Південний палац

The "Southern Palace"
of the late 10th century

Разом з Десятинною церквою, «Західним» та «Східним» «палацами» в давньоруський час входив до складу храмово-палацового комплексу київського Дитинця.
Мурована кам’яна споруда видовженої прямокутної форми, розміром 46 × 11,5 м, орієнтована по осі південь–північ.
Будівля складалася з 3 приміщень: центральне – прямокутне, бічні – квадратні.
Фундаменти мали ширину 1,5–1,7 м та були заглиблені на понад 1,2 м від рівня давньої поверхні.
На дні фундаментних ровів знаходилися дерев’яні лежні по чотири в ряд, скріплені поперечними балками та залізними костилями. Проміжки між балками ущільнені дерев’яними кілками.
Фундаменти змуровані переважно з червоного кварциту та залізистого пісковику на вапняному розчині з домішками цем’янки.
Будівельна техніка, кам’яна сировина та особливості використаної цегли свідчать, що цей палац споруджувався одночасно з Десятинною церквою.

Залишки «Південного палацу» були вперше виявлені П. Горюновим (1868 р.) та досліджувалися Д. Мілєєвим (1911 р.), С. Вельміним (1914 р.), Г. Івакіним (2005 р., 2016 р).

Architectural site of the late 10th century.

The remnants of the foundations were discovered during excavations in 1868 and 1893 and were taken out for the construction of other buildings. The palace was excavated by D. Mileyev in 1910 – 1911, S. Velmin in 1914, I. Samoilovski in 1939 and G. Ivakin in 2005 and 2016.

The building was of 46 × 11.5 m large. The foundations were of the 1.5 – 1.7 m wide and more than 1,2 m deep from the level of the ancient surface. On the bottom of foundation ditches were wooden rim boards lying on four in row fastened by transverse beams and iron spikes. The gaps between the beams are sealed with wooden pegs. The foundation masonry was made of the red quartzite and iron-bearing sandstone (the bottom raw) on the lime mortar with crushed brick (special filler). The building was divided into three rooms – the rectangular central one and square laterals. The strength of the foundations indicates that the building was two-levelled.

Construction technique, the stone masonry and use of bricks indicate that the Southern Palace was erected simultaneously with the Desyatynna Church.


Джерела:

1. Каргер М.К. Древний Киев. – Москва; Ленинград, 1961. – Т. 2. – С. 67–72.
2. Ёлшин Д.Д.О «монументальной архитектуре» Киева в X в. // Диалог культур и народов средневековой Европы. К 60-летию со дня рождения Евгения Николаевича Носова. – Санкт-Петердутрг: Дмитрий Буланин, 2010. – С. 151–164.
3. Ёлшин Д.Д. Организация монументального строительства в Киеве в конце X века // Русь эпохи Владимира Великого: государство, церковь, культура: материалы Международной научной конференции в память тысячелетия кончины святого равноапостольного князя Владимира и мученического подвига святых князей Бориса и Глеба, Москва, 14–16 октября 2015 г. – Москва; Вологда: Древности Севера, 2017. – С. 242–254.
4. Звід пам’яток історії та культури України. – Київ, 1999. – Кн. 1. – Ч. 2. – С. 322–323.
5. Козюба В. Дослідження садиби Десятинної церкви у Києві в 1908–1914 рр. (за матеріалами щоденників Д.В. Мілєєва) // RUTHENICA. – Київ, 2005. – Т. ІV. – С. 208–209.


Ілюстрації:

Illustrations:


 1. Північна частина палацу під час розкопок 1911 р. 
The northern part of the palace during the excavation in 1911.

 2. Залишки мурування  фундаментів палацу, виявлені під час розкопок 2005 р. 
Remains of the foundation of the palace found during the excavations in 2005.

 3. Залишки мурування  фундаментів палацу, виявлені під час розкопок 2016 р.
Remains of the foundation of the palace found during the excavations in 2016.

 4. Південний палац за  реконструкцією Ю. Асєєва на макеті «Стародавній Київ». 
Southern Palace for the reconstruction of Yu. Aseyev on the model "Ancient Kiev".