дослідження стародавнього меча з княжого поховального комплексу.

Л. Пекарська (Лондон). Дорогоцінності тайника Десятинної церкви.

Є. Архипова (Київ). Будівельні матеріали Десятинної церкви.

Н. Самохатько (Київ). Фрагмент підлоги Десятинної церкви.

Є. Архипова (Київ). Архітектурно-пластичний декор і саркофаги Десятинної церкви.

Л. Ганзенко, Ю. Коренюк (Київ), О. Мєднікова (Санкт-Петербург). Нові дослідження археологічних колекцій стінопису Десятинної церкви і прилеглих споруд.

Р. Фурман (Київ). Фрагменти монументального живопису Х століття з колекції Національного заповідника «Софія Київська».

В. Білоусова (Київ). Культові речі з колекції «Десятинна церква» НМІУ.

І. Костюк (Київ). Про дзвони Десятинної церкви.

Л. Строкова (Київ). Ювелірні вироби з колекції «Десятинна церква» НМІУ та МІКУ.

В. Білоусова (Київ). Ливарні форми ХІІ–ХІІІ століття з колекції НМІУ.

М. Панченко (Київ). Предмети з чорного металу у складі колекції «Десятинна церква».

В. Булгакова (Київ). Сфрагістичні пам’ятки. Печать митрополита Іоанна із матеріалів Десятинної церкви і проблема атрибуції ранніх митрополичих моливдовулів.

З. Зразюк (Київ). Нумізматичні знахідки на території Десятинної церкви.

М. Стрельник (Київ). Керамічні вироби з колекції «Десятинна церква» у НМІУ.

В. Зоценко, О. Гончаров (Київ). Скляні вироби.

М. Сергєєва (Київ). Кістяні та дерев’яні вироби з колекції «Десятинна церква» у НМІУ.

Г. Гончарова (Київ). Пряслиця з колекції «Десятинна церква».

Л. Клочко, Н. Бредіс (Київ). Дослідження текстилю.

У розділі «Каталог»

Хелен Еванс. Ювелірні вироби зі скарбів Десятинної церкви. Колекція Метрополітен Музею (Нью-Йорк).

С. Рябцева. Знахідки з розкопок Десятинної церкви у колекції Державного Ермітажу (Санкт-Петербург).

В. Залесська, О. Іванов, С. Рябцева. Кераміка.

З. Львова, Ю. Лесман, С. Рябцева. Намисто.

 

Науковий співробітник
науково-дослідного відділу
історико-археологічних досліджень МІДЦ
Андрій Чекановський


Повернутись до ІСТОРИЧНОЇ ХРОНОЛОГІЇ ЦЕРКВИ БОГОРОДИЦІ ДЕСЯТИННОЇ