Науково-дослідний відділ історико-археологічних досліджень

Відділ є структурним підрозділом Музею історії Десятинної церкви, що спрямований на здійснення наукових досліджень історії Десятинної церкви Києва, її решток та культурної спадщини Русі-України доби середньовіччя.

До складу відділу входять: завідувач Відділу, п’ять провідних наукових співробітників, один старший науковий співробітник та один науковий співробітник. На даний час два науковці Відділу мають наукові ступені кандидата історичних наук, три наукові співробітники – здобувачі наукового ступеня кандидата історичних наук.

Журухіна Олена Юріївна – завідувач відділу. Коло наукових зацікавлень: вироби зі скла та напівкоштовного каміння часів Давньої Русі.

Ананьєва Тетяна Борисівна – провідний науковий співробітник. Коло наукових зацікавлень: джерелознавство, локальна історія, історія розвитку києвознавчої думки, діяльність митрополіта Київського Євгенія (Болховітінова), дослідження київських старожитностей у першій половині ХІХ ст.

Дятлов Владислав Анатолійович – провідний науковий співробітник. Коло наукових зацікавлень: церковна історія, ієротопія, агіографія, археологія.

Козюба Віталій Костянтинович провідний науковий співробітник, кандидат історичних наук.
Коло наукових зацікавлень: історична топографія Давнього Києва, історична географія Київської землі, давньоруська архітектура, історична демографія.

Кукуішко Артур Анатолійович – старший науковий співробітник. Коло наукових зацікавлень: історія Християнської Церкви, церковна археологія, церковне зодчество та іконопис.

Хамайко Наталя Віталіївна – провідний науковий співробітник. Коло наукових зацікавлень: історія та археологія міст Давньої Русі, світогляд давньоруського населення.

Чміль Леся Володимирівна – провідний науковий співробітник, кандидат історичних наук. Коло наукових зацікавлень: пізньосередньовічна та ранньомодерна кераміка.

Чекановський Андрій Анатолійович – науковий співробітник. Коло наукових зацікавлень: дрібна керамічна пластика XVIІ –XIXст.

 

Основними завданнями Відділу є:

- Науково-дослідна та науково-освітня робота з вивчення історії Десятинної церкви Києва та культурної спадщини Русі-України доби середньовіччя за напрямами:

 • проведення науково-дослідних робіт в галузі археології (введення до наукового обігу результатів археологічних досліджень Київського Дитинця);
 • організація та проведення наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, симпозіумів, багатовекторних медієвістичних та славістичних студій;
 • популяризація та впровадження надбань української матеріальної і духовної культури.

Відділом запроваджено щорічні Наукові читання Музею історії Десятинної церкви. Проведення перших Наукових читань, приурочених 1025-річчю хрещення України-Русі, було заплановано на 7 жовтня 2013 року.

 

У 2013 році науковці Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень Музею історії Десятинної церкви мали такі напрацювання:

І. Співробітниками Відділу 28 січня 2013 року в конференц-залі МІДЦ проведено Круглий стіл «Культурно-релігійне значення Десятинної церкви для сучасної України та перспективи музеєфікації її решток». Результатом цього заходу став друкований Збірник доповідей (з електронним варіантом доповідей можна ознайомитися в розділі ПУБЛІКАЦІЇ на сайті Музею).

ІІ. Участь у конференціях, круглих столах і семінарах:

 1. ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» (с.н.с. Є.С. Калашник, м. Київ, 20–21.03.2013 р.);
 2. IV щорічна студентська конференція «Студентська наука в духовній школі» (п.н.с. к.і.н. І.В. Хроненко, м.  Київ, 02.04.2013 р.);
 3. Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні» (п.н.с. к.і.н. І.В. Хроненко, м. Київ, 11–12.04.2013 р.);
 4. Х Міжнародна студентська наукова археологічна конференція «Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи» (п.н.с. К.М. Капустін, с.н.с. Є.С. Калашник, м. Чернігів, 12–14.04.2013 р.) – заочна участь;
 5. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю Могилівського державного університету ім. А.А. Кулешова: «Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук» (с.н.с. Є.С. Калашник, м. Могилів (Білорусь), 18–19.04.2013 р.) – заочна участь;
 6. Круглий стіл «Д.Я. Самоквасов і розвиток археологічних досліджень на Чернігіво-Сіверщині (до 170-річчя від дня народження)» (н.с. М.А. Андрієвський, м. Чернігів, 15.05.2013 р.) – заочна участь;
 7. ХІ Міжнародна наукова конференція «Церква – наука – суспільство: питання взаємодії», приурочена Київському митрополиту Євгенію (Болховітінову)  (п.н.с. к.і.н. І.В. Хроненко, п.н.с. к.і.н. Л.В. Чміль, п.н.с. Н.В. Хамайко, м. Київ, 29–31.05.2013 р.);
 8. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження, консервація та реставрація музейних пам’яток: досягнення, тенденції розвитку» (п.н.с. К.М. Капустін, м. Київ, 27–31.05.2013 р.);
 9. Науково-практичний семінар «З історії чернігівських фортифікаційних споруд та будівель на території стародавнього Дитинця» (н.с. М.А. Андрієвський, м. Чернігів, 12.06.2013 р.) – заочна участь;
 10. Науково-практична конференція «Кролевеччина від давнини до сьогодення» (п.н.с. Є.С. Калашник, м. Кролевець Сумської обл., 20.09.2013 р.) – заочна участь;
 11. IV Конотопські читання (п.н.с. Є.С. Калашник, м. Конотоп Сумської обл., 26.09.2013 р.) – заочна участь;
 12. Міжнародна науково-практична конференція «Проблемы аграрной истории и археологии Восточной Европы» (п.н.с. К.М. Капустін, м. Брянськ (Російська Федерація), 2627.09.2013 р.) – заочна участь;
 13. «Наукові студії М.І. Сікорського» (п.н.с. Є.С. Калашник; 10-12.10.2013 р., м. Переяслав-Хмельницький Київської обл.);
 14. Міжнародна наукова конференція: «VII век в Поднепровье и Поочье: проблема смены археологических культур (к 90-летию со дня рождения В.В. Кропоткина)» (п.н.с. к.і.н. О.В. Комар, м. Москва (Російська Федерація), 01.11.2013 р.) – заочна участь.

ІІІ. Опубліковані статті на сайті МІДЦ (розділ «Публікації»):

 1. «Проблема музеефикации остатков Десятинной церкви: без права на ошибку» (п.н.с. В.А. Дятлов);
 2. «Развитие виртуального “Музея истории Десятинной церкви”. Виртуальный музей – роскошь или необходимость?» (п.н.с. Р.М. Наздрачов);
 3. «Значення Десятинної церкви у справі християнізації Русі» (п.н.с. Д.В. Розумець);
 4. «София Киевская: цена главного вопроса» (п.н.с. В.А. Дятлов);
 5. «Истоки Почаева: историография и традиция» (п.н.с. В.А. Дятлов);
 6. «Преподобный Досифей Киевский – «он» или «она»?» (п.н.с. В.А. Дятлов);
 7. «Вплив Афонf на ісихазм у православній іконографії» (п.н.с. к.і.н. І.В. Хроненко);
 8. «Десятинна церква святителя Петра Могили та деревʼяні храми Лівобережної Гетьманщини» (п.н.с. Є.М. Калашник);
 9.  «Восстановленные и разрушенные храмы Слобожанщины. Храмы с. Андреевка» (п.н.с. Р.М. Наздрачов);
 10. «Музеєфікація Десятинної церкви: археологічний аспект» (к.і.н. п.н.с. О.В. Комар);
 11.  «Скло у складі музейних колекцій: проблеми та перспективи» (п.н.с. Е. Починок);
 12. «Перспективи формування зібрання Музею історії Десятинної церкви» (п.н.с. Н.В. Хамайко);
 13. «Киевские археологические съезды 1874 и 1899 годов» (к.і.н. п.н.с. І.В. Хроненко);
 14. «Побутова кераміка післямонгольського часу із садиби Десятинної церкви» (к.і.н. п.н.с. Л.В.Чміль);
 15. «Бастіонні укріплення заміської резиденції гетьмана Івана Мазепи на Гончарівці» (н.с. М.А. Андрієвський);
 16. «Натільний хрест із нових розкопок на Київському Подолі» (п.н.с. Н.В. Хамайко);
 17. «Відновлені церкви України. Батуринська деревʼяна Воскресенська церква» (н.с. М.А. Андрієвський);
 18. «Нові дані про Київські об’єкти Литовської доби (п.н.с. К.М. Капустін);
 19. «Знахідки золотоординського та литовського часів із Києва (за матеріалами досліджень 1940-х – 1950-х рр. ХХ ст.)» (п.н.с. К.М. Капустін);
 20. «Храм Параскеви-П’ятниці в Чернігові» (н.с. М.А. Андрієвський);
 21. «Значення археологічних досліджень київських храмів і монастирів для датування артефактів» (к.і.н. п.н.с. Л.В. Чміль).

ІV. Виголошення наукових доповідей у залі засідань МІДЦ:

 1. «Печерні монастирі і міста гірського Криму» (н.с. М.А. Андрієвський, 29.07.2013 р.);
 2. «Виповзівський археологічний комплекс: історія та перспективи досліджень» (п.н.с. К.М. Капустін, 19.08.2013 р.);
 3. «Вінницька археологічна експедиція: участь співробітників Музею» (п.н.с. Є.С. Калашник, 23.09.2013 р.);
 4. «Наукові свідчення святості мощей преподобних отців Києво-Печерської лаври» (н.с. М.А. Андрієвський, 30.09.2013 р.);
 5. «“Андріївський округ”: стан церков минулого та сьогодення» (с.н.с. Р.М. Наздрачов, 21.10.2013 р.);
 6. «“Дохристиянська” монументальна архітектура Старокиївської гори» (к.і.н. п.н.с. О.В. Комар, 04.11.2013 р.);
 7. «До питання про функціонування Десятинної церкви у XVI ст.» (к.і.н. п.н.с. Л.В. Чміль, 11.11.2013 р.).

V. П.н.с. В.А. Дятловим складено коментар до російськомовного перекладу книги Афанасія Кальнофойського «Тератургіма» (1638 р.) зі згадкою про заходи Київського митрополита свт. Петра Могили щодо решток Десятинної церкви. Переклад з коментарем вийшли друком до ювілею 1025-річчя Хрещення Русі.  

VI. Створено Історичну хронологію Десятинної церкви.

VII. Наукове опрацювання матеріалів, розміщених на сайті Музею історії Десятинної церкви.

 

Основні напрацювання Відділу за 2014 рік:

І. Виголошення наукових доповідей у залі засідань МІДЦ:

 1. «Проблема наступництва язичницьких і християнських сакральних місць на прикладі Борисоглібського собору в м. Чернігові»; «Графічні джерела XVII–XIX ст. із зображенням фортифікаційних споруд Старокиївської гори» (с.н.с. В.С. Жигола);
 2. «Чи існував Боричів узвіз?» (к.і.н. п.н.с. О.В. Комар);
 3. «Археологічні пам’ятки Межигір’я: нові дослідження» (к.і.н. п.н.с. Л.В. Чміль, п.н.с. Н.В. Хамайко);
 4. «До питання археології реліквій середньовіччя» (к.і.н. п.н.с. І.В. Хроненко);
 5. «Пантеон князя Володимира в Києві: спроба ретроспективного аналізу» (канд. наук з держ. упр. п.н.с. В.М. Петрик);
 6. «Водний транспорт слов’ян у ранньому середньовіччі (за писемними джерелами)» (н.с. М.А. Андрієвський);
 7. «Музеєфікація Софії Полоцької» (п.н.с. Н.В. Хамайко);
 8. «Литовський замок e Києві» (п.н.с. К.М. Капустін);
 9. «Софійська брама в другій половині XVII – XVIII ст.» (с.н.с. В.С. Жигола);
 10. «Псевдоправославна церква «Божої Матері Державна» («Богородичний Центр») Іоанна Береславського та її діяльність в Україні» (канд. наук з держ. упр. п.н.с. В.М. Петрик);
 11. «Кераміка другої половини XIІІ – ХІХ ст. з розкопок Михайлівського Золотоверхого монастиря» (к.і.н. п.н.с. Л.В. Чміль);
 12. «Георгіївська церква Видубицького монастиря як пам’ятка архітектури доби Гетьманщини» (п.н.с. Л.В. Калайда);
 13. «Чигиринська церква Петра і Павла. Доля пам’ятки» (с.н.с. В.С. Жигола);
 14. «Десятинна церква: щодо міфології та реальності» (канд. наук з держ. упр. п.н.с. В.М. Петрик);
 15. «Новітні дослідження Виповзівського археологічного комплексу» (п.н.с. К.М. Капустін, с.н.с. В.С. Жигола);
 16. «Досвід музеєфікації скельного монастиря Аладжи» (к.і.н. п.н.с. О.В. Комар, п.н.с. Н.В. Хамайко);
 17. «Исследование христианских реликвий (по материалам Всероссийских археологических съездов на территории Украины в конце XIX – начале ХХ вв.)» (к.і.н. п.н.с. І.В. Хроненко);
 18. «Вигадки та міфи з історії Десятинної церкви» (канд. наук з держ. упр. п.н.с. В.М. Петрик);
 19. «Історична гіпотеза як джерело церковної традиції» (п.н.с. В.А. Дятлов);
 20. «До питання про метрологію плану Десятинної церкви» (к.і.н. п.н.с. О.В. Комар);
 21. «Камернi поховання некрополя Десятинної церкви: проблеми iнтерпретації» (п.н.с. Н.В. Хамайко);
 22. «Гончарні горни на Старокиївській горі: до постановки проблеми» (к.і.н. п.н.с. Л.В. Чміль);
 23. «Матеріали золотоординського та литовського часів на території Києва» (п.н.с. К.М. Капустін);
 24. «Рови укріплень Старокиївської гори у другій половині XVII ст.» (с.н.с. В.С. Жигола);
 25. «Морфологічна та технологічна характеристика намиста з поховань давньоруського часу на території Десятинної церкви» (н.с. О.Ю. Журухіна).

ІІ. Опубліковано статті на сайті МІДЦ (розділ «Публікації»)

 1. «Прояви неоязичництва на теренах України» (канд. наук з держ. упр. п.н.с. В.М. Петрик);
 2. «Знахідки золотоординського та литовського часів з Києва (за матеріалами досліджень 1940–1950-х років)» (п.н.с. К.М. Капустін);
 3. «Царські врата Борисо-Глібського монастиря м. Чернігова як свідчення постановки храмів св. Володимиром на капищах язичників» (н.с. М.А. Андрієвський);
 4.  «Природні умови як фактор політичних та ідеологічних змін на початку правління князя Володимира в Києві» (канд. наук з держ. упр. п.н.с. В.М. Петрик);
 5. «Чигиринська церква Петра і Павла. Доля Пам’ятки» (с.н.с. В.С. Жигола);
 6. «Софійська брама в другій половині XVII – XVIII ст.» (с.н.с. В.С. Жигола);
 7. «Територія Межигірського монастиря як архелогічна памʼятка» (к.і.н. п.н.с. Л.В. Чміль, п.н.с. Н.В. Хамайко);
 8.  «Питання духовної освіти на Місіонерському зʼїзді в Києві (1908)» (к.і.н. п.н.с. І.В. Хроненко).

ІІІ. Підвищення кваліфікації

 1. Участь у конференції «Археологічні студії: проблеми та перспективи – 2014» (н.с. М.А. Андрієвський);
 2. Ознайомлення з мистецькими виставками та  науково-дослідною роботою Національного заповідника «Софія Київська» (усі науковці відділу);
 3. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий аспекти» (к.і.н. п.н.с. І.В. Хроненко);
 4. Участь у Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Перші наукові читання, присвячені пам’яті доктора історичних наук професора О. І. Путра» (к.і.н. п.н.с. І.В. Хроненко);
 5. Участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми та шляхи захисту духовної безпеки держави, особи і суспільства» (усі науковці відділу);
 6. Участь у ХІІ Міжнародній науковій конференції «Церква–наука–суспільство», присвяченій пам’яті Київського митрополита Євгенія (Болховітінова) (к.і.н. п.н.с. І.В. Хроненко, к.і.н. п.н.с. Л.В. Чміль, п.н.с. Н.В. Хамайко);
 7. Ознайомилення з постійними виставками та  науково-дослідною роботою  Національного музею історії України (усі науковці відділу);
 8. Участь у семінарі з обміну досвідом у сфері культури між Україною і Польщею (с.н.с. В.С. Жигола).

 

Основні напрацювання Відділу за 2015 рік:

І. 12 виголошених наукових доповідей у залі засідань МІДЦ (усі наукові співробітники Відділу).

ІІ. 11 опублікованих статей на сайті МІДЦ (у розділі «Публікації»):

 1. н.с. Журухіна О.Ю. Намисто з археологічних розкопок Десятинної церкви та Старокиївської гори.
 2. с.н.с. Жигола В.С. До питання відновлення давньоруських укріплень Старокиївської гори в середині XVII століття.
 3. канд. наук з держ. управл. п.н.с. Петрик В.М. Народознавчо-просвітницьке товариство «Факел».
 4. к.і.н. п.н.с. Чміль Л.В. Імпортна кераміка XIV-XVIII століть з монастирських комплексів Києва.
 5. п.н.с. Жигола В.С. Предтеченський вивід укріплень Старокиївської гори в другій половині XVII — середині XVIII ст.
 6. п.н.с. Капустін К.М. Пам’ятки Дніпровського Лівобережжя Х-ХІІІ ст. (за результатами досліджень І.І. Ляпушкіна 1947 р.).
 7. н.с. Журухіна О.Ю. Скляні вироби з розкопок Михайлівського Золотоверхого монастиря (результати досліджень 1998 року).
 8. с.н.с. Кукуішко А.А. Давньоруська паломницька писемність, її ґенеза й функції як джерело вітчизняної церковної історії та збереження й передачі інформації про християнські святині.
 9. п.н.с. Капустін К.М. Археологічні дослідження Литовського замку.
 10. к.і.н. п.н.с. Чміль Л.В., п.н.с. Хамайко Н.В. Виробничий осередок XVII-XIX ст. в урочищі Гончарі м. Києва.
 11. к.і.н. п.н.с. Комар О.В. «Хозарія і Русь» Михайла Брайчевського.

ІІІ. Усі співробітники Відділу брали участь у третіх Наукових читаннях, результатом яких став черговий випуск бюлетеня МІДЦ «Opus mixtum» № 3.

Також опубліковано статті в інших друкованих виданнях:

 1. Чміль Л. Імпортна кераміка XIV-XVIII століть з монастирських комплексів Києва // Церква–наука–суспільство : питання взаємодії. Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції. – Київ, 2015. – С. 35–38.
 2. О. Журухіна. Давньоруське скло на київському Подолі // Пам’ятки України. – №5-6 (213-214). – Київ, 2015. – С. 50-55.
 3. М. Сагайдак, Н. Хамайко, О. Комар. Спаський розкроп давньокиївського Подолу // Пам’ятки України. – №5-6 (213-214). – Київ, 2015. – С. 20-31.
 4. Нестеровський В., Журухіна О. Коштовне каміння київського Подолу ХІ-ХІІІ століть // Коштовне та декоративне каміння. – №1 (79). – Київ, 2015. – С. 16-20.
 5. Чміль Л.В. Керамічний посуд другої половини ХІІІ–ХІХ ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря // Болховітіновський щорічник 2013/2014. – К., 2015. – С. 85-136.
 6. А.В. Комар. Платёжные слитки черниговского типа // Города и веси средневековой Руси: Археология, история, культура. -  Москва-Вологда: Древности севера, 2015. - С.531-541.
 7. Хамайко Н.В., Колтовой М.О., Журухіна О.Ю. Бурштин з археологічних розкопок Київського Подолу 2008 р. // Вісник Національного науково-природничого музею. – К., 2014. – Т. 12. – С. 14-19.

ІV. Підвищення кваліфікації: протягом поточного року співробітники МІДЦ прийняли участь у 10 наукових заходах з 22 доповідями.

V. Видання книги п.н.с. Дятлова В.А. «Креститель Киевской Руси. Житие св. равноапостольного князя Владимира». – К.: Мистецтво, 2015. – 112 с. : ил.

VІ. Участь п.н.с. Хамайко Н.В. у презентації книги «Слов’янська міфологія» (Київ, 17 лютого 2015 р.)., а також інтерв’ю п.н.с. Дятлова В.А. «Про св. князя Володимира (з нагоди 1000-літнього ювілею його преставлення)» для радіо 105fm.

VІІ. Члени редакційної колегії журналу «Opus mixtum» (к.і.н. п.н.с. Комар О.В. та к.і.н. п.н.с. Чміль Л.В.).

VІІІ. Організаційна робота: к.і.н. п.н.с. Чміль Л.В. – співорганізатор наукової конференції «Київське Полісся: історія, археологія, етнографія» (м. Іванків Київської обл., 9-11 вересня 2015 р.).

 

Основні напрацювання Відділу за 2016 рік:

І. 2 виголошені наукові доповіді у залі засідань МІДЦ (зав. відділом Журухіною О.Ю. та п.н.с. Дятловим В.А.).

ІІ. 5 опублікованих статей на сайті МІДЦ (у розділі «Публікації»):

 1. п.н.с. Козюба В.К. Загадка Ірининської церкви.
 2. п.н.с. Ананьєва Т.Б. До біографії київського будинку: вулиця Велика Житомирська, 6-а.
 3. п.н.с. Ананьєва Т.Б. Відкриття Золотих воріт за даними щоденника Кіндрата Лохвицького (1832–1833).
 4. с.н.с. Кукуішко А.А. Десятинная церковь эпохи князя Владимира и ее богослужебные функциональные особенности.
 5. н.с. Чекановський А.А. Літописні повідомлення про топографію Києва ІХ – Х ст.

3 брошури:

 1. п.н.с. Дятлов В.А. Святой князь Владимир в истории Десятинной церкви и Киево-Печерского патерика;
 2. к.і.н., п.н.с. Козюба В.К. Церква Богородиці Десятинна у Києві (короткий історичний нарис);
 3. к.і.н., п.н.с. Комар О.В. Княжі знаки з розкопок Десятинної церкви.

ІІІ. Співробітники Відділу брали участь у четвертих Наукових читаннях, результатом яких став черговий випуск бюлетеня МІДЦ «Opus mixtum» № 4. Також опубліковано статті в інших друкованих виданнях:

 1. Хамайко Н.В. Печати княгини Марии // Stratum plus. – 2015. – №6. – С. 231–244.
 2. Хамайко Н.В. Гральні набори з розкопок П.І. Смолічева із заплавного могильника Шестовиці // Археологія. – 2016. – №1. – С. 69–78.
 3. Комар О.В. – розділи колективної науково-популярної монографії: Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів. Прадавня Україна, Русь і походження українців. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 с.
 4. Козюба В. Давні укріплення півночі Київського Полісся: стан і перспективи дослідження // Київське Полісся: історія, археологія, етнографія: Матеріали Всеукр. наук. істор.-краєзнавч. конф. (м. Іванків, 9-11 вересня 2015 р.). – Іванків, 2016. – С. 20–24.
 5. Журухіна О. Вироби зі скла з розкопок давнього Чорнобиля (за результатами досліджень останніх трьох років) // Київське Полісся: історія, археологія, етнографія: Матеріали Всеукр. наук. істор.-краєзнавч. конф. (м. Іванків, 9-11 вересня 2015 р.). – Іванків, 2016. – С. 28–30.
 6. Чміль Л., Козюба В., Чекановський А. Археологічні розвідки в Іванківському районі у 2013-2014 рр. // Київське Полісся: історія, археологія, етнографія: Матеріали Всеукр. наук. істор.-краєзнавч. конф. (м. Іванків, 9-11 вересня 2015 р.). – Іванків, 2016. – С. 35–41.
 7. Гунь М., Оногда О., Чміль Л. Порівняльний аналіз керамічних комплексів поселень Ходосівка-Рославське та Іванків-3 // Київське Полісся: історія, археологія, етнографія: Матеріали Всеукр. наук. істор.-краєзнавч. конф. (м. Іванків, 9-11 вересня 2015 р.). – Іванків, 2016. – С. 42–45.
 8. Хамайко Н. Особливості традиційного жіночого убору древлянського та сіверянського населення Русі Х-ХІ ст. // Київське Полісся: історія, археологія, етнографія: Матеріали Всеукр. наук. істор.-краєзнавч. конф. (м. Іванків, 9-11 вересня 2015 р.). – Іванків, 2016. – С. 50–53.
 9. Хамайко Н.В. Кам’яні гральні фігурки з Шестовицького городища // Колекція Наукових фондів Інституту археології НАН України / Археологія і давня історія України. – 2016. – Вип. 1 (18). – С. 51–57.
 10. Капустін К.М., Журухіна О.Ю. Скляні вироби Городська (за матеріалами досліджень 1940-1950-х рр.) // Колекція Наукових фондів Інституту археології НАН України / Археологія і давня історія України. – 2016. – Вип. 1 (18). – С. 104–109.
 11. Леся Чміль, Наталя Хамайко. Гончарна слобода Києва XVII–XIX ст. // Наукові студії: зб. наук. праць / Історико-краєзнавчий музей м. Винники; Інститут археології Жешівського університету. – Винники; Жешів; Львів: Апріорі, 2015. – Вип. 8. Давні майстерні та виробництво у Вісло-Дніпровському регіоні. – С. 401–420.
 12. Журухина Е.Ю. Украшения из стекла: тенденции и проблемы исследования находок Киевского Подола // Стекло Восточной Европы с древности до начала ХХ века – СПб. : Нестор-История, 2015. – С. 218–222.
 13. Козюба В.К. Давні укріплення півночі Київського Полісся: стан і перспективи дослідження // Археологія і давня історія України (Дослідження Київського Полісся). – Вип. 3 (20). – К. : НКПІКЗ. – 2016. – С. 41–57.
 14. Козюба В.К. Житло, двір, садиба (за матеріалами давньоруської лексики) // Археологія і давня історія України (Дослідження Київського Полісся). – Вип. 3 (20). – К. : НКПІКЗ. – 2016. – С. 113–136.
 15. Чміль Л.В. Історіографія та джерела історії Іванківщини Х – XVIII ст. // Археологія і давня історія України (Дослідження Київського Полісся). – Вип. 3 (20). – К. : НКПІКЗ. – 2016. – С. 58–69.
 16. Оногда О.В., Гунь М.О., Чміль Л.В. Керамічні комплекси другої половини ХІІІ – середини XІV ст. з поселень Ходосівка-Рославське та Іванків-3 на Київщині // Археологія і давня історія України (Дослідження Київського Полісся). – Вип. 3 (20). – К. : НКПІКЗ. – 2016. – С. 172–179.
 17. Чміль Л.В., Козюба В.К., Чекановський А.А. Археологічні розвідки 2013–2014 рр. в Іванківському районі // Археологія і давня історія України (Дослідження Київського Полісся). – Вип. 3 (20). – К. : НКПІКЗ. – 2016. – С. 93–98.
 18. Хамайко Н.В. Особливості та характер давньоруської гри у «Тавлії» у писемних та епічних згадках // Археологія і давня історія України (Дослідження Київського Полісся). – Вип. 3 (20). – К. : НКПІКЗ. – 2016. – С. 137–146.
 19. Журухіна О.Ю. Вироби зі скла з розкопок давнього Чорнобиля. // Археологія і давня історія України (Дослідження Київського Полісся). – Вип. 3 (20). – К. : НКПІКЗ. – 2016. – С. 147–151.
 20. Чміль Л. До питання про гончарне виробництво на Старокиївській горі у XVI – XVII ст. (за матеріалами розкопок 1936 р.) // Науковий вісник Національного музею історії України. Зб. наук. пр.: у двох частинах. Випуск 1. Частина перша. – К.: Національний музей історії України, 2016. – С. 276–281.
 21. Комар О. До проблеми датування грошових злитків київського типу // Науковий вісник Національного музею історії України. Зб. наук. пр.: у двох частинах. Випуск 1. Частина перша. – К.: Національний музей історії України, 2016. – С. 173–178.
 22. Хамайко Н., Онопрієнко Н. Застосування рентгенографічного методу для дослідження археологічного металу поганої збереженості // Науковий вісник Національного музею історії України. – Зб. наук. пр.: у двох частинах. Випуск 1. Частина друга. – К.: Національний музей історії України, 2016. – 296 с. – С. 199–205.
 23. Хамайко Н.В. Между Венгрией и Востоком: "ориентальные" мотивы в древнерусской торевтике Х – начала XI в. // 3. nemzetközi korai magyar történeti régészeti konferencia / III-й Международный мадьярский симпозиум по археологии. – Budapest, 2016. – С.19–20.
 24. Чекановський А. Типи українських керамічних люльок для куріння тютюну в XVII-XVIII ст. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – Київ, 2016. – Випуск 25. – С. 92 – 94.
 25. Ивакин Г.Ю., Комар А.В. После катастрофы: Киев в 1241 г. // Stratum plus. – СПб. – Кишинев – Одесса – Бухарест, 2016. – № 5. – С.59–72.

ІV. Підвищення кваліфікації: протягом поточного року співробітники МІДЦ прийняли участь у 15 наукових заходах з 18 доповідями.

V. Інтерв’ю п.н.с. Дятлова В.К. для документального фільму про автора «Тератургіми» (1638 року видання) о. Афанасія Кальнофойського (26 жовтня 2016 р., телеканал «Віта», Вінниця), а також телеканалу «Глас» для сюжету з історії знищення Військово-Нікольського собору у м. Києві (Київ, 16 грудня 2016 р.).
Інтерв’ю к.і.н. п.н.с. Козюби В.К. на телеканалі «Глас» про Георгіївську церкву (Київ, 8 грудня 2016 р.).

VІ. Члени редакційної колегії журналу «Opus mixtum» (к.і.н. п.н.с. Комар О.В., к.і.н. п.н.с. Чміль Л.В., к.і.н. п.н.с. Козюба В.К., п.н.с. Ананьєва Т.Б.).

VІІ. Організаційна робота: к.і.н. п.н.с. Чміль Л.В. – співорганізатор науково-практичного семінару «Культові споруди Київського Полісся» (19 квітня 2016 р.).

 

Основні напрацювання Відділу за 2017 рік:

І. Виголошення наукових доповідей у залі засідань МІДЦ:

1) п.н.с. Хамайко Н.В. «Давньоруська гра «тавлеї»: археологічний аспект»;

2) н.с. Чекановський А.А. «Зборівський град (Словаччина): історія і проблеми реставрації»;

3) н.с. Чекановський А.А. «Гора хрестів у Литві – поєднання археологічної і сакральної пам’ятки, та туристичного використання території».

ІІ. Опубліковано статті на сайті МІДЦ (розділ «Історія»):

1) п.н.с. Ананьєва Т.Б. «Вересень 1823 р. – Перша археологічна розвідка на місці Десятинної церкви, організована митрополитом Євгенієм (Болховітіновим)»; «Жовтень 1824 р. – розкопки Десятинної церкви, проведені К.А. Лохвицьким за ініціативи митрополита Євгенія 3) (Болховітінова)»; «1829 рік – видання першої книги про Десятинну церкву»;

2) п.н.с. к.і.н. Козюба В.К. «1633–1647 – реставрація церкви Різдва Богородиці (Миколи Десятинного) за ініціативи Петра Могили»; «1936 – знесення Десятинної церкви»; «Перша третина ХІІ ст. – ремонт і перебудова окремих частин храму»; «1936-1937 рр. – робота київської експедиції під керівництвом Т.М. Мовчанівського»; «1938-1939 рр. – розкопки М.К. Каргера на місці давнього храму»; «2005-2011 рр. – комплексні дослідження залишків храму та прилеглої території, здійснені під кер. Г.Ю. Івакіна»;

3) н.с. Чекановський А.А. «Жовтень 1078 року – у церкві в мармуровому саркофазі поховано великого київського князя Ізяслава Ярославича, вбитого в битві на Нежатиній ниві»; «1981 – 1982 рр. – упорядкування решток храму з нагоди святкування 1500-ліття Києва»;

4) к.і.н. п.н.с. Чміль Л.В. «Друга половина ХІІІ – XIV ст. – відновлюється життя навколо церкви, про що свідчить знайдений дослідниками керамічний матеріал»; «Кінець XIV ст. – згадка в літопису про зруйновану Десятинну церкву, яка колись мала 25 верхів»; «1605 рік – згадка про церкву Миколи Десятинного та її священика Пилипа Одонія. Назву Миколаївської (поряд з Богородичною) церква зберігала до XVIII ст. включно».

ІІІ. Публікація статей:

Співробітники Відділу брали участь у п’ятих Наукових читаннях,
результатом яких став черговий випуск бюлетеня МІДЦ "Opus mixtum" № 5.

Також опубліковано статті в інших друкованих виданнях:

1) Нестеровський В.А., Журухіна О.Ю. Технологія обробки бурштину у давньоруський час // Археологія: дослідження, експерименти, реконструкція. – Вип. 1 (22). – К., 2017. – С. 310 – 316.

2) Івакін Г., Чміль Л., Чекановський А., Івакін В. Знахідки XVI–XVIII ст. з науково-рятівних розкопок Київського Подолу у 2016 р. (вул. Кирилівська, 37) // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – Вип. 26. – К., 2017. – С. 37-47.

3) Івакін В.Г., Починок Е.Ю., Чміль Л.В. Гутне виробництво в Іванківському районі на Київському Поліссі // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – Вип. 26. – К., 2017. – С. 166-172.

4) Комар А.В. Денежный счет восточных славян в предгосударственный период // Древнейшие государства Восточной Европы. 2015 год: Экономические системы Евразии в раннее Средневековье. – М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017. – С. 44-94.

5) Комар А.В. Усечённые слитки из клада 1997 года на усадьбе Михайловского Златоверхого монастыря // Культурний шар. Статті на пошану Гліба Юрійовича Івакіна. – К.: Лаурус, 2017. – С. 234-252.

6) Комар О.В. (додаток до колективної монографії: Die Rus’ im 9.–10. Jahrhundert. Ein archäologisches Panorama. (Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete, Band 14). – Mainz: Wachholtz – Murmann Publishers, 2017. – 541 S.):

Komar A.V. Kiev und das rechtsufrige Dneprgebiet. - S. 308-341.
Komar A.V. Černigov und das Gebiet der unteren Desna. - S. 342-373.

7) Хамайко Н., Онопрієнко Н. Застосування рентгенографічного методу для дослідження археологічного металу поганої збереженості. В: Патриляк Б.К. (ред.). Науковий вісник Національного музею історії України, 1.2. К.: Національний музей історії України, 2017. – С. 199-205.

 8) Хамайко Н.В. Новые исследования в археологии южной Руси ІХ–Х вв. Hadak Útján XXIV.  Conference of Young Scholars on the Migration PeriodNovember 4–6, 2014, Esztergom. Archaeological Studies of PPCU Department of Archaeology. Vol. 3.2. Budapest – Esztergom: MTA BTK, 2017, old. 369-378.

ІV. Підвищення кваліфікації: протягом поточного року співробітники МІДЦ прийняли участь в 11 наукових заходах з 23 доповідями.

V. Організаційна робота: ) п.н.с. Дятлов В.А. – участь у програмі «Таємний код віри» (телеканал «1+1»; к.і.н. п.н.с. Козюба В.К. – участь у телeпередачі «Хрещення Русі. Володимир Великий» (передача «Історична правда з Вахтангом Кіпіані» на телеканалі ZIK) (Київ, 19 серпня 2017 року), а також інтерв’ю про історію Десятинної церкви для Першого козацького каналу (22 серпня 2017 року).

VІ. Члени редакційної колегії журналу «Opus mixtum» (к.і.н. п.н.с. Комар О.В., к.і.н. п.н.с. Козюба В.К., п.н.с. Ананьєва Т.Б.).

 

Основні напрацювання Відділу за 2018 рік:

І. Виголошення наукових доповідей у залі засідань МІДЦ:
1) п.н.с. Ананьєва Т.Б. «Як виник історіографічний міф про “першу українську жінку-археолога”»;
2) к.і.н., п.н.с. Козюба В.К. «Основні результати археологічних досліджень Десятинної церкви 2005–2011 років»;
3) н.с. Чекановський А.А. «Культурний досвід Китаю (до Року охорони культурної спадщини)».

ІІ. Опубліковано статті на сайті МІДЦ:
1) п.н.с. Ананьєва Т.Б. «Київська “философка” Анна Олександрівна Турчанинова (1774–1848)»;
2) н.с. Чекановський А.А. «Гора Хрестів у Литві біля Шауляя: історія і сучасність»;
3) н.с. Чекановський А.А. «Інтерактивні практики в музеях міста Замосць (Польща)»;
4) н.с. Чекановський А.А. «Три дні в Пекіні».

у розділі «Історія»:
1) н.с. Починок Е.Ю. «12.02.2000 р. – розпорядження президента України “Про першочергові заходи щодо відродження церкви Богородиці (Десятинної) у м. Києві” (№ 83/2000-рп)»;
2) зав. від. Журухіна О.Ю. «1169 р. – спустошення половцями сіл біля міста Полонного, що належало Десятинній церкві; перемога князя Михалка Юрійовича в битві з нападниками і визволення з полону завдяки, як зазначив літописець, Богородиці Десятинній»; «1908–1914 рр. – розкопки Десятинної церкви і прилеглої території , проведені Д.В. Мілєєвим»; «Друга половина XVII століття – завершення реставрації церкви, до храму прибудовано дерев’яну трапезну».

для рубрики «Прогулянки містом»:
н.с. Починок Е.Ю. «До історії виробництва мінеральних вод у Києві».

ІІІ. Публікація статей:
Співробітниками Відділу опубліковано наукові статті у VI випуску бюлетеню Музею історії Десятинної церкви «Opus mixtum».
Також опубліковано статті в інших друкованих виданнях:
1) Ананьева Т. «Слава Богу, еще не упали силы для киевских трудов»: к 250-летию со дня рождения митрополита Киевского Евгения (Болховитинова) // Література та життя. Газета Конгресу літераторів України. Жовтень-грудень 2017 р. С. 8 – 9;
2) Комар А.В. Берестяная отделка ножен раннесредневекового меча из Яблони // Древности. Исследования. Проблемы. Сборник статей в честь 70-летия Н.П. Тельнова. – Кишинёв; Тирасполь: Библиотека Stratum, 2018. – С. 409–422;
3) Чміль Л., Толкачов Ю. Осадчий Р., Пономаренко В., Колосов Ю., Починок Е. Пізньосередньовічна пам’ятка с. Лісники // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – Вип. 27. – Київ, 2018. – С. 20–26;
4) Козюба В., Чміль Л. Нові археологічні пам’ятки ранньомодерного часу в Києві // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – Вип. 27. – Київ, 2018. – С. 27–33;
5) Чміль Л., Івакін В., Павленко С., Переверзєв С., Починок Е. Матеріали XVII–ХІХ ст. з археологічних розвідок 2016–2017 р. на території Вишгородського та Іванківського районів Київської області // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – Вип. 27. – Київ, 2018. – С. 47–59;
6) Чміль Л., Козюба В., Борисов А. Нові археологічні пам’ятки ХVІІ–ХVІІІ ст. на Київщині // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – Вип. 27. – Київ, 2018. – С. 59–64;
7) Козюба В.К. До питання про “своїх поганих” у київському Задніпров`ї у ХІІ ст. // Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». – Вип. 14 (16). – 2018. – С. 31–41;
8) Чміль Л.В. Пам’ятки Іванківщини XVII–XIX ст. у матеріалах експедиції 1932 р. // Переяславіка: Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». – Вип. 14 (16). – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 85–94.

ІV. Підвищення кваліфікації: протягом поточного року співробітники МІДЦ взяли участь в 16 наукових заходах з 36 доповідями.

V. Організаційна робота: п.н.с. Дятлов В.А. – участь в програмі «Джерело мистецтв» на ТРК «Глас» у березні 2018 року та відео лекції (цикл «Истории киевской святости») на ресурсе «Премудрість-online»;
к.і.н. п.н.с. Козюба В.К. – виступ по радіо в передачі «Київ інкогніто» про історію Десятинної церкви і про МІДЦ (3 березня 2018 року);
участь у передачі «Прогулянки містом» телеканалу «Київ» про Десятинну церкву та про вулицю Володимирську
участь у програмі «Совершенно секретно. Золотая Орда» на телеканалі «Україна».

VІ. Члени редакційної колегії журналу «Opus mixtum» (к.і.н. п.н.с. Комар О.В., к.і.н. п.н.с. Козюба В.К., п.н.с. Ананьєва Т.Б.).


КОЗЮБА Віталій Костянтинович – кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень. Народився 23.05.1967 р. у Києві. У 1992 р. закінчив історичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. З 1989 р. працює в Інституті археології НАН України, з 2001 р. – молодший науковий співробітник. У 2016 р. захистив дисертацію на тему «Двір Х–ХІІІ ст. (за матеріалами південноруських земель)». З другої половини 1990-х рр. працює у складі Архітектурно-археологічної експедиції ІА НАН України. Приймав участь у дослідженні церкви Богородиці Пирогощі (1996), Михайлівського Золотоверхого монастиря (1997–1999), Десятинної церкви (2005–2011). У МІДЦ – з 2013 р.

Автор понад 120 наукових публікацій, серед яких:

монографія „Узбережжя Канівського водосховища (каталог археологічних пам’яток)” (К., 1999) – співавтор Петрашенко В.О.; препринт „Археологічні пам’ятки басейну р. Віти в Київському Подніпров’ї” (К., 1993) – співавтор Петрашенко В.О.; „Південноруське сільське житло (матеріали до реконструкції заглибленого житла ХІ–ХІІІ ст.)” (Археологія, 1998. – №1. – С. 28–45); „Історико-демографічна характеристика давньоруської сім’ї (за матеріалами історичних та археологічних джерел)” (Археологія, 2001. – №1. – С. 29–41); Нові поховання Х–ХІ ст. Верхнього Києва (з розкопок Архітектурно-археологічної експедиції 1997–1999 рр. (Дружинні старожитності Центрально-Східної Європи VІІІ–ХІ ст. – Чернігів, 2003. – С. 38–50) – співавтор Івакін Г.Ю.; “Двір” в історико-юридичних пам’ятках давньої Русі” (Український історичний журнал, 2003. – №1. – С. 36–53); „Городище на Старокиївській горі” (Стародавній Іскоростень і слов’янські гради VIII-X ст. – К., 2004. – С. 139–152); „Дослідження садиби Десятинної церкви у Києві в 1908-1914 рр. (за матеріалами щоденників Д.В. Мілєєва)” (RUTHENICA. – Т.ІV. – К., 2005. – С. 169–214); „«Місто Володимира» у Києві: історична реальність чи історіографічний міф?” (Стародавній Іскоростень і слов’янські гради. – Коростень, 2008. – Т. 1. – С. 237–271); Ворота с надвратной церковью конца ХІІ века в Киеве (по исследованиям 1998–1999 гг. (Труды Государственного Эрмитажа: Т. 46 : Архитектура и археология Древней Руси: материалы научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения М. К. Каргера (1903–1976) / Государственный Эрмитаж. – СПб., 2009. – С. 85–100) – співавтор Івакін Г.Ю.; Десятинная церковь в Киеве (предварительные итоги исследований 2005–2007 гг.) (Сложение русской государственности в контексте раннесредневековой истории Старого Света // Труды Государственного Эрмитажа. – Вып. ХLIX. – СПб., 2009. – С. 330–366) – співавтори Иоаннисян О.М., Елшин Д.Д., Зыков П.Л., Ивакин Г.Ю., Комар А.В., Лукомский Ю.В.; Фотографії та малюнки розкопок В.В. Хвойки 1907–1908 рр. в садибі М.М. Петровського у Києві  (Науково-дослідницька та просвітницька діяльність Вікентія Хвойки. До 160-річчя з дня народження. – Трипілля, 2010. – С. 59–79); „Пізньосередньовічні поховання з розкопок Михайлівського Золотоверхого монастиря 1996–1999 рр.” (Болховітіновський щорічник 2010. – К., 2011. – С. 39–104) – співавтор Манігда О.В.; Використання аерофотозйомки часів Другої світової війни для вивчення городищ Середнього Подніпров’я (Археологічні дослідження на Київщині. Матеріали І обласної наукової конференції.24-25 жовтня 2011 року. – Трипілля, 2012. – С. 93–106); Малюнки «могилянської» Десятинної церкви ХІХ століття: реальність та художня вигадка (Opus Mixtum. – К., 2013. – № 1. – С. 97–105); Китаївське городище в Києві: до питання планової структури (Міста Давньої Русі. Збірка наукових праць пам’яті А.В. Кузи. – К., Стародавній світ 2014. – С. 404–414); Церква Богородиці Десятинна в Києві (короткий історичний нарис) (Український  історичний журнал. – № 3, 2014. – С. 116-127); Кам’яна сировина в київському монументальному будівництві кінця Х – початку ХІІ ст. (Opus Mixtum. – К., 2014. – № 2. – С. 169–179); Заметки к исторической топографии древнерусского Берестья (Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 27. Вынікі даследаванняў першабытных і сярэдневяковых старажытнасцей Беларусі ў 2013–2014 гадах. – Мінск, 2016. – С. 57–71); Житло, двір, садиба (за матеріалами давньоруської лексики) (Дослідження Київського Полісся. – К., 2016. – С. 113–136. – (АІДІУ, вип. 3(20)).

 

ЧМІЛЬ Леся Володимирівна – кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень. Народилася 22 вересня 1966 року в с. Лісники Києво-Святошинського району Київської області. У 1984–1989 роках навчалася на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1989 року працює в Інституті археології у Відділі археології Києва (спочатку на посаді старшого лаборанта, з 2003 р. – молодшого наукового співробітника, з 2012 р. – наукового співробітника). Працювала в складі Подільської постійно діючої експедиції, брала участь у дослідженні «Гончарів–Кожум’як» (1989–1993) та інших об’єктів Подолу. З другої половини 1990-х років – входила до складу Архітектурно-археологічної експедиції в Києві з дослідження церкви Богородиці Пирогощі (1996), Михайлівського Золотоверхого монастиря (1997–1999), Старого Арсеналу (2005–2012) та інших об’єктів. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію «Керамічний посуд Середньої Наддніпрянщини XVI–XVIII ст.».

У науковому доробку – понад 40 публікацій, серед яких:

Чміль Л. В., Омельченко Ю. А., Тесленко І. Б. Українська наддніпрянська кераміка XIV–XVIII ст.: методичні рекомендації. – К., 1994. – 50 с. Чміль Л. Керамічні миски і тарілки XVII–XVIII століть із Києва // Українська керамологія : Національний науковий щорічник. 2001. – Опішне, 2001. – Кн. 1. – С. 32–51. Чміль Л. В. Керамические комплексы конца ХV–ХVI вв. из раскопок Михайловского Златоверхого собора в Киеве // Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья Х–ХVIII вв. : сб. науч. трудов. Т. І. – К., 2005. – С. 462–467. Чміль Л. Турецька кераміка XVI–XVIII ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – К., 2005. – Вип. 14. – С. 60–64. Чміль Л. Ужиткова кераміка XVII ст. з розкопок Вознесенського жіночого монастиря в Києві // Лаврський альманах. Вип. 17 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. Зб. наук. праць. – К., 2007. – С. 164–170. Чміль Л. Гончарний комплекс початку XVII ст. з фондів Музею історії міста Києва // Могилянські читання 2006 року. Ч. 1 : Доля музейних зібрань. Зб. наук. праць. – К., 2007. – С. 372–378. Чміль Л. В. Кераміка Вознесенського монастиря // Лаврський альманах. Вип. 21, спецвип. 8. Печерська фортеця та Київський Арсенал: нові дослідження. Зб. наук. праць. – К., 2008. – С. 32–42. Чміль Л. В.Оногда О. В. До питання про технологію виробництва київської кераміки другої половини XIII – початку XVI ст. // Праці Центру пам’яткознавства. – К., 2008. – Вип. 14. – С. 104–132. Чміль Л. В. Гончарні осередки Києва і округи кінця XVI–XVIII ст. // Болховітіновський щорічник 2009. – К., 2010. – С. 286–301. Чміль Л. В. Гончарні осередки Середнього Подніпров’я XVI–XVIII ст. // Українська керамологія : Національний науковий щорічник. За рік 2007 : Українське гончарство доби козацтва. – Опішне, 2011. – Кн. ІІІ. – Т. 1. – С. 195–234.

Чміль Л. Історіографія й джерела вивчення гончарства XVI–XVIII ст. (Середнє Подніпров’я) // Українська керамологія : Національний науковий щорічник. За рік 2007 : Українське гончарство доби козацтва. – Опішне, 2011. – Кн. ІІІ. – Т. 1. – С. 48–58.