Відділ видавничої роботи

Робота відділу спрямована на організацію видавничої діяльності та підтримування позитивного іміджу Музею історії Десятинної церкви через якісну друковану продукцію, пропагування наукового доробку співробітників Музею, закріплення їхніх авторських прав.

Співпрацюючи з усіма науковими підрозділами Музею, колектив відділу вважає своїм основним завданням за допомогою використання друкованих видань і сучасних інформаційних технологій долучати відвідувачів Музею і гостей нашого сайту до цінностей багатовікової культури України, сприяти позиціонуванню Музею в широкому інформаційному просторі як сучасного науково-освітнього центру.

Діапазон діяльності Відділу є досить широким – від розміщення на сайті Музею всього спектру інформації про нього до виготовлення й поширення різноманітної друкованої продукції, а саме: періодичного друкованого видання, збірників наукових праць (тез, доповідей, матеріалів конференцій та інших заходів), науково-методичних посібників, монографій, путівників, каталогів, альбомів тощо.

Діяльність Відділу видавничої роботи безпосередньо пов’язана з результатами наукової праці, що проводиться в Музеї. Наукові студії працівників Музею є тим фундаментом, на якому вибудовується й утверджується концепція розвитку Музею та його авторитет.

На початковому етапі завдяки творчим зусиллям співробітників відділу було розроблено логотип Музею, який допомагатиме ідентифікації нашого закладу і висвітлюватиме його лозунг –  «Знаємо стільки, скільки пам’ятаємо»

Першим виданням, яке здійснили співробітники Відділу видавничої роботи спільно з Відділом науково-дослідної роботи, став Збірник доповідей Круглого столу «Культурно-релігійне значення Десятинної церкви для сучасної України та перспективи музеєфікації її решток».

У рамках співпраці з іншими структурними підрозділами Відділ видавничої роботи допомагає здійснювати художнє оформлення музейних заходів. Так, до Свята дитячого малюнка «Давній Київ очима дітей» було розроблено макети й виготовлено Дипломи та Подяки учасникам цього дійства.

До відкриття виставок «Двадцять поглядів на Ісуса Христа», «Великодня писанка», «Красень Київ», «Шлях у минуле Десятинної церкви», «Відродження давніх традицій», «Акт злуки: шлях до єдності України» виготовлено афіші, запрошення та прес-релізи.

Серед досягнень Відділу – виготовлення буклету із зображенням оригінальних фотографій та листівок кінця XIX – початку ХХ ст., які експонувалися на виставці, присвяченій київській церкві Різдва Пресвятої Богородиці (Десятинній), що була зведена за проектом архітектора В.П. Стасова.

Також стараннями співробітників Відділу побачив світ буклет «Три народження Десятинного храму» з нагоди проведення костюмованого дійства-екскурсії в Музеї історії Десятинної церкви.

Важливим підсумком щорічної роботи колективу є видання науково-популярного щорічника, що дістав назву «Opus mixtum». Це офіційний орган Музею, який інформує читачів про професійну діяльність нашого закладу та розміщує на своїх сторінках публікації співробітників.

Докладніше оглянути три номери журналу можна на сторінці нашого сайту «Публікації». На цій же сторінці всі охочі мають можливість ознайомитися з десятками наукових та науково-популярних статей науковців нашого Музею та інших науково-освітніх закладів.

Очолює відділ Тетяна Анатоліївна Клименко.