VІІІ наукові читання Музею історії Десятинної церкви, присвячені 185-річчю створення Тимчасового комітету для дослідження старожитностей у Києві

Submitted by admin on Thu, 12/10/2020 - 16:44

У зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 пропонуємо анотації тем, які розглянуті учасниками конференції:

 

Ананьєва Тетяна
«Тимчасовий комітет для дослідження старожитностей у Києві: справи археологічні та архівні»

 

Історія досліджень, джерела, архітектура і археологія Десятинної церкви та пам’яток Старокиївської гори і давнього Києва

Вілкул Тетяна
«Похід Михалка Юрійовича та чудо святої Богородиці Десятинної»

Йолшин Денис
«“Палаци” на Старокиївській горі: відкриті питання реконструкції архітектурних форм»

Козюба Віталій
«Олександр Анненков і Десятинна церква: пристрасть чи розрахунок?»

Комар Олексій
«Церква Святого Василя князя Володимира Святославича (до проблеми локалізації)»

Луценко Роман
«Зображення Десятинного храму (за проектом архітектора В. П. Стасова) на планах Києва ХІХ – початку ХХ століття»

Малюк Наталія
«Срібна пластина-злиток зі скарбу, знайденого на садибі Десятинної церкви»

Хамайко Наталя, Чміль Леся, Гунь Мар'яна
«Археологічні об’єкти з розкопок 1972 року по вул. Десятинній, 2 у Києві (до проблеми датування та атрибуції)»

 

Археологія, архітектура і мистецтво Києва і Давньої Русі

Журухіна Олена, Нестеровський Віктор
«Давньоруські прикраси з напівкоштовного каміння за археологічними дослідженнями Києва та околиць (група кремнезему)»

Коренюк Юрій
«Фрески Михайлівського Золотоверхого собору (реконструкція ансамблю на період його відкриття у 1888 році)» 

Черненко Олена, Луценко Роман
«Знаки на плінфі прибудов Спасо-Преображенського собору в Чернігові за матеріалами досліджень 2012–2014 років»

Левченко Тетяна, Крижановський В’ячеслав, Іванов Олег
«Західноєвропейський фарфор і фаянс з розкопок по вул. Олегівській (м. Київ)»

Чекановський Андрій
«Kахлі з київського Михайлівського Золотоверхого монастиря на тлі розвитку кахлярства XVІ–XVII століть»

 

До історії музейних колекцій Києва

Архипова Єлизавета
«Нове про кам’яні та скляну іконки з колекції Богдана і Варвари Ханенків»

Пекарська Людмила
«Зниклі цінності давнього Києва за свідченнями документів»

Сорокіна Світлана, Безкоровайна Юлія
«Експонати Центрального історичного музею ім. Т. Г. Шевченка у статтях німецьких учених із журналу “Спадщина германців” 1942–1943 років»

 

Категорию: