VІІІ наукові читання, присвячені 185-річчю створення Тимчасового комітету для дослідження старожитностей у Києві

Submitted by admin on Fri, 04/24/2020 - 14:07

Шановні колеги!

Запрошуємо вас узяти участь у

VІІІ наукових читаннях Музею історії Десятинної церкви,

присвячених 185-річчю створення Тимчасового комітету
для дослідження старожитностей у
Києві,

які відбудуться 8 грудня 2020 року в Інституті археології НАН України
за адресою: вул. Григорія Сковороди, 9Б, відділ археології Києва

 

Планується розглянути й обговорити широке коло питань, повʼязаних із діяльністю Комітету – першої інституції, створеної для відкриття, дослідження та збереження давніх київських памʼяток. Комітет об’єднав учених щойно створеного в Києві університету і любителів старожитностей для вивчення історії міста, сприяв створенню першого київського музею та поширенню історичних знань.

Серед тем, які планується обговорити: діяльність Тимчасового комітету, результати перших археологічних досліджень Києва,зокрема Десятинної церкви;становлення археології як науки; історія наступників Тимчасового комітету – товариств, гуртків, осередків тощо, які продовжили науково-історичну працю; дослідження, вивчення тапроблеми збереження, музеєфікації і популяризації пам'яток матеріальної та духовної спадщини Києва й Київської Русі.

Перевагу при виборі тем буде надано новітнім дослідженням.

Робочі мови читань: українська, російська.

Заявки про участь у Читаннях із зазначенням назви теми доповіді та повною інформацією про себе (імʼя, по-батькові, прізвище, науковий ступінь, місце роботи, посада, контактний телефон, електронна адреса) просимо надати до 1 серпня 2020 року за адресою: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 21А або за електронними адресами: desitinnai@ukr.net; lizarhip@gmail.com (Архипова Єлизавета Іванівна).

 

За підсумками Читань заплановано видати збірку матеріалів.

Тексти доповідей мають бути надіслані до 15 вересня 2020 року.

Оргкомітет здійснює відбір запропонованих матеріалів.
У разі недотримання вимог доповідь може бути відхилена.

 

Вимоги до оформлення доповідей, що подаються:

обсяг до 15 сторінок форматом А4 (гарнітура TimesNewRoman, 14-й кегль, через 1,5 інтервала). Ілюстрації, надані в електронному вигляді у форматі tiff або jpeg, повинні мати роздільну здатність не менше 300 dpi. Підписи до ілюстрацій надаються окремим списком наприкінці тексту. Посилання на літературу оформляються напівкодом (у квадратних дужках: прізвище автора, рік видання, сторінка, номер малюнка). Наприклад: [Айналов 1895, с. 233–239; Лукомський 2000, с. 10, рис. 1].

Список літератури подається наприкінці статті за абеткою, наприклад:

- стаття в періодичному виданні: Журухина, Е. Ю., Храмченкова, Р. Х. 2012. Стеклоделательные мастерские Киевского Подола. Филология и культура, 3 (29), с. 226234;

- статтяв збірнику: Сагайдак, М. А., Сергеєва,М. С. 1999. Дослідження на Київському Подолі у 1998 р. Археологічнівідкриття в Україні 19981999 рр., с. 4042;

- монографія: Щапова, Ю. Л. 1972. Стекло Киевской Руси. Москва;

- тези: Архипова, Е. И. 2013. Каменная скульптура Южной Руси ХІІ–ХІІІ веков: между Востоком и Западом.Древнерусское искусство. 1963–2013. Итоги и перспективы: тезисы докладов международной конференции. Москва, 15–17 октября 2013 года. Москва, с. 6–8;

звіт: Сухобоков, О. В. 1986. Отчет о работах Левобережной славяно-русской экспедиции ИА АН УССР в 1986 г. Науковийархів ІА НАНУ, ф. е. 1986/31;

стаття в іноземному періодичному виданні: Kröger, J. 2007. AnIslamicMold.JournalofGlassStudies, 49, p. 265266;

монографія: Weitzmann, K. 1976. The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai: the Icons.Princeton.

До тексту додається анотація (укр., рос., англ. мовами) із зазначенням ключових слів. Текст має бути поданий в електронному варіанті у форматі Word (будь-якої версії), ілюстрації подаються окремо.

Автори несуть відповідальність за достовірність наведених фактів, повноту та системність висвітлення досліджуваних питань, написання власних імен та географічних назв, посилання на джерела та літературу.

 

Оплата витрат для учасників конференції за рахунок організації, яка відряджає.

Довідки за телефоном: 0508735306

 

Оргкомітет

Категорию: