До Міжнародного дня музеїв

Submitted by admin on Tue, 05/17/2022 - 19:56

Виставка

10 років архітектурно-археологічних досліджень

Чернігівської археологічної експедиції

Національного університету

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

 

 
Чернігівська археологічна експедиція Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка була утворена в 2012 році. Від того часу вона систематично здійснює архітектурно-археологічні дослідження пам’яток мурованого будівництва на території Чернігова та Чернігівської області.  
Незмінний керівник експедиції – доцент Університету Олена Черненко, а її учасники – співробітники Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» Тетяна Новик і Павло Солобай, а також провідний науковий співробітник Музею історії Десятинної церкви Роман Луценко. У роботі експедиції систематично беруть участь студенти-практиканти й аспіранти цього закладу, які набувають практичних навичок дослідницької та пам’яткоохоронної діяльності, а також співробітники музейних установ і заповідників Чернігівської області, які опікуються збереженням вітчизняної культурної спадщини. 
У 2012–2014 роках головним об’єктом досліджень експедиції став чернігівський Спасо-Преображенський собор початку ХІ ст. У 2013–2020 роках здійснювалися дослідження забудови Єлецького Свято-Успенського монастиря ХІІ–ХVІІІ ст. (Петропавлівської церкви з трапезною ХVІІ ст., покоїв настоятеля з прилеглим комплексом підземних споруд тощо). Упродовж 2015–2016 років експедиція досліджувала Іллінську церкву ХІІ ст., у 2016 році – Катерининську церкву ХVІІІ ст. в Чернігові. Паралельно у 2015–2020 роках здійснювався комплекс робіт на території Чернігівської фортеці Х–ХVІІІ ст. (у тому числі проводилися роботи, пов’язані з консервацією залишків міського магістрату ХVІІІ ст.), дослідження Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря (2015, 2021 роки), Спасо-Преображенського монастиря в Новгороді-Сіверському (2013 рік) та 
Іллінської церкви в Коропі (2019 рік). Колекції знахідок, зібраних під час досліджень, поповнили зібрання Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній», Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського, Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника «Слово о полку Ігоревім», Коропського регіонального історико-археологічного музею, Мезинського археологічного науково-дослідного музею ім. В. Є. Куриленка Мезинського національного природного парку. 
Розкопки та розчистки, архітектурно-археологічні обміри досліджуваних об’єктів, фіксація графіті, визначення місць видобутку та виробництва будівельних матеріалів – далеко не повний перелік робіт, здійснених експедицією впродовж 2012–2021 років. Матеріали досліджень систематично вводяться в науковий обіг, використовуються в реставраційній, пам’яткоохоронній та музейній роботі. Серед іншого, їм була присвячена низка публікацій у щорічнику Музею історії Десятинної церкви «Opus mixtum». Результати досліджень використано також для створення каталогу «Пам'ятки монументальної архітектури Північного Лівобережжя України ХІ–ХІІІ ст.» (Чернігів, 2019) та видання «Монументальна архітектура Чернігівщини XVII–XVIII ст. Методичні рекомендації для дослідження та датування» (Чернігів, 2018), з якими можна ознайомитися на сторінці керівника експедиції в Аcademia.edu

 

Категорию: