Науково-дослідний відділ фондів

Головне завдання відділу – формування, вивчення та зберігання колекцій Музею. Пріоритетним напрямом роботи відділу є поповнення фондів усіма видами предметів, безпосередньо пов’язаними як із власне Десятинною церквою, так і з іменами людей, чия діяльність так чи інакше пов’язана із цим храмом.

Важливим аспектом діяльності відділу є встановлення зв’язків з іншими музейними установами, колекціонерами та представниками творчої інтелігенції для виявлення предметів, що представляють інтерес для Музею.

Співробітники відділу здійснюють складання наукових описів, науково-уніфікованих паспортів, довідок та коментарів до нових надходжень; активно беруть участь у науково-освітній, експозиційній, методичній діяльності Музею.

Увесь музейний фонд підлягає суворому державному обліку, який забезпечує його юридичну охорону та створює умови для вивчення й раціонального використання.

Завідувач відділу – Євгенія Борисівна Кудрявцева

Для контактів з Науково-дослідним відділом фондів Музею історії Десятинної церкви можна звертатися за електронною адресою: desitinnai@ukr.net або особисто за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 6