Науково-дослідний відділ фондів

Головне завдання відділу – формування, вивчення та зберігання колекцій Музею. Пріоритетним напрямом роботи відділу є поповнення фондів усіма видами предметів, безпосередньо пов’язаними як із власне Десятинною церквою, так і з іменами людей, чия діяльність так чи інакше пов’язана із цим храмом.

Важливим аспектом діяльності відділу є встановлення зв’язків з іншими музейними установами, колекціонерами та представниками творчої інтелігенції для виявлення предметів, що представляють інтерес для Музею.

Співробітники відділу здійснюють складання наукових описів, науково-уніфікованих паспортів, довідок та коментарів до нових надходжень; активно беруть участь у науково-освітній, експозиційній, методичній діяльності Музею.

Увесь музейний фонд підлягає суворому державному обліку, який забезпечує його юридичну охорону та створює умови для вивчення й раціонального використання.

Протягом 2018 року співробітники Науково-дослідного відділу фондів Музею історії Десятинної церкви продовжили створення електронної бази даних матеріалів, які походять з розкопок Десятинної церкви або пов’язані з його історією, що зберігаються у фондах музейних установ України. Електронна база поповнилася даними про предмети, пов’язаними з історією Десятинної церкви – 126 предметів (загалом 406 предметів).
Співробітниками Відділу по актам ПП прийнято: 605 предметів.
На постійне зберігання – до Основного фонду – 65 одиниць (з них 10 од. зб. переведено з НДФ), до науково-допоміжного – 540 одиниць, на тимчасове зберігання – 190 одиниць.
Станом на 01.01.2019 року у фондах Музею історії Десятинної церкви налічується 1389 предметів,
з них:
• в Основному фонді – 608 одиниць;
• у науково-допоміжному – 781 одиниця.
Проведено 5 засідань фондово-закупівельної комісії. Актами ведеться реєстрація руху музейних предметів.
За 2018 рік на предмети Основного фонду Музею було написано 53 науково-уніфіковані паспорти.

Завідувач відділу – Євгенія Борисівна Кудрявцева

Для контактів з Науково-дослідним відділом фондів Музею історії Десятинної церкви можна звертатися за електронною адресою: desitinnai@ukr.net або особисто за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 21А