Наукові

Щербань Анатолій | До питання вивчення першої облицювальної кераміки на Русі – плиток з Десятинної церкви
Sat, 02/15/2014 - 22:27,

У статті подано коротку характеристику полив’яних плиток доби Русі, знайдених під час розкопок на території Десятинної церкви. Акцентовано увагу на їхньому декорі. Проаналізовано основні гіпотези щодо технології його нанесення.

В статье дана краткая характеристика поливных плиток времен Руси, найдених во время раскопок на территории Десятинной церкви. Акцентировано внимание на их декоре. Проанализированы основные гиппотезы о технологи его нанесения.

 

Капустін Кирило | Знахідки золотоординського та литовського часів з Києва (за матеріалами досліджень 1940–1950-х років)
Sat, 02/15/2014 - 22:15,

У статті проаналізовано археологічні колекції, зібрані в ході розвідок 1940–1950-х років. Введено до наукового обігу нові дані стосовно знахідок золотоординського та литовського часів з Києва.

В статье проанализированы археологические коллекции, собранные во время разведок 1940–1950-х годов. Введены в научный оборот новые данные о находках золотоордынского и литовского времен из Киева.

The article is devoted to the analysis of archaeological collections discovered threw explorations of 1940–1950 of the XX ct. New data about the findings of Golden Horde and Lithuanian times were introduced in the article.

 

Pages