Архипова Єлизавета | Нове про кам’яні та скляну іконки з колекції Богдана і Варвари Ханенків

Дослідження присвячено п’яти кам’яним іконкам та літику з колекції Богдана і Варвари Ханенків, які не ввійшли до каталогів їх зібрання, виданих на початку ХХ ст. У 1936 році вони були передані до Музею російського мистецтва і зникли після Другої світової війни. Ідентифікацію іконок здійснено за описами у списках до акта передачі 1936 року та зображеннями на фотографії планшета «Колекція барельєфних іконок. Росія ХVI–XIX ст. Фото початку ХХ ст.», яка зберігається в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Атрибуція іконок доводить, що майже всі є творами візантійського мистецтва ХІІ–ХІІІ ст.